หลักสูตรฝึกอบรมประจำเดือน

เทคนิคการสื่อสารให้ได้ใจ ให้ได้งาน

1. การสื่อสารอยู่กับเราทุกวัน และ มีผลต่อชีวิตเรามากมาย 1.1 ความสำคัญของการสื่อส…

หลักสูตร Service Excellence (Upgrade 2017)

เรื่อง เทคนิคการสร้างสรรค์งานบริการให้เหนือความคาดหวังของลูกค้า| หลักสูตร Key Su…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart