TOP SERVICE TRAINING

Top Service Training จัดหลักสูตรอบรม หลักสูตรสัมมนา เทรนนิ่ง
อบรมโดย อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร
เชี่ยวชาญด้าน Training, Facilitating, Coaching, Consultant

วิทยากร, FA, Coach และที่ปรึกษาด้านบริการ Service Excellence
ให้กับผู้จัดการ หัวหน้างาน และทีมงานในองค์กร
In-house Training ด้าน Service Excellence, Communication,
Coaching and Active Listening

TOP SERVICE TRAINING

หลักสูตรที่เชี่ยวชาญและช่วยพัฒนาทีมงานผ่าน Workshop ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงดี ๆ ให้กับพนักงานและการเติบโตให้องค์กร

==========================================

  • หลักสูตร WOW and WORK Communication
  • หลักสูตร Adaptive Leadership and Maximize Your Strengths
  • หลักสูตร Service Excellence and Customer Experience Management (CEM)
  • หลักสูตร Growth Mindset and Work-Life Design
  • หลักสูตร Time Management and Proactive Working
  • หลักสูตร Train the Trainer and Facilitator
  • หลักสูตร Facilitating for Meeting
  • หลักสูตร Stretch Your Strengths
  • หลักสูตร Service Mind to Service Excellence
  • หลักสูตร CUPs and CARE First Time Manager

ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะคะ 🙂

 

ครู A ทวีวรรณ กมลบุตร

Facilitator Trainer and Strengths Coachวิทยากร,

ที่ปรึกษาด้านบริการ Service Excellence
ให้กับผู้จัดการ หัวหน้างาน และทีมงานในองค์กร

In-house Training  เชี่ยวชาญด้าน Service Excellence,

Communication, Coaching and Active Listening

TRAINING COURSE

คอร์สหลักสูตรของเรา

อบรมโดย อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร เชี่ยวชาญด้าน Training, Facilitating, Coaching, Consultant

Online Training

Public Training หลักสูตรฝึกอบรมประจำเดือน

Service Mind to Service Excellence in You ยิ้มแย้ม ยิ้มเสมอ เพื่อต้อนรับลูกค้า และสร้างพลังให้ทีม ยืดหยุ่น ทำให้ทุกเรื่องเรียบร้อย ราบรื่น ด้วยผลลัพธ์เพื่อลูกค้า ยอดเยี่ยม ทำให้ลูกค้า รู้สึกวางใจ ประทับใจ พร้อมบอกต่อ ด้วยบริการที่น่าประทับใจทุกครั้งที่ติดต่อเรา... Service Mind to Service Excellence สร้างได้ทุกวัน ด้วยการพลังของเรา ในการพัฒนาตัวเอง เพื่อการเติบโต ของตัวเราและช่วยให้องค์กรแข็งแรง ด้วยการส่งมอบบริการ ที่ยอดเยี่ยมทุก ๆ วัน 🙂
Service Mind to Service Excellence in You

Taweewan Kamonbutr (Kru A)

"Growth​ Mindset"​ เป็นแนวคิดและการสร้างวิถีชีวิต​ ที่เติบโต​ ก้าวต่อ และเห็นโอกาสที่จะทำได้อีก​ ล้มเหลวได้​ และยังทำต่อด้วยวิธีการที่ต่างออกไป​" ชวนมาฝึก วิถีการพัฒนา "Growth Mindset" ที่ฝึกได้ พัฒนาได้ ด้วยทัศนคติและแนวคิดแบบยืดหยุ่น และเติบโตพัฒนาต่อไปข้างหน้า เชื่อในศักยภาพของคน และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คิดเชิงบวกกับทุกโอกาสที่เข้ามา คิดเสมอความล้มเหลวคือการเรียนรู้ สนใจเรียนรู้ "Growth Mindset" และฝึกไปด้วยกัน ติดต่อทีมงานนะคะ Tel : 092 952 6290
Growth Mindset : สร้างได้ทุกวัน

Taweewan Kamonbutr (Kru A)

"ระหว่างการอบรม อาจารย์ A กระแทกจุดแข็งของเราโดยเริ่มจากการทำความเข้าใจค้นหาตัวตนของเรา และรับรู้ในสิ่งที่เป็นจุดแข็งของเรา และซึ่งเรานำมาใช้ในชีวิตจริงอยู่แล้วโดยที่ไเคยรับรู้มาก่อนว่าเราใช้จุดแข็งของเราอยู่ ในการทำWorkshop จริง เริ่มสนุกและเข้าใจได้ว่าเรามีจุดแข็งอะไรและจะนำใช้อย่างไร การใช้จุดแข็งทั้ง 5 มาใช้อย่างไรเมื่อใด สามารถนำจุดแข็งมาพัฒนาต่อยอดไปอีกได้ การจะดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จ เป้าหมายได้ต้องใช้แนวคิดของจุดแข็งของเพื่อนร่วมงานอันไหนมาใช้เพื่อให้การทำงานได้ ผลลัพธ์ ซึ่งอาจจะเกิดความคาดหวังที่เราคิดไม่ถึง และยังได้ฝึกการทำกลุ่มโดยการสวมบทบาทของ Coach และ Coachee ทำให้เราเข้าใจชีวิต เข้าใจวิถีแนวคิดของคนอื่น ที่อาจเป็นบุคคลในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน คนแปลกหน้า ฯลฯ และจุดแข็งเป็นสิ่งที่หอมหวานแต่การใช้โดยขาดสติอาจจะทำร้ายตนเองและคนรอบข้างได้ ดังนั้น การแสดงบทบาทและตัวตน จะต้องใช้ความพอเหมาะพอสมกับสถานการณ์ ถ้าใช้หลักพอเพียง คือการใช้จุดแข็งอย่างมีสติ ไม่ตึง หรือหย่อนเกินไป บางครั้งไม่รู้ตัวอาจไปทำสิ่งที่กระทบใจคนอื่น ๆ การส่งความรักในรูปแบบภาษาพูด ภาษากาย และภาษาใจ จะทำให้เขาเข้าใจว่าเราเห็นคุณค่าในตัวเขา การให้เกียรติกันและกัน เพราะที่สำคัญไม่มีใครเก่งไปทุกเรื่อง (Nobody’s perfect) ต้องมีการเติมเต็มในช่องว่างหรือจุดแข็งที่ขาดหายไป "
อรอนงค์ เหล่าตระกูล

เภสัชกร รพ.นครปฐม

ยินดีให้คำปรึกษา Counseling & Coaching

Top Service Training ยินดีให้คำปรึกษาในด้านชิวิตการทำงาน และครอบครัว

LEARNING ATMOSPHERE

บรรยากาศการเรียนรู้

YouTube Channel Taweewan Kamonbutr

YouTube​ Channel : Taweewan​  Kamonbutr

INSPIRATION

GOOD MORNING

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart