Design your way by Success Plan Coaching in One Day

Design your way by Success Plan Coaching in One Day

หลักสูตร Design Your Way by Life Succes Plan Coaching in 1 day
(During 1 months)   รุ่นที่ 2 
หลักสูตรพิเศษ 1 วัน (9.00 – 16.00)
Training & Coaching by ทวีวรรณ กมลบุตร
โปรแกรม Training & Coaching พัฒนาศักยภาพคนไทย โปรแกรมออกมาเพื่อสร้างสรรค์ และสร้างเสริมผลงานของคนไทย Life Success Plan โดยจะใช้การ Training จะจัดโปรแกรมนี้ 2 วัน และติดตามต่อเนื่อง 1 เดือน เพื่อให้แนวทางและสนับสนุนผู้เรียนให้ได้ตามเป้าหมาย รวมทั้งเพื่อให้ผู้เข้าเรียนมาใส่แนวคิด ปัญหาหรืออุปสรรค หรือความสำเร็จเล็ก ๆ ที่เกิดขึ้น… โดยมีการดูแลในลักษณะของ Training & Coaching เพื่อให้ผู้เรียน สามารถนำความรู้ไปพัฒนาตัวเองและสร้างสรรค์ผลงานการทำงานให้ดีขึ้นอย่างชัดเจน
ส่วนโปรแกรมการเรียนจะเป็นลักษณะ Training & Coaching เขียน Vision ของตัวเอง ที่ต้องการจะทำให้สำเร็จ
ในปี 2556 และเลือกมา 1 เรื่องมาทำจริงในใน 1 เดือน และจะเก็บรายละเอียดเป็น Report
ให้กับผู้เรียนแต่ละคนด้วยค่ะ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาตัวเอง และสร้างผลงานที่ดีเยี่ยมได้ด้วยตัวเอง เมื่อจบจากโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพชุดนี้
โปรแกรมนี้จะรับเพียง 8-10 คน เท่านั้นนะคะ…และ
วางแผนจะจัด 1 วัน
ด้วยโปรแกรมพิเศษนี้ จึงจัดเป็นโครงการพิเศษเป็นรุ่นที่ 2
 • จึงขอจัดเป็นราคาพิเศษ 3,500 บาท ต่อคน ตลอด 1 เดือน
 • ขอเลือกสถานที่เป็นที่บ้านวิทยากร คุณทวีวรรณ กมลบุตร (บางใหญ่ นนทบุรี)
 • โดยกำหนด
  • วันพุธ  ที 27 มีนาคม  2556
  ของขวัญพิเศษ รับหนังสือ จัดการเวลาให้มีมากกว่า 24 ชั่วโมง 1 เล่ม ต่อคน
                               
โดยในระหว่าง 1 เดือน จะมีการ Coaching ให้เป็นกลุ่มและรายบุคคล
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโปรแกรมพิเศษ สามารถติดต่อได้ที่  โทร. 087–970–1212 / 089-920-1312
kamonbutr@@hotmail.com
รูปแบบการเรียนรู้
 • Training
 • Coaching
 •  Follow up
 วัตถุประสงค์
1. เรียนรู้วิธีการวางแผนชีวิต และลงมือทำจริง
2. สร้างแผนในการสร้างผลงาน และเรียนรู้ที่จะนำเสนอผลงานได้อย่างมืออาชีพ
3. เข้าโปรแกรมการ Coaching ในรูปแบบ 1 ต่อ 1 และเป็นกลุ่ม
4. เข้าโปรแกรมสร้าง Commitment และพฤติกรรมใหม่ใน 21 วัน
เนื้อหาการเรียนรู้
1) รู้จักตัวเอง และเหตุผล ทำไมเราต้องวางแผนชีวิต วางแผนสร้างผลการทำงานใน 3 เดือน
 • วิเคราะห์และรู้จักตัวเอง
 • วิเคราะห์งาน
 • วางแผนสร้างผลการทำงานใน 3 เดือน
 • บริหารงาน บริหารคน บริหารเวลา
2) เทคนิคบริหารเวลา สร้างคุณค่าให้ชีวิต
 • รู้จักชีวิตตัวเอง
 • รู้จักการจัดสรรเวลาดี ๆ ให้ชีวิต
 • สร้างเป้าหมายหลักให้ชีวิตและงานด้วย 1 + 3 + 5
 • จัดแผนและตารางรายสัปดาห์ให้มีประสิทธิผล
3) ทดสอบ EQ ของแต่ละคน และให้ Positive Feedback
4) เรียนรู้พฤติกรรมคน 4 แบบ ทั้งของตัวเองและคนรอบข้าง
5) สร้าง Vision ของตัวเองในปี พ.ศ. 2556
6) เทคนิคการวางแผนชีวิต
 • เขียนเป้าหมายชีวิต
 • ใส่ระยะทางของความสำเร็จ
 • ทำอย่างไร ให้แผนชีวิตสำเร็จ
7) วิธีการลงมือทำ ให้กำลังใจ และมีวินัยให้ตัวเอง
 • การวางแผนเวลากับสิ่งสำคัญที่ควรทำ
 • คิดวิเคราะห์ มีอะไรบ้างที่เราควรหยุดทำ
8) Work Life Balance กับ รางวัลของชีวิต
9) Coaching by GROW Model
10) สร้างแผนทำ Model พัฒนาตัวเองแบบเข้มข้น 21 วัน
  มาสร้างแผนชีวิต สร้างผลสำเร็จในหน้าที่การงาน ด้วยหลักสูตรนี้ด้วยกันนะคะ..
ชีวิตของเราออกแบบได้เสมอค่ะ..
ผู้ที่สนใจ สามารถจองหลักสูตร ได้ที่ทีมงาน Top Service Training
ติดต่อ 087-970-1212  หรือ 089-920-1312
ขอขอบคุณมากค่ะ… ที่ให้ความสนใจ และติดต่อสอบถามหลักสูตรกับเรา…ขอขอบคุณจากใจค่ะ…
ทีมงาน Top Service Training

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart