แนวทางการบริการลูกค้าด้วยเทคนิค 3P

แนวทางการบริการลูกค้าด้วยเทคนิค 3P

แนวทางการบริการลูกค้าด้วยเทคนิค 3P

Product + Process + People

Product

สินค้าต้องช่วยให้ลูกค้าได้ใช้ประโยชน์และช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้

Process

ขั้นตอนการบริการ ต้องคุณภาพ เป็นการออกแบบบริการที่รวดเร็ว และสะดวก

People

พนักงานพร้อมบริการ ด้วย Service Mind บริการด้วยหัวใจอย่างเต็มที่ เทคนิค 3P  Product + Process + People ช่วยสร้างสรรค์บริการให้น่าประทับใจมากขึ้นทุก ๆ ครั้งที่ลูกค้ามาหาเรานะคะ

** ครู A  ทวีวรรณ  กมลบุตร เขียน วันจันทร์ ที่ 21  ตุลาคม  2562

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart