TOP SERVICE TRAINING

Top Service Training จัดหลักสูตรอบรม หลักสูตรสัมมนา เทรนนิ่ง
อบรมโดย อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร
เชี่ยวชาญด้าน Training, Facilitating, Coaching, Consultant

วิทยากร, FA, Coach และที่ปรึกษาด้านบริการ Service Excellence
ให้กับผู้จัดการ หัวหน้างาน และทีมงานในองค์กร
In-house Training ด้าน Service Excellence, Communication,
Coaching and Active Listening

TRAINING COURSE

คอร์สหลักสูตรของเรา

อบรมโดย อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร เชี่ยวชาญด้าน Training, Facilitating, Coaching, Consultant

Online Training

Public Training หลักสูตรฝึกอบรมประจำเดือน

"ระหว่างการอบรม อาจารย์ A กระแทกจุดแข็งของเราโดยเริ่มจากการทำความเข้าใจค้นหาตัวตนของเรา และรับรู้ในสิ่งที่เป็นจุดแข็งของเรา และซึ่งเรานำมาใช้ในชีวิตจริงอยู่แล้วโดยที่ไเคยรับรู้มาก่อนว่าเราใช้จุดแข็งของเราอยู่ ในการทำWorkshop จริง เริ่มสนุกและเข้าใจได้ว่าเรามีจุดแข็งอะไรและจะนำใช้อย่างไร การใช้จุดแข็งทั้ง 5 มาใช้อย่างไรเมื่อใด สามารถนำจุดแข็งมาพัฒนาต่อยอดไปอีกได้ การจะดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จ เป้าหมายได้ต้องใช้แนวคิดของจุดแข็งของเพื่อนร่วมงานอันไหนมาใช้เพื่อให้การทำงานได้ ผลลัพธ์ ซึ่งอาจจะเกิดความคาดหวังที่เราคิดไม่ถึง และยังได้ฝึกการทำกลุ่มโดยการสวมบทบาทของ Coach และ Coachee ทำให้เราเข้าใจชีวิต เข้าใจวิถีแนวคิดของคนอื่น ที่อาจเป็นบุคคลในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน คนแปลกหน้า ฯลฯ และจุดแข็งเป็นสิ่งที่หอมหวานแต่การใช้โดยขาดสติอาจจะทำร้ายตนเองและคนรอบข้างได้ ดังนั้น การแสดงบทบาทและตัวตน จะต้องใช้ความพอเหมาะพอสมกับสถานการณ์ ถ้าใช้หลักพอเพียง คือการใช้จุดแข็งอย่างมีสติ ไม่ตึง หรือหย่อนเกินไป บางครั้งไม่รู้ตัวอาจไปทำสิ่งที่กระทบใจคนอื่น ๆ การส่งความรักในรูปแบบภาษาพูด ภาษากาย และภาษาใจ จะทำให้เขาเข้าใจว่าเราเห็นคุณค่าในตัวเขา การให้เกียรติกันและกัน เพราะที่สำคัญไม่มีใครเก่งไปทุกเรื่อง (Nobody’s perfect) ต้องมีการเติมเต็มในช่องว่างหรือจุดแข็งที่ขาดหายไป "
อรอนงค์ เหล่าตระกูล

เภสัชกร รพ.นครปฐม

ยินดีให้คำปรึกษา Counseling & Coaching

Top Service Training ยินดีให้คำปรึกษาในด้านชิวิตการทำงาน และครอบครัว

LEARNING ATMOSPHERE

บรรยากาศการเรียนรู้

YouTube Channel Taweewan Kamonbutr

YouTube​ Channel : Taweewan​  Kamonbutr

INSPIRATION

GOOD MORNING

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart