4 Skills for Manager

4 Skills for Manager

 

4 Skills for Manager ทักษะสำคัญของผู้จัดการ

  1. นักสังเกต
  2. นักสร้างบรรยากาศ
  3. นักสื่อสาร (ฟังมากกว่าพูด)
  4. นักสนับสนุน

1. สังเกต

Manager ต้องฝึก สังเกตผู้คน สังเกตกลุ่มคน สังเกตสถานการณ์ สังเกตพลังงาน

เพื่อให้เราได้เข้าใจผู้คน กลุ่มคน สถานการณ์ ให้สามารถดูแลจัดการ

แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

 

2. นักสร้างบรรยากาศ

Manager ต้องฝึกเป็นนักสร้างบรรยากาศ

ฝึกสบสายตาทีมงานเวลาพูดคุยด้วย สร้างรอยยิ้ม

ทักทาย ห่วงใย เมตตา ปรารถนาดี พร้อมสนับสนุน

ที่สำคัญเป็นผู้รับฟังที่ดี

 

3. นักสื่อสาร (ฟังมากกว่าพูด)

Manager ต้องฝึกเป็นผู้ฟัง เมื่อเราเป็นผู้ฟัง เราจะได้ประโยชน์

เพราะเรากำลังได้ข้อมูล มุมมอง วิธีคิด ของคนที่เล่าให้ฟัง

ทำให้เราเข้าใจผู้คน การทำงาน และสถานการณ์

ช่วยทำให้คนที่ได้พูด รับรู้ว่ามี Manager ที่รับฟัง

ก็จะยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันดีขึ้น

 

4. นักสนับสนุน

Manager ต้องฝึกเป็นนักสนับสนุน ให้ทีมงานเติบโต

ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ออกแบบพัฒนาวิธีการทำงานใหม่ ๆ

ที่ง่าย สั้น สะดวก และได้ผลลัพธ์ในการทำงานที่ดีขึ้น

สนับสนุให้ทีมได้เติบโต ได้พัฒนาตัวเอง ได้มีอนาคตในอาชีพที่เติบโต

และนี่คือทั้งหมด 4 ทักษะที่สำคัญของ Manager นะคะ

4 Skills for Manager ทักษะสำคัญของผู้จัดการ

  1. นักสังเกต
  2. นักสร้างบรรยากาศ
  3. นักสื่อสาร (ฟังมากกว่าพูด)
  4. นักสนับสนุน

เชื่อว่าทั้ั้ง 4 ทักษะ จะช่วยให้ Manager หัวหน้างานทุกท่าน ได้งาน ได้ใจทีมงานกันทุกคนนะคะ

ครู A ทวีวรรณ กมลบุตร

เขียน วันพุธ 21 Feb. 2024

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart