Good Morning ประจำ วันพฤหัสบดี 09 พฤศจิกายน 2560 08:17

Good Morning ประจำ วันพฤหัสบดี 09 พฤศจิกายน 2560 08:17

วันพุธ ที่ 8 พฤศจิกายน 2560

สอน Train the Trainer วันแรก

ให้กับ Ocean Life

สิ่งสำคัญในมุมมองของ A คือ

คนทุกคนสามารถสอนได้
เมื่อเรามีสิ่งสำคัญที่ปรารถนาจะแบ่งปัน
จะส่งมอบให้กับคนรอบข้าง

สิ่งสำคัญที่เราแน่ใจว่า เราเชี่ยวชาญ

สิ่งสำคัญที่มีคุณค่า ที่เราเชื่อว่าจะช่วยพัฒนาผู้คน
สิ่งสำคัญที่เราปรารถนา จะเป็นประโยชน์กับผู้เรียน

และเมื่อเราแน่ใจ เรารู้ว่าเรามีสิ่งสำคัญนั้น

เราจะมั่นใจ เชื่อมั่นในสิ่งสำคัญที่เรามี

และแน่นอนว่า เราจะทำอย่างเต็มความสามารถ

ทำด้วยหัวใจ สอนได้อย่างมีความสุข

เป็นความเชื่อของตัวเอง ที่สร้างวันดี ๆ

ให้กับคนเรียนได้เสมอ ในทุก ๆ วัน
ที่ A อยู่ในห้องเรียน เพื่อเชื่อมั่นว่า
A กำลังส่งมอบสำคัญที่ A เชี่ยวชาญ
มีคุณค่า และแน่ใจว่า มีประโยชน์ต่อคนเรียนแน่นอน

เป็นความสุข เป็นความรู้สึกที่อ่อนโยน อบอุ่น

ที่เรารู้ว่า เราเกิดมาบนโลกนี้เพื่ออะไร

เพื่อทำบางสิ่งที่ดี ๆ มีคุณค่าเพื่อผู้คน

รักและปรารถนาดีนะคะ

ขอให้ทุก ๆ คน มีความสุข มีรอยยิ้ม มีพลัง

ขอส่งรักและอ้อมกอดของความรักให้ทุก ๆ คนนะคะ

ครู A ทวีวรรณ กมลบุตร

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart