หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ Train The Trainer for AEC

หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ Train The Trainer for AEC

In-House Training หลักสูตรวิทยากร  เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

Passion and Powerful  Train The Trainer

เปิดรับเพียง 12 ท่าน เท่านั้นค่ะ หลักสูตรวิทยากร เพื่อประสิทธิผลในการเพิ่มทักษะฝึกสอนด้วยตัวเอง

การถ่ายทอดความรู้ เป็นสิ่งที่สร้างคุณค่าให้กับกลุ่มผู้เรียน ให้ได้รับความรู้ใหม่ มีทักษะ และมีทัศนคติเชิงบวกเพิ่มมากขึ้น การเรียนรู้ที่ดีต้องทำให้เกิดการปฏิบัติ ยินดีนำไปใช้ นำไปฝึกฝน โดยไม่ต้องมีใครมาบังคับ ที่สำคัญผู้ที่ถ่ายทอดความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ ต้องมีเทคนิค ต้องเข้าใจพฤติกรรมของกลุ่มผู้เรียนรู้ที่แตกต่างกัน มีไหวพริบ การเตรียมพร้อม และเครื่องมือการถ่ายทอดความรู้ที่พร้อมต่อยอดในการสร้างศักยภาพของการเป็นวิทยากรมืออาชีพได้อย่างต่อเนื่อง และหลักสูตรนี้ได้ออกแบบมาช่วยสร้างอาวุธสำหรับอาชีพวิทยากรให้กับทุกท่านค่ะ

หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ Train The Trainer for AEC

Coach A มีหลักสูตรพิเศษ Train The Trainer ที่เชื่อมโยงการพัฒนาเทคนิคดี ๆ ที่ได้รับการยอมรับระดับ International  โดยนำแนวคิดการพัฒนาคนด้านสมองของ Dr. David Rock

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

 • ผู้ที่สนใจต้องการเริ่มต้นอาชีพวิทยากร
 • ผู้ที่เป็นวิทยากรภายในและต้องการสร้างศักยภาพให้กับตัวเอง
 • ผู้ที่ต้องการเรียนรู้และเพิ่มเทคนิคการเป็นวิทยากร
 • พนักงานที่เป็นวิทยากรภายในขององค์กร

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับเป็นพิเศษจากหลักสูตรนี้

 • รู้จุดเด่นและจุดแข็งของตัวเองได้ชัดเจนมากขึ้น
 • พัฒนา ทักษะและเพิ่มเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
 • สร้างหลักสูตรการสอนที่ตัวเองได้ถนัดได้อย่างมืออาชีพ
 • ได้รับหนังสือและชุดเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับวิทยากรมืออาชีพ

สิ่งที่องค์กรจะได้รับเป็นพิเศษจากหลักสูตรนี้

องค์กรจะได้พนักงานที่มีทัศนคติด้านบวก มีแรงจูงใจในการพัฒนาตัวเองและเพื่อนร่วมงานดีขึ้น พนักงานจะมีแนวทางในการพัฒนาตัวเอง และวิธีเพิ่มศักยภาพให้ตัวเองและทีมงานดีขึ้น องค์กร จะได้องค์ความรู้ที่ถ่ายทอดและแบ่งปันกันในกลุ่มพนักงานให้เกิดความรู้ใหม่ เพื่อช่วยในการพัฒนางาน พัฒนาคน และส่งมอบบริการที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้า

Coach A มีหลักสูตรพิเศษ Train The Trainer ที่เชื่อมโยงการพัฒนาเทคนิคดี ๆ ที่ได้รับการยอมรับระดับ International  โดยนำแนวคิดการพัฒนาคนด้านสมองของ Dr. David Rock มาผสมผสานรูปแบบความคิดและเทคนิคการพัฒนาคนด้วยการเข้าใจสมองที่เชื่อมโยงกับพฤติกรรมคน

ความรู้และทักษะเด่น ๆ ที่ได้รับ

 • เทคนิคการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
 • การใช้ Flip Chart การดึงความสนใจ ส่วนร่วมของผู้เรียน
 • การออกแบบหลักสูตร
 • การออกแบบกิจกรรมระหว่างการสอน
 • การใช้คำถาม
 • การตอบคำถาม
 • วิธีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของเราให้เป็นที่รู้จัก
 • แหล่งความรู้ดี ๆ ที่เป็นห้องสมุดของวิทยากร ที่ต้องพัฒนาทุกวัน
 • เทคนิคการพัฒนาตัวเองของวิทยากรให้เป็นมืออาชีพอย่างยั่งยืน

วันที่ 1

 • คุณสมบัติของการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
 • จุดแข็งของวิทยากรที่ควรมีและจำเป็นต้องมี
 • เทคนิคการจัดการความตื่นเต้นของวิทยากร
 • หัวใจของการทำงานวิทยากร
 • บทบาทของวิทยากรสำคัญต่อความสำเร็จของใครบ้าง
 • ภาพรวมและกระบวนการฝึกอบรม
 • วิทยากร ต้องทำอะไรบ้าง
 • การเตรียมพร้อมของวิทยากร
 • เทคนิคสำคัญของวิทยากรมือใหม่
 • 7 ขั้นตอนการออกแบบและวางแผนหลักสูตรการสอน
 • กิจกรรมการเรียนรู้และฝึกฝน (ฝึกการนำเสนอ / การสอน คนละ 7-10 นาที) 1 รอบ

วันที่ 2

 • เคล็ดลับการออกแบบและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
 • เรียนรู้เทคนิควิทยากรยุคใหม่ ที่สอนให้เกิดประสิทธิผล
 • เทคนิคการใช้น้ำเสียง ภาษากาย และจิตวิทยาในการสอน
 • เครื่องมือสำคัญของวิทยากรมืออาชีพ
 • การใช้เกมและกิจกรรมในการฝึกอบรม
 • กิจกรรมการเรียนรู้และฝึกฝน (ฝึกการนำเสนอ / การสอน คนละ 7-10 นาที) 2 รอบ
 • My Commitments & Positive Feedback Book

กิจกรรมต่อเนื่องอีก2 สัปดาห์ให้โครงงานผู้เข้าร่วมสัมมนา นำไปปฏิบัติให้เกิดผลจริงในองค์กรโดยวิทยากรยินดีให้คำปรึกษาต่อเนื่อง2 สัปดาห์ มีกิจกรรมเดี่ยวและกลุ่มเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ร่วมกัน ทฤษฎี 40 %  +  เรียนรู้ผ่านกิจกรรม 60 % กิจกรรมที่ทำให้ผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่ให้มุมมองด้านบวกที่สร้างความประทับใจ วิธีการออกแบบหลักสูตร และฝึกเตรียมการสอน ฝึกการตั้งคำถามกับผู้เรียนรู้ และบริหารจัดการห้องเรียนรู้

ทีมงาน Top Service Training

ความตั้งใจและความมุ่งมั่นของเรา คือส่งมอบความรู้ใหม่และประสบการณ์ด้านบวก เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง ในสังคมที่ช่วยต่อยอดและพัฒนาองค์กร ให้แข็งแกร่งและแข่งขันได้อย่างดีเยี่ยม

ติดต่อ 092-952-6290 หรือ 02-926-6886  หรือ 087-970-1212
e-mail : cs@topservicetraining.com
หลักสูตรนี้ รับเพียง 12 ท่าน เท่านั้น ค่ะ.. สนใจหลักสูตร ติดต่อสมัครได้ที่ cs@topservicetraining.com
หรือ 02 – 926 – 6886 / M: 087 – 970- 1212
มาเรียนรู้และพัฒนาความเป็นมืออาชีพ ด้านวิทยากร ที่ทำให้มั่นใจ และสร้างสรรค์กับเรานะคะ Coach A

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart