โปรโมชั่น เดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคม 2562

โปรโมชั่น เดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคม 2562

ราคาพิเศษ 39,000 บาทโปรโมชั่น เดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคม 2562

เรียนการใช้ Keywordเรียนการฟัง Keywordเรียนการสร้างสรรค์ Keywordเรียนการเชื่อมโยง Keywordเรียน และฝึก ตลอดทั้งวันเรียนแล้ว ใช้งานได้ ใช้งานเป็นเรียนแล้ว ให้ลองใช้จริงในทีม ในองค์กรเราจะเห็นผลลัพธ์ว่า ภาษาเราสวย น่าฟัง จำง่าย จำได้นานจะเห็นผลลัพธ์ว่า เราฟังเรื่องราว ฟังทีมงานเราจะได้ยิน Pattern รูปแบบการพูด และความต้องการจริง ๆ ของคนที่เราพูดคุยด้วยได้ง่ายขึ้น เข้าใจคนตรงหน้าเรามากขึ้น

หลักสูตร ที่ใช้ราคาพิเศษ เพื่อการเรียนรู้ สำหรับพนักงาน มีหลายหลักสูตรคือ

  • หลักสูตรการสื่อสาร Communication
  • Positive Thinking and EQ for SMART People (1 วัน)
  • Service Mind หัวใจบริการสร้างได้  (1 วัน)
  • Service Mind and Service Excellence  ++ เปิดหัวใจ เปิดรอยยิ้ม กับชีวิต 3H Head Heart Hand
  • Effective Pesentation Skill  (1  วัน)
  • Supervisory Skills   (1 วัน)
  • Time Management   (1 วัน)

ทีมงาน Top Service Training สนใจติดต่อหลักสูตร ที่

เตรียมทำคู่มือบริการ ให้ลูกค้า เตรียมทำ การ์ด สำหรับลูกค้า In-House

   

บ่มเพาะ ความคิด ปลูก ไอเดียใหม่ ๆ ตอนนี้กลั่นได้ที่และได้เริ่มลงการ์ด สำหรับ Service

หลักสูตร ฝึกอบรม ประจำเดือน เมษายน  2562

หลักสูตร
วันที่
สมาชิก
ลูกค้า
สถานที่ 

หลักสูตร ฝึกอบรม ประจำเดือน พฤษภาคม  2019

หลักสูตร
วันที่
สมาชิก
ลูกค้า
สถานที่

 

 

เรียนรู้ เราคือใคร เรามีบุคลิก อุปนิสัยอย่างไรและที่สำคัญ มองเห็นหน้าที่ความรับผิดชอบเรา ชัดเจน เราคือใคร เรากำลังทำหน้าที่อะไรและตอนนี้ เราได้ทำหน้าที่สำคัญนี้ เต็มที่หรือยัง…ครู A ทวีวรรณ กมลบุตรเขียนวันพุธ ที่ 17 เมษายน 2562

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart