หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


หลักสูตร PASSION and Powerful Train The Trainer (พิเศษ ได้ Signature Course)

 
สัมมนา วันเสาร์ ที่ 11 พฤษภาคม และวันจันทร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2562 สมัครหลักสูตรสัมมนานี้


 

 

 หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

 PASSION and Powerful Trainer   
 

Train The  Trainer   
 
 
 
(พิเศษ ได้ Signature Course)
 
 
 
รุ่นที่ 22 (2 วัน) เปิดรับเพียง 7 ท่าน
 
ค่าบริการหลักสูตร 29,000 บาท ต่อที่นั่ง
 
 
เปิดรับเพียง 7 ท่าน เท่านั้นค่ะ เพื่อประสิทธิผลในการเพิ่มทักษะฝึกสอนด้วยตัวเอง
 

การถ่ายทอดความรู้ เป็นสิ่งที่สร้างคุณค่าให้กับกลุ่มผู้เรียน ให้ได้รับความรู้ใหม่ มีทักษะ

และมีทัศนคติเชิงบวกเพิ่มมากขึ้น การเรียนรู้ที่ดีต้องทำให้เกิดการปฏิบัติ ยินดีนำไปใช้ นำไปฝึกฝน

โดยไม่ต้องมีใครมาบังคับ ที่สำคัญผู้ที่ถ่ายทอดความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ ต้องมีเทคนิค

ต้องเข้าใจพฤติกรรมของกลุ่มผู้เรียนรู้ที่แตกต่างกัน มีไหวพริบ การเตรียมพร้อม และเครื่องมือการถ่ายทอด

ความรู้ที่พร้อมต่อยอดในการสร้างศักยภาพของการเป็นวิทยากรมืออาชีพได้อย่างต่อเนื่อง

และหลักสูตรนี้ได้ออกแบบมาช่วยสร้างอาวุธสำหรับอาชีพวิทยากรให้กับทุกท่านค่ะ

 
Coach A มีหลักสูตรพิเศษ Train The Trainer ที่เชื่อมโยงการพัฒนาเทคนิคดี ๆ

ที่ได้รับการยอมรับระดับ International  โดยนำแนวคิดการพัฒนาคนด้านสมองของ Dr. David Rock 

มาผสมผสานรูปแบบความคิดและเทคนิคการพัฒนาคนด้วยการเข้าใจสมองที่เชื่อมโยงกับพฤติกรรมคน

 

PASSION and Powerful Trainer

 

(Follow up : Build up Your Strengths

หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

(หลักสูตร วัน + Follow up and Positive Feedback)

 

ออกแบบพิเศษ วันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2562

ผู้สอน ครู A ทวีวรรณ กมลบุตร

 

การถ่ายทอดความรู้ เป็นสิ่งที่สร้างคุณค่าให้กับกลุ่มผู้เรียน ให้ได้รับความรู้ใหม่ มีทักษะ

และมีทัศนคติเชิงบวกเพิ่มมากขึ้น การเรียนรู้ที่ดีต้องทำให้เกิดการปฏิบัติ ยินดีนำไปใช้ นำไปฝึกฝน

โดยไม่ต้องมีใครมาบังคับ ที่สำคัญผู้ที่ถ่ายทอดความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ ต้องมีเทคนิค

ต้องเข้าใจพฤติกรรมของกลุ่มผู้เรียนรู้ที่แตกต่างกัน มีไหวพริบ การเตรียมพร้อม

และเครื่องมือการถ่ายทอดความรู้ที่พร้อมต่อยอดในการสร้างศักยภาพของการเป็นวิทยากรมืออาชีพได้อย่างต่อเนื่อง

และหลักสูตรนี้ได้ออกแบบมาช่วยสร้างอาวุธสำหรับอาชีพวิทยากรให้กับทุกท่านค่ะ

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

 

 • ผู้ที่สนใจต้องการเริ่มต้นอาชีพวิทยากร
 •  
 • ผู้ที่เป็นวิทยากรภายในและต้องการสร้างศักยภาพให้กับตัวเอง
 •  
 • ผู้ที่ต้องการเรียนรู้และเพิ่มเทคนิคการเป็นวิทยากร
 •  
 • พนักงานที่เป็นวิทยากรภายในขององค์กร
 •  

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับเป็นพิเศษจากหลักสูตรนี้

 •  
 • รู้จุดเด่นและจุดแข็งของตัวเองได้ชัดเจนมากขึ้น
 •  
 • พัฒนา ทักษะและเพิ่มเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
 •  
 • สร้างหลักสูตรการสอนที่ตัวเองได้ถนัดได้อย่างมืออาชีพ 

 

สิ่งที่องค์กรจะได้รับเป็นพิเศษจากหลักสูตรนี้

องค์กรจะได้พนักงานที่มีทัศนคติด้านบวก มีแรงจูงใจในการพัฒนาตัวเองและเพื่อนร่วมงานดีขึ้น 

พนักงานจะมีแนวทางในการพัฒนาตัวเอง และวิธีเพิ่มศักยภาพให้ตัวเองและทีมงานดีขึ้น

 

องค์กร จะได้องค์ความรู้ที่ถ่ายทอดและแบ่งปันกันในกลุ่มพนักงานให้เกิดความรู้ใหม่

เพื่อช่วยในการพัฒนางาน พัฒนาคน และส่งมอบบริการที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้า

 

  วันที่ 1

 • คุณสมบัติของการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
 •  
 • จุดแข็งของวิทยากรที่ควรมีและจำเป็นต้องมี
 •  
 • เรียนรู้ การออกแบบหลักสูตร x PASSION
 •  
 • เทคนิคการจัดการความตื่นเต้นของวิทยากร
 •  
 • เรียนรู้เทคนิคและทักษะ Trainer / Facilitator
 •  
 • อะไรคือ “CONTEXT”
 •  
 • เคล็ดลับการออกแบบ CONTEXT
 •  
 • เสน่ห์ ที่ทำให้ลูกค้าเดิมซื้อซ้ำ และลูกค้าใหม่สนใจ
 •  
 • เทคนิคการวางแผนการสอน ที่เติม KSA และสร้าง Behaviour and HABIT
 •  
 • ภาพรวมและกระบวนการฝึกอบรม
 •  
 • เทคนิคการดึง ความสนใจผู้เรียน และการผลักดันให้ผู้เรียนกล้าคิด กล้าทำ และมีพลัง
 •  
 • เทคนิคการแกะความรู้ ประสบการณ์ของเรา มาทำเป็นเนื้อหาหลักสูตร

 

###  ฝึกสอนทุกคน คนละ 1 ครั้ง

  

   วันที่ 2

 •  
 • การเตรียมพร้อมของวิทยากร
 •  
 • ฝึกตอนเช้า จากการบ้านที่มอบหมายวันแรก
 •  
 • เทคนิคการใช้น้ำเสียง ภาษากาย และจิตวิทยาในการสอน
 •  
 • ขั้นตอนการออกแบบและวางแผนหลักสูตรการสอน
 •  
 • เทคนิคการฟังและการจับประเด็น ผู้เรียน
 •  
 • เทคนิคการสร้างบรรยากาศในห้องเรียน
 •  
 • Assignment Tips เทคนิคการมอบหมายงาน และติดตามผลหลังจากเรียนเสร็จ
 •  
 • Reward Management เทคนิคการมอบรางวัล สร้างแรงจูงใจให้เกิดผลงานที่เห็นชัดเจน
 •  
 • กิจกรรมการเรียนรู้และฝึกฝน (ฝึกการนำเสนอ / การสอน คนละ 7-10 นาที) 1-2 รอบ
 •  
 •  
 • การใช้เกม และกิจกรรมในการฝึกอบรม
 •  
 • เคล็ดลับการออกแบบหลักสูตรและกิจกรรม และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้

 • ###  ฝึกสอนทุกคน คนละ 1 ครั้ง

 พิเศษ... ผู้เขียนเรียนทุกคน จะได้รับการโค้ชจุดแข็ง  Strength Coach  

 

 

หลักสูตรอบรม 2 วัน +  พิเศษ การโค้ชจุดแข็ง ครั้ง   และให Positive Feedback

 

