เทคนิคการสื่อสารให้ได้ใจ ให้ได้งาน

เทคนิคการสื่อสารให้ได้ใจ ให้ได้งาน

1. การสื่อสารอยู่กับเราทุกวัน และ มีผลต่อชีวิตเรามากมาย
1.1 ความสำคัญของการสื่อสารในบทบาทต่างๆ ในองค์กร

1.2 เรียนรู้การสื่อสารด้านบวก ด้วยแนวคิด Brain-based Coaching

1.3 เรียนรู้ปัญหาและความท้าทายของการสื่อสารในปัจจุบัน

1.4 การสื่อสารมีพลัง และยาวนานในความรู้สึกของสมอง

1.5 เทคนิคการสื่อสารในรูปแบบ ABC

1.6 รูปแบบการทำงานของคน Introvert และ Extrovert

1.7 เทคนิคการพูดด้วย Positive Keyword

2. เทคนิคการพูดที่มั่นใจ สร้างพลัง และเชื่อมโยงผู้คน (Wow Communication)
2.1 Think and speak ทักษะการคิด และ พูดด้วย Keyword (WOW communication)

2.2 เทคนิคการออกแบบ Keyword ด้านบวก

2.3 3C Content + Connect + Conclude 3 C สร้างสรรค์เสริมพลังในการสื่อสาร

2.4 Personality สร้าง Energy

2.5 เรียนรู้และเข้าใจ ความต้องการของคน (ส้ม)

2.6 3D เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิผล

3. การสื่อสารที่สำคัญที่”ความตั้งใจ”
3.1 เคล็ดลับการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ อยู่ที่การตอบสนอง (Work Communication)

3.2 เรืองที่ผู้นำควรเรียนรู้ที่ต้อง “Start and Stop”

3.3 การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน

3.4 Success Outcome Model : Think + Feel + Action + Outcome + Acknowledge

3.5 one Action and one commitment

Post-Test แบบทดสอบหลังเรียนจบ
Post-Test แบบทดสอบวัดความเข้าใจหลังเรียน

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart