หลักสูตร Triple C ยุทธศาสตร์บริการสำหรับ Service Excellence

หลักสูตร Triple C ยุทธศาสตร์บริการสำหรับ Service Excellence

หลักสูตร  Triple C ยุทธศาสตร์บริการสำหรับ Service Excellence

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ…ทีมงานและผู้บริหารทีมบริการและการขาย ทีมงานอื่นๆ และผู้ประกอบการที่สนใจ ความสำคัญของการบริการ…ที่หลายองค์กรรับรู้และปฏิบัติกันมา อาจจะเป็นเฉพาะมุมมองการให้บริการลูกค้าด้วยการสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้น
ซึ่งบางครั้ง “รูปแบบการบริการแต่เพียงผิวนอก” อาจไม่ใช่คำตอบในการสร้างความภักดีของลูกค้าให้เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน การเรียนรู้ที่จะดึงศักยภาพของทีมบริการ ด้วยความเข้าใจถึงความต้องการอย่างแท้จริงของลูกค้า ความตระหนักรู้ในบทบาทที่สำคัญของตนเอง บวกกับการเข้าใจและสามารถนำกลยุทธ์ของการบริการ มาปรับใช้ในงานที่รับผิดชอบ…จึงเป็นคำตอบที่สำคัญที่สุด…สำหรับการบริการลูกค้าที่มีความต้องการที่แตกต่างและหลากหลายในปัจจุบัน หลักสูตรนี้จะช่วยให้ทีมงานสามารถสรรค์สร้างบริการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยศักภาพที่เต็มเปี่ยม เพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าได้อย่างดีที่สุด

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้วิธีการสร้างศักยภาพในตัวเองเพื่อการนำมาพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น
  • เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้วิธีการสื่อสารสำหรับงานบริการที่มีประสิทธิภาพ และสามารถนำมาพัฒนาตนเองได้
  • เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้กลยุทธ์หรือเครื่องมือการให้บริการเชิงรุกต่างๆ ที่จะช่วยให้การบริการและระบบการบริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เนื้อหาการเรียนรู้

  • เทคนิคสร้างศักยภาพบริการพนักงาน… เราสร้างได้ค้นหาจุดแข็งและต่อยอดความสำเร็จของพนักงาน สร้างโอกาสและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
  • บริการที่มีพลังเหลือล้น คือบริการที่ “ทำเกินสัญญา” สร้าง Commitments มหัศจรรย์ของความเปลี่ยนแปลง ต้นไม้ความคิดสร้างสรรค์ ดึงพลังไอเดีย
    สร้างวิถีการสื่อสารที่ได้ผลด้วย Think & Speak
  • บริหารและพัฒนา E.Q. ให้มีความสุข เป็นเรื่องสำคัญจริงไหม? การเปลี่ยนแปลงที่ดี คุณสร้างได้?
  • เพิ่มพลังกลยุทธ์ให้โดดเด่น ด้วยยุทธศาสตร์ Triple C พฤติกรรมและประสบการณ์ของลูกค้าในตลาดบริการ ระบบตลาดบริการและธรรมชาติของการบริโภคบริการ การสร้างช่วงเวลาสัมผัสประสบการณ์ที่น่าประทับใจ พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดบริการ เทคนิคการส่งเสริมบริการให้โดดเด่นเหนือคู่แข่ง เริ่มกลยุทธ์ Triple C CRM-CEM-CSR อย่างชาญฉลาด ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
          *** กิจกรรมต่อเนื่องอีก 2 สัปดาห์ : มอบหมายการบ้านให้ส่ง Commitments เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้นกับตัวพนักงานและองค์กร
สนใจติดต่อจองหลักสูตร ทีมงาน Top Service Training
087-970-1212, 092-952-6290 หรือ 02-926-6886

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart