เทคนิคการฟังด้วยหัวใจ ที่เข้าอกเข้าใจ Empathy Listening

เทคนิคการฟังด้วยหัวใจ ที่เข้าอกเข้าใจ Empathy Listening

เทคนิคการฟังด้วยหัวใจ ที่เข้าอกเข้าใจ Empathy Listening

มีหลายคนที่คิดว่า การฟังเป็นเรื่องง่าย ในความจริงแล้ว เมื่อเราต้องฟังใครจริง ๆ

ไม่ง่ายเลยที่จะต้องตั้งใจฟัง รับรู้สิ่งที่เขาพูด รับรู้ความรู้สึก ให้พื้นที่ให้เขาได้พูด

ได้อย่างเต็มที่ เต็มหัวใจ และ A ขอชวนผู้เข้ามาอ่านบทความนี้ ลองเปิดหัวใจ

เปิดความคิด ลองให้พื้นที่ ได้รับรู้สิ่งที่คนตรงหน้า กำลังบอกเล่าบางอย่าง

ให้เราได้ฟัง ได้รับรู้นะคะ  ลองฝึก 5 ขั้นตอนนี้นะคะ

  1. ฟัง… ความรู้สึก
  2. ฟัง… โดยไม่แย้ง
  3. ฟัง… โดยพยายามเข้าใจ
  4. ฟัง… โดยไม่ส่วนสรุป
  5. ฟัง… โดยให้เขาตัดสินใจด้วยตัวเขาเอง

เมื่อเราได้ลองฝึกแล้ว ลองใช้ให้่บ่อย ๆ กับคนรอบข้าง กับคนในครอบครัว

กับลูกค้า กับหัวหน้า และคนสำคัญของเรานะคะ

ด้วยรักและปรารถนาดี

ครู A

www.topservicetraining.com

เขียน วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2667

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart