หลักสูตร Service Excellence เทคนิคการสร้างสรรค์งานบริการให้เหนือความคาดหวังของลูกค้า

หลักสูตร Service Excellence เทคนิคการสร้างสรรค์งานบริการให้เหนือความคาดหวังของลูกค้า

หลักสูตร How to Build The Service Excellence องค์กรธุรกิจ หรือหน่วยงานต่าง ๆ จึงมุ่งให้ความสำคัญต่อการบริการลูกค้าเพิ่มสูงขึ้นนอกเหนือจากนี้การบริการลูกค้ายังหมายถึง การบริการลูกค้าภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องสร้างทัศนคติที่ดีทั้งต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อหน้าที่และบทบาทการให้บริการ ที่มิใช่เพียงส่วนงาน Customer Service เท่านั้นที่ให้บริการลูกค้า หากว่าทุกคนที่อยู่ในองค์กร ล้วนแต่เป็นผู้ให้บริการอยู่เสมอ ทุกวัน ดังนั้น เพื่อทำให้เกิดการบริการประทับใจต่อลูกค้าเสมอ

หลักสูตร  เทคนิคการสร้างสรรค์งานบริการให้เหนือความคาดหวังของลูกค้า
ในปัจจุบัน การทำงานบริการ ต้องใช้พลังใจ พลังกาย ความรู้ ความสามารถ มากกว่าในอดีตมาก เพราะลูกค้ามีความต้องการ และมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ในมุมของผู้ให้บริการ ควรสร้างสมดุลชีวิตทำงานอย่างมีความสุข และฉลาดในการใช้ชีวิต เพราะเมื่อพนักงานมีความสุข ลูกค้าก็จะสัมผัสได้ถึงบริการที่ได้สดชื่น พร้อมรอยยิ้มที่สดใสจากพนักงานในองค์กร กุญแจสำคัญในการสร้างบริการที่เป็นเลิศอยู่ในมือคุณแล้ว ปัญหาคือ คุณไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นและสร้างสรรค์บริการดี ๆ ให้ลูกค้าอย่างไร ให้เราช่วยคุณสร้างคุณภาพบริการที่สุขใจทั้งผู้ให้ และชื่นใจทั้งผู้รับ

 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มทักษะการบริหารบริการอย่างเป็นระบบ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้
2. เพื่อปรับระดับคุณภาพบริการให้เป็นเลิศ
3. เพื่อให้ผู้เข้าเรียนสามารถประยุกต์ความรู้ ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิผล
                                                                                                                                               
เรื่อง เทคนิคการสร้างสรรค์งานบริการให้เหนือความคาดหวังของลูกค้า
1)  ตั้งคำถาม… ที่ดี เราก็จะได้แนวทางบริการที่ดี
2)  7 อุปนิสัยสร้างสรรค์งานบริการให้เป็นเลิศ
  • คิดบวกดี
  • เรียนรู้ดี
  • สร้างสรรค์ดี
  • พัฒนาดี
  • สื่อสารดี
  • ช่วยเหลือดี
  • ประสานดี
3)  ทักษะสำคัญในการสร้าง Service Quality
4)  เสริมสร้างและพัฒนา Service Communication
5)   การสร้าง Service Improvement
6)   กุญแจสู่ความสำเร็จในการบริการที่เป็นเลิศ
7)   เทคนิคการสร้างสรรค์บริการด้วยต้นไม้ความคิดสร้างสรรค์ และ BEPS
8)   ค้นหาจุดแข็งและเติมเต็มศักยภาพบริการ
9)  การปรับทัศนคติเพื่อสร้างการบริการให้เป็นเลิศ
10)   การเรียนรู้ เทคนิควิธีพัฒนาและบริหารจัดการอารมณ์ (EQ) ด้วยรอยยิ้ม
11) Workshop:  คิดเชิงบวก สร้างโอกาสและสร้างความสุขในงานบริการ
12) Work Life Balance สร้างสมดุลชีวิต ทำงานอย่างมีความสุขทุกวัน
13) ถาม – ตอบจากประสบการณ์จริงของวิทยากร

Workshop :  แน่นไปด้วยสาระ ความรู้ รอยยิ้ม ความสุข ให้ผู้เข้าสัมมนานำกลับบ้านได้เต็มกระเป๋า

สิ่งที่องค์กรและกลุ่มพนักงานจะได้รับ
1) ได้ไอเดียใหม่ในการสร้างสรรค์บริการที่แตกต่าง แต่โดนใจลูกค้า
2)  ได้เทคนิคการสร้าง KM อย่างง่าย ๆ เพื่อนำไปใช้ได้จริงในองค์กร
3)   ได้วิธีพัฒนาและสร้างสรรค์บริการที่น่าประทับใจได้ด้วยตัวเอง ทีมงาน และองค์กร

ผู้ที่สนใจ สามารถจองหลักสูตร ได้ที่คุณกัน  (คุณกมลพร  อยู่สุข)

ติดต่อ 087 970 1212  หรือ 092 9526290 ,02​ 926​ 6886

ขอขอบคุณมากค่ะ… ที่ให้ความสนใจ และติดต่อสอบถามหลักสูตรกับเรา…ขอขอบคุณจากใจค่ะ…
ทีมงาน Top Service Training

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart