หลักสูตร  The Art of Service Excellence and Service Communication  (Workshop 2 days)

หลักสูตร  The Art of Service Excellence

and Service Communication  (Workshop 2 days)

Design by Dr. Taweewan Kamonbutr

การสื่อสารและบริการลูกค้า ในปัจจุบัน เป็นทักษะที่สำคัญและจำเป็นมากสำหรับการบริการลูกค้า เพราะด้วยเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาให้รวดเร็วและดีขึ้น  เชื่… อ่านต่อ

หลักสูตร Facilitating for Meeting (ปี 2020)

NEW!! หลักสูตร Learning FLOW and

Facilitating for Meeting (Workshop 2 days)

Design by Dr. Taweewan Kamonbutr

On Monday, 7th October 2019

การดำเนินการประชุมที่ล้มเหลว เพราะขาดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ต่างคน ต่างมีกำแพงพื้นที่ภายในของตัวเองทั้งหน้างานความรับผิดชอบ และ… อ่านต่อ

แนวทางการบริการลูกค้าด้วยเทคนิค 3P

แนวทางการบริการลูกค้าด้วยเทคนิค 3P  

Product + Process + People

Product

สินค้าต้องช่วยให้ลูกค้าได้ใช้ประโยชน์และช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้

Process

ขั้นตอนการบริการ ต้องคุณภาพ เป็นการออกแบบบริการที่รวดเร็ว และสะดวก

People

พนักงานพร้อมบริการ ด้วย Service Mind บริก… อ่านต่อ

Listening Keyword and​ Art of Capturing (Communication)

Listening Keyword and​ Art of Capturing

ออกแบบโดย ครู A ทวีวรรณ  กมลบุตร 

หลักสูตร การสื่อสาร หลักสูตร Communication 

ที่ทรงพลังและให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม

พูดให้ได้ยิน ฟังให้ได้ความรู้สึก รับรู้ประเด็นสำคัญ เรื่องถ้อยคำ

อารมณ์ความรู้สึก จับประเด็นงาน จับประเด็นชีวิต

อ่านต่อ

หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ Train The Trainer for AEC

In-House Training

หลักสูตรวิทยากร  เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

Passion and Powerful

Train The Trainer 

เปิดรับเพียง 12 ท่าน เท่านั้นค่ะ หลักสูตรวิทยากร เพื่อประสิทธิผลในการเพิ่มทักษะฝึกสอนด้วยตัวเอง

การถ่ายทอดความรู้ เป็นสิ่งที่สร้างคุณค่าให้กับกลุ่มผู้เรียน ให

อ่านต่อ

หลักสูตร Train The Trainer (Basic) 1 วัน

หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ  (หลักสูตร 1 วัน) 
 
หลักสูตรนี้ ออกแบบมาสำหรับผู้ที่เริ่มต้น หรือ ต้องการเรียนรู้เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ  โดยรวบรวมเกร็ดความรู้ที่สำคัญ รวบรัดพิเศษเป็นหลักสูตร 1 วัน
 
การถ่ายทอดความรู้ เป็นสิ่งที่ส

อ่านต่อ

หลักสูตร Train The Trainer (สำหรับมือใหม่ 2 วัน)

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผลสำหรับหัวหน้างาน
ออกแบบโดยคุณทวีวรรณ กมลบุตร

การสื่อสารและการประสานงานในปัจจุบัน เป็นทักษะที่สำคัญและจำเป็นมากสำหรับการเป็นหัวหน้างาน เพราะเราต้องใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ทุก ๆ วันในการทำงาน ดอ่านต่อ

หลักสูตรพิเศษ… “พูดอย่างมั่นใจ… ต้องใช้ Keyword”

หลักสูตรพิเศษ… “พูดอย่างมั่นใจ… ต้องใช้ Keyword”
ออกแบบหลักสูตร โดย ทวีวรรณ กมลบุตร

ทักษะการพูด เป็นทักษะสำคัญมาก ๆ สำหรับพนักงานในองค์กร ที่ต้องนำเสนอไอเดีย โครงการที่น่าสนใจกับผู้บริหาร หรือกับลูกค้าคนสำคัญ การนำเสนอ… คือการสร้างโอกาสให้ตัวเรา อ่านต่อ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผลสำหรับหัวหน้างาน

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผลสำหรับหัวหน้างาน
ออกแบบโดยคุณทวีวรรณ กมลบุตร

การสื่อสารและการประสานงานในปัจจุบัน เป็นทักษะที่สำคัญและจำเป็นมากสำหรับการเป็นหัวหน้างาน เพราะเราต้องใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ทุก ๆ วันในการทำงาน ดอ่านต่อ

Effective Communication Skill for Supervisor (พิเศษ 2017)

แนะนำหลักสูตร Effective Communication

หลักสูตรนี้… มีจุุดเด่นที่ช่วยทำให้ฝึกง่าย ทำได้ มั่นใจ และได้ผลงาน :

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล

ฝึกง่าย ทำได้ มั่นใจ ได้ผลงาน

ก้าวสู่พื้นที่ของการสื่อสารอย่างมั่นใจ

วิทยากร   อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร

เข

อ่านต่อ