Job SHADOWING คืออะไร และทำไมถึงสำคัญสำหรับองค์กรธุรกิจ

Job SHADOWING คืออะไร และทำไมถึงสำคัญสำหรับองค์กรธุรกิจ

Job SHADOWING คืออะไร และทำไมถึงสำคัญสำหรับองค์กรธุรกิจ (ตอนที่ 2)

Job Shadowing คือ การติดตามเรียนรู้ รูปแบบการทำงานของผู้บริหาร ในมิติต่าง ๆ

ทั้งเรียนรู้หน้าที่สำคัญในตำแหน่งงานนั้น ๆ บทบาทสำคัญที่มีผลกระทบต่อต่อองค์กร

รูปแบบการตัดสินใจ การอ่านสถานการณ์ จังหวะการตัดสินใจ การสื่อสาร การบริหารงาน

การบริหารคน ผ่านการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง ผ่านการสังเกต การลงมือทำ

อยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกับผู้เป็น Owner หรือต้นแบบที่ดำรงตำแหน่งงานนั้น ๆ อยู่

ซึ่งถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายคือ ทำให้ผู้ที่จะเข้ามารับตำแหน่งเรียนรู้ใกล้ตัวเหมือนกับเป็นเงาของต้นแบบ

 

ทำไม Job Shadowing ถึงสำคัญ และจำเป็นในช่วงเวลานี้ ที่มีกลุ่มคน Gen X กำลังเตรียมเกษียณจากการทำงาน

ดังนั้นการถ่ายทอด ทอดเท ประสบการณ์ ที่เป็นดังทองคำ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ๆ ในการทำโปรแกรมนี้

การพัฒนาผู้บริหารในรูปแบบ Job SHADOWING  .นช่วงปี 2022 -2023 นี้ และอีก 10 ปีจากนี้

กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ คือเป็นวิธีการที่ลงทุนต่ำแต่ได้ผลดีต่อทั้งผู้บริหาร

โดยใช้เครื่องมือหลากหลายทาง Strengths Coaching / Mentoring / Group Coaching / Facilitator

เพื่อให้ SHADOW ได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง ความคิด การตัดสินใจ การบริหารในสถานการณ์ต่าง ๆ

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ด้วยประสบการณ์จริง ๆ ของ OWNER

ความสำเร็จหรือล้มเหลวหรือไม่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้นอกจากมีความจำเป็นสูงมากสำหรับผู้เรียนที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารลำดับถัดไปแล้ว

ยังเป็นการถ่ายทอดความรู้เฉพาะตัว ที่เป็นประสบการณ์ตรง ที่มีคุณค่ามาก ๆ สำหรับผู้บริหารที่เป็นผู้ส่งต่อความรู้ และทักษะต่าง ๆ

โดยสามารถเรียนรู้ได้จากห้องเรียนประสบการณ์ตรง โดยการติดตาม สังเกต และซึมซับจากผู้ที่เป็น OWNER

 

JOB SHADOWING เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้บริหารระดับสูงที่จะเกษียณอายุในอีก 3-5 ปีข้างหน้าสำหรับองค์กรด้วยเหตุผลหลายประการ:


1. การถ่ายทอดความรู้: ช่วยให้ผู้บริหารที่เกษียณอายุสามารถถ่ายทอดความรู้ ทักษะ 
  และความเชี่ยวชาญที่กว้างขวางให้กับผู้นำรุ่นต่อไปภายในองค์กร สิ่งนี้จะช่วยป้องกันช่องว่างทางความรู้
  และทำให้มั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงจะราบรื่นยิ่งขึ้นเมื่อเกษียณอายุ

2. การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง: การวางตำแหน่งงานเป็นองค์ประกอบสำคัญของการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง 
  โดยให้วิธีการที่มีโครงสร้างในการระบุและเตรียมผู้สืบทอดที่มีศักยภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีผู้นำ
  ที่มีความสามารถพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่บทบาทสำคัญเมื่อจำเป็น

3. การให้คำปรึกษา: ผู้บริหารที่เกษียณอายุสามารถให้คำปรึกษาและแนะนำผู้สืบทอด
  ในระหว่างกระบวนการติดตามงานได้ ความสัมพันธ์ในการให้คำปรึกษานี้ช่วยให้ผู้นำรุ่นต่อไปพัฒนาคุณสมบัติความเป็นผู้นำ
  และข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นสำหรับบทบาทในอนาคตของพวกเขา

4. ความต่อเนื่อง: ช่วยรักษาความต่อเนื่องขององค์กรโดยรับรองว่าความรู้ของสถาบันและ
  ทักษะความเป็นผู้นำจะได้รับการถ่ายทอดอย่างราบรื่น สิ่งนี้ช่วยลดการหยุดชะงักและทำให้แน่ใจว่าวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
  จะไม่ถูกทำลายในระหว่างการเปลี่ยนแปลง

5. การจัดแนววัฒนธรรม: การวางตำแหน่งงานช่วยให้ผู้บริหารในอนาคตเข้าใจและสอดคล้องกับวัฒนธรรม 
  ค่านิยม และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร การจัดตำแหน่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาเอกลักษณ์องค์กรที่เหนียวแน่นและสอดคล้องกัน

6. การพัฒนาทักษะ: เป็นโอกาสสำหรับผู้นำที่เพิ่มขึ้นในการได้รับประสบการณ์ตรง 
  และพัฒนาทักษะเฉพาะที่จำเป็นสำหรับบทบาทในอนาคต ซึ่งอาจเป็นเรื่องยากที่จะได้รับผ่านการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการเพียงอย่างเดียว

7. การสร้างความมั่นใจ: สำหรับผู้บริหารที่เกษียณอายุแล้ว ส่วนใหญ่มีความตั้งใจ ช่วยส่งต่อให้กับ SHADOWING ให้ขึ้นตำแหน่งงานได้อย่างราบรื่น
  JOB SHADOWING เป็นอีกวิธีหนึ่งในการสร้างความมั่นใจให้กับผู้สืบทอดตำแหน่ง และรับประกันว่าพวกเขาพร้อมที่จะรับบทบาทผู้นำ
  ได้อย่างมั่นใจและใช้ศักยภาพของตัวเองในการทำงานได้อย่างเต็มที่

โดยสรุป การจ้างงานมีบทบาทสำคัญในการรับประกันการเปลี่ยนแปลงความเป็นผู้นำของผู้บริหารภายในองค์กรได้อย่างราบรื่น 
เอื้อต่อการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และคุณค่าจากผู้บริหารที่เกษียณอายุไปสู่ผู้สืบทอดตำแหน่ง ซึ่งส่งผลให้องค์กรประสบความสำเร็จและมั่นคงในระยะยาว

เขียนโดย ทวีวรรณ กมลบุตร

เขียนวันอาทิตย์ ที่ 17 กันยายน 2566

#Job Shadowing

#เกษียณ

#Executive Management

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart