Public Training ปี 2567 / 2024 เดือน มีนาคม และ เดือน เมษายน

Top Service Training

มีความตั้งใจ และมุ่งมั่นพัฒนาจัดทำหลักสูตรพิเศษ สำหรับคนไทย ที่สนใจเรียนรู้พัฒนาตัวเองทั้งรายบุคคล หรือกลุ่มพนักงาน ที่ต้องการเติมเต็มศักยภาพให้กับตัวเอง เราได้ออกแบบหลักสูตรที่ช่วยทำให้ผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้ทางลัด ที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และมีความสุขในชีวิตได้เร็วขึ้น

เพราะเรารู้ว่าการพัฒนาศักยภาพมนุษย์เป็นเรื่องมหัศจรรย์ และเราทุกคนมีศักยภาพมากมายที่จะทำสิ่งดี ๆ ให้เกิดขึ้นได้ Top Service Training เราจึงไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานการสอน ด้วยการออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ความเร่งรีบชีวิตของคนทำงาน ความเครียดที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว เราจึงต้องการส่งมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้ทั้งความรู้ ความสนุก ความสุข มิตรภาพ และความรู้สึกดี ๆ ติดตัวกลับไป เพราะความรู้เราอาจจะหาอ่านเองได้ แต่ประสบการณ์ดี ๆ ในห้องสัมมนา ที่มากกว่าความรู้นั้น ให้โอกาสเราช่วยส่งมอบประสบการณ์ดี ๆ ให้กับองค์กรของคุณนะคะ…

หลักสูตร ``อบรมออนไลน์`` ปี 2567 / 2024 เดือนมีนาคม และเดือนเมษายน Workshop ที่ Home Training และ Virtual Classroom

หลักสูตร
วันที่
สมาชิก
ลูกค้า
สถานที่หลักสูตร ``อบรมออนไลน์`` ปี 2567 / 2024 เดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคม Workshop ที่ Home Training และ Virtual Classroom

หลักสูตร
วันที่
สมาชิก
ลูกค้า
สถานที่Start typing and press Enter to search

Shopping Cart