หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


หลักสูตรเคล็ดลับการสื่อสารงานบริการและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ

 
สัมมนา วันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2562 สมัครหลักสูตรสัมมนานี้


 
  

หลักสูตรเคล็ดลับการสื่อสารงานบริการ

และการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ 


(Professional Service Communication & Complaint Management)

 Nov, 29th 2015

หลักการและเหตุผล

การสื่อสารงานบริการลูกค้าเป็นทักษะสำคัญที่ผู้ส่งมอบบริการทุกท่าน ควรมีเทคนิคพิเศษในการวิเคราะห์ความต้องการลูกค้าและสามารถสื่อสารเชิงบวกกับลูกค้า เพื่อสร้างความไว้วางใจและความรู้สึกด้านบวกกับเรามากขึ้น

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เรียนรู้ทั้งเทคนิควิธีในการจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพและเรียนรู้เคล็ดลับการสื่อสารงานบริการลูกค้าให้เกิดประสิทธิผลของบริการที่ดีเยี่ยม 

 

      

หัวข้อการอบรม-สัมมนา

Service Communication และการเริ่มต้น CRM & CEM อย่างง่ายๆ
 • Positive Thinking & EQ ช่วยทำให้งานบริการง่ายขึ้น
 • เทคนิคการสื่อสารงานบริการกับลูกค้าอย่างมืออาชีพด้วยThink & Speak
 • ต้นไม้ความคิดสร้างสรรค์จุดประกายบริการที่โดดเด่น
 • เสริมจุดแข็งบริการด้วยCRM และCEM เพื่อสร้างความประทับใจให้ลูกค้า
 • การสร้างService Quality และService Operation
 • การสร้างCommitment เพื่อเพิ่มโอกาสและความสำเร็จ
 • เทคนิคการทำคู่มือ“เกร็ดความรู้งานบริการแบบมืออาชีพ”
 

Complaint Management
 • เรียนรู้ความต้องการและพฤติกรรมโดดเด่นของลูกค้าในยุคปัจจุบัน
 • ทำไมลูกค้าจึงร้องเรียนและสาเหตุของความไม่พอใจของลูกค้า
 • เคล็ดลับการจัดการกับข้อร้องเรียนและสร้างโอกาส
 • ทัศนคติเชิงบวกและการพัฒนาEQ สำหรับผู้รับข้อร้องเรียน
 • เทคนิคการรับมือกับลูกค้าเมื่อเกิดข้อร้องเรียน
 • การป้องกันและลดข้อร้องเรียน
 • สรุปคำถามและคำตอบ
   
 
มีกิจกรรมต่อเนื่องอีก2 สัปดาห์ให้โครงงานผู้เข้าร่วมสัมมนา
นำไปปฏิบัติให้เกิดผลจริงในองค์กรโดยวิทยากรยินดีให้คำปรึกษาต่อเนื่อง2 สัปดาห์
 
 

มีกิจกรรมเดี่ยวและกลุ่มเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ร่วมกัน
 
ทฤษฎี35 %  +  กิจกรรม65 % 
กิจกรรมที่ทำให้ผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่ให้มุมมองด้านบวกที่สร้างความประทับใจ
กิจกรรมปลูกต้นไม้เริ่มต้นการเป็นผู้สร้างผู้ให้และผู้รับอย่างมีความสุขและกิจกรรมอื่นๆ
 
ผู้ที่สนใจ สามารถจองหลักสูตร ได้ที่ทีมงาน Top Service Training ขอบคุณมากค่ะ  :)
ติดต่อ 087-970-1212 //  089-920-1312
 

 
 
สมัครหลักสูตรสัมมนานี้
จำนวนผู้เข้าชม: 200 ท่าน