วิทยากรโดย คุณทวีวรรณ กมลบุตร

 

มีกิจกรรมเดี่ยวและกลุ่มเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ร่วมกัน

 

ทฤษฎี 40 % + เรียนรู้ผ่านกิจกรรม 60 %

 

กิจกรรมที่ทำให้ผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่ให้มุมมองด้านบวกที่สร้างความประทับใจ

 

วิธีการออกแบบหลักสูตร และฝึกเตรียมการสอน

 

ฝึกการตั้งคำถามกับผู้เรียนรู้ และบริหารจัดการห้องเรียนรู้

 

ทีมงาน Top Service Training

ความตั้งใจและความมุ่งมั่นของเรา คือส่งมอบความรู้ใหม่และประสบการณ์ด้านบวก

เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง ในสังคมที่ช่วยต่อยอดและพัฒนาองค์กร ให้แข็งแกร่งและแข่งขันได้อย่างดีเยี่ยม

 

หากสนใจสำรองที่นั่ง เพื่อเข้าร่วมสัมมนา...

 

กรุณาติดต่อ 064 646  6269,  087-970-1212, 080-183-9090 หรือ 02-926-6886

 

E-mail: cs@topservicetraining.com

 

Website: www.topservicetraining.com

 

 เครื่องมือวิทยากรที่เรียนรู่้เพิ่มเติม

 

 • เทคนิคการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
 •  
 • การใช้ Flip Chart การดึงความสนใจ ส่วนร่วมของผู้เรียน
 •  
 • การออกแบบหลักสูตร
 •  
 • การออกแบบกิจกรรมระหว่างการสอน
 •  
 • การใช้คำถาม
 •  
 • การตอบคำถาม
 •  
 • วิธีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของเราให้เป็นที่รู้จัก
 •  
 • แหล่งความรู้ดี ๆ ที่เป็นห้องสมุดของวิทยากร ที่ต้องพัฒนาทุกวัน
 •  
 • เทคนิคการพัฒนาตัวเองของวิทยากรให้เป็นมืออาชีพอย่างยั่งยืน

หลักสตรนี้ รับเพียง 6 ท่าน เท่านั้น ค่ะ.. 

สนใจหลักสูตร ติดต่อสมัครได้ที่ cs@topservicetraining.com

หรือ 064 646 6269, 02 - 926 - 6886 / M: 087 - 970- 1212

 

หลักสูตร Train the Trainer 2 วัน

ฉลองเรียนจบปริญญาเอก ส่งคุณค่าเต็มหัวใจ

มอบความรู้ ฝึกทักษะ ส่งมอบประสบการณ์สอน

ให้คนเรียนหลักสูตร Train the Trainer 2 วัน

วันเสาร์ ที่ 13 วันอาทิตย์ ที่ 14 เมษายน 2562

เรียนอะไรบ้าง

Content ออกแบบเนื้อหาที่เราเชี่ยวชาญจริง มาสอน

Context สร้างบรรยากาศในห้องเรียนและ

ออกแบบวิธีการเรียน ให้คนเรียนได้ KSA และ PASSION

Connnect ฝึกทักษะการสอน การถาม การให้ Feedback

การเชืื่อมโยงคนเรียนให้มีพื้นที่ปลอดภัย กล้าคิด กล้าตอบ

กล้าถาม และที่สำคัญ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียน

อยากนำความรู้ไปใช้จริง ๆ และเห็นผลลัพธ์ด้วยตัวเองว่าได้ผล

ที่ Home Training by Kru A Taweewan

ขอบคุณคนเรียนทีี่มาเรียนรู้ด้วยกันนะคะ

เป็นห้องเรียนที่เต็มที่ เต็มหัวใจของการเรียนรู้ที่

เต็มไปด้วยพลังชีวิตที่อบอุ่น

และออกแบบ PASSION Roadmap

เสริมสร้างชีวิตที่มีพลังของเราด้วยกันนะคะ

ครู ทวีวรรณ กมลบุตร

www.topservicetraining.com

 

สมัครหลักสูตรสัมมนานี้
จำนวนผู้เข้าชม: 233 ท่าน