Public Training

Top Service Training มีความตั้งใจ และมุ่งมั่นพัฒนาจัดทำหลักสูตรพิเศษ สำหรับคนไทย ที่สนใจเรียนรู้พัฒนาตัวเองทั้งรายบุคคล หรือกลุ่มพนักงาน ที่ต้องการเติมเต็มศักยภาพให้กับตัวเอง เราได้ออกแบบหลักสูตรที่ช่วยทำให้ผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้ทางลัด ที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และมีความสุขในชีวิตได้เร็วขึ้น

เพราะเรารู้ว่าการพัฒนาศักยภาพมนุษย์เป็นเรื่องมหัศจรรย์ และเราทุกคนมีศักยภาพมากมายที่จะทำสิ่งดี ๆ ให้เกิดขึ้นได้ Top Service Training เราจึงไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานการสอน ด้วยการออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ความเร่งรีบชีวิตของคนทำงาน ความเครียดที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว เราจึงต้องการส่งมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้ทั้งความรู้ ความสนุก ความสุข มิตรภาพ และความรู้สึกดี ๆ ติดตัวกลับไป เพราะความรู้เราอาจจะหาอ่านเองได้ แต่ประสบการณ์ดี ๆ ในห้องสัมมนา ที่มากกว่าความรู้นั้น ให้โอกาสเราช่วยส่งมอบประสบการณ์ดี ๆ ให้กับองค์กรของคุณนะคะ…

หลักสูตร ฝึกอบรม ประจำเดือน มีนาคม 2563

หลักสูตร ฝึกอบรม ประจำเดือน  มีนาคม 2563

 

หลักสูตร
วันที่
สมาชิก
ลูกค้า
สถานที่ 

หลักสูตร ฝึกอบรม ประจำเดือน   2563

หลักสูตร
วันที่
สมาชิก
ลูกค้า
สถานที่ 

หลักสูตร ฝึกอบรม ประจำเดือน   2563

หลักสูตร
วันที่
สมาชิก
ลูกค้า
สถานที่ 

 

หลักสูตร
วันที่
สมาชิก
ลูกค้า
สถานที่ 

หลักสูตร ฝึกอบรม ประจำเดือน

 

หลักสูตร
วันที่
สมาชิก
ลูกค้า
สถานที่