EFFECTIVE COMMUNICATION SKILLS ศิลปะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล

EFFECTIVE COMMUNICATION SKILLS ศิลปะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล

EFFECTIVE COMMUNICATION SKILLS ศิลปะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล

หลายคนมักเข้าใจว่าการสื่อสารเป็นเรื่องที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจาวัน น่าจะเป็นเรื่องง่าย ๆ ไม่ต้องคิด ไม่ต้องวางแผนการสื่อสาร และไม่ต้องกังวล ในความเป็นจริงนั้น คนส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสาร ทั้งการพูด ฟัง อ่าน และเขียน ดังนั้น การสื่อสารที่มีประสิทธิผลจึงเป็นเรื่องที่จาเป็นและสาคัญอย่างยิ่ง

หลักสูตร EFFECTIVE COMMUNICATION SKILLS  ได้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้การสื่อสารของคุณมีประสิทธิผล สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้อื่น  เทคนิคในการสื่อสารที่จะช่วยเป็นเครื่องมือทำให้การสื่อสารของคุณมีความชัดเจน กระชับ และน่าสนใจมากขึ้น

เนื้อหาการเรียนรู้

 • ศักยภาพของพนักงานสร้างได้
 • การสื่อสารเชิงบวก… คุณทำได้ไหม?
 • การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
 • ค้นหาจุดแข็งและต่อยอดความสาเร็จของพนักงาน
 • สร้างมหัศจรรย์ของความเปลี่ยนแปลงที่สร้างได้
 • เคล็ดลับการสื่อสารอย่างมืออาชีพด้วย Think & Speak
 • ต้นไม้ความคิดสร้างสรรค์
 • หลุมพรางของการสื่อสารที่ด้อยประสิทธิผล
 • บริหารและพัฒนา EQ สร้างความสุขได้ง่าย ๆ
 • เทคนิคการนาเสนอและจูงใจผู้ร่วมงาน
 • Positive Feedback สร้างมิตรภาพในองค์กร
 • ลักษณะบุคลิกภาพของแต่ละคนในการสื่อสาร
 • 7 เครื่องมือสร้างศักยภาพให้พนักงานเป็นคนดีคนเก่งในองค์กร
 • การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความประทับใจ

Workshop:

Workshop ที่หลากหลาย สร้างมุมคิด และวิธีการนำไปใช้จริงได้ง่ายขึ้น
1.        ชมวีดีโอ ปัญหาของการสื่อสาร
2.        ทำโจทย์ กระตุ้นความคิด เพื่อพัฒนาการสื่อสาร
3.        ต้นไม้ความคิดสร้างสรรค์ ออกแบบการสื่อสารที่น่าประทับใจ
4.        ทำความรู้จักตัวเองด้วยแบบทดสอบจิตวิทยา
5.        เขียนแผนพัฒนาการสื่อสารในรูปแบบของตัวเอง ที่สร้างจุดแข็งและพัฒนาให้ดีขึ้น

 

กิจกรรมต่อเนื่องอีก 2 สัปดาห์

มอบหมายการบ้านให้ทำ Action Plan ในการพัฒนาการสื่อสารของตัวเองในรูปแบบต่าง ๆ

 

หมายเหตุ :
เพราะการสื่อสารอยู่ในชีวิตประจำวันของเรามากถึง 85% ดังนั้น จะดีกว่าไหม ถ้าเราจะทำให้การสื่อสารของเรามีประสิทธิผล สามารถโน้มน้าว และน่าเชื่อถือ

ผู้ที่สนใจ สามารถจองหลักสูตร ได้ที่คุณกัน  (คุณกมลพร  อยู่สุข)
ติดต่อ 087-970-1212 หรือ 089-920-1312  หรือ 02-926-6886
ขอขอบคุณจากใจค่ะ…    ทีมงาน Top Service Training
ขอขอบคุณมากค่ะ… ที่ให้ความสนใจ และติดต่อสอบถามหลักสูตรกับเรา…ขอขอบคุณจากใจค่ะ…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart