หลักสูตร  The Art of Service Excellence and Service Communication  (Workshop 2 days)

หลักสูตร  The Art of Service Excellence and Service Communication  (Workshop 2 days)

หลักสูตร  The Art of Service Excellence  and Service Communication  (Workshop 2 days)

Design by Dr. Taweewan Kamonbutr

การสื่อสารและบริการลูกค้า ในปัจจุบัน เป็นทักษะที่สำคัญและจำเป็นมากสำหรับการบริการลูกค้า เพราะด้วยเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาให้รวดเร็วและดีขึ้น  เชื่อมโยงกับความต้องการของลูกค้าที่สูงขึ้น คาดหวังมากขึ้น และเข้าถึงสินค้าบริการได้อย่างรวดเร็วผ่านโลกออนไลน์ การดูแลลูกค้า การบริการลูกค้าจึงต้องเปลี่ยนแปลง และพัฒนาให้ดีขึ้น พร้อมต่อความต้องการและสร้างความประทับใจได้ทุก ๆ ช่วงความต้องการของลูกค้า

หลักสูตรนี้ จึงออกแบบมาเพื่อให้พนักงานทีมบริการ ได้เรียนรู้ ได้เข้าใจ และพร้อมพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน เพราะเราต้องใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ทุก ๆ วันในการทำงาน ดังนั้น เพื่อให้เราสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิผล การให้ความสำคัญ เพื่อเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของการสื่อสารและการดูแลลูกค้า จึงเป็นเครื่องมือดี ๆ ที่ช่วยในการสื่อสารและบริการลูกค้าได้เป็นอย่างดี

พนักงานที่รับผิดชอบการบริการลูกค้าส่วนใหญ่ ที่เพิ่งเข้ามาทำงานบริการ มักกังวลกับข้อร้องเรียนของลูกค้า และบางครั้งอาจจะส่งผลถึงความเครียดหรือความกดดันให้กับพนักงาน จนกระทั่งส่งผลต่อการให้บริการลูกค้า ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมนักบริการ ทีมผู้ให้บริการลูกค้า ได้เรียนรู้ทั้งเทคนิควิธีในการจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ ได้ฝึกปฏิบัติการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า และเรียนรู้เคล็ดลับการสื่อสารงานบริการกับลูกค้าอย่างมืออาชีพ ที่จะทำให้ผู้อบรมได้เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเองเมื่อปฏิบัติงานจริง

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ความสำคัญและบทบาทของงานบริการที่สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่น่าประทับใจให้เกิดขึ้นกับลูกค้า
 2. เพื่อสร้างความรู้ และวิธีการสื่อสารกับลูกค้าผ่าน Social Media
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้ศึกษาในหลักสูตรนี้

ในขณะปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในการรับมือกับลูกค้าและดูแลอารมณ์ของตัวเองได้

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาทักษะการสื่อสารงานบริการลูกค้าให้น่าประทับใจและสามารถดูแลข้อร้องเรียนของลูกค้าให้ลูกค้ารู้สึกได้รับการบริการที่ดีเยี่ยม

หัวข้อการอบรม-สัมมนา :

 • วันที่ 1
 1. พนักงานคือหัวใจขององค์กร ที่สำคัญในส่งมอบบริการที่น่าประทับใจ
 2. บทบาทและตัวตน เราสำคัญอย่างไรในองค์กร
 3. เราทุกคนคือลูกค้า : ลูกค้าภายใน ลูกค้าภายนอก
 4. เริ่มต้นบริการด้วย Service Mind
 5. เข้าใจธรรมชาติและความต้องการของลูกค้าในยุค Social Media มีผลต่อการยอดขาย
 6. Be the Best in You and Team ค้นหาสิ่งยอดเยี่ยมในตัวเราและทีม
 7. Workshop: LEGO Serious Play เรียนรู้อย่าง “เป็ด”
 8. Wheel of Life (วงล้อพื้นชีวิต)
 9. Fact Vs Feeling ข้อเท็จจริง Vs ความรู้สึก
 10. ECOLOGY สมดุลการใช้ชีวิตและทำงาน
 11. Value and Spirit in YOU

 

 • วันที่ 2
 1. กิจกรรม Find Insight Service Mind to Service Excellence
 2. The Power of Beliefs สร้างพลัง สร้างสรรค์บริการให้น่าประทับใจ
 3. เรียนรู้ธรรมชาติของลูกค้า
 4. 7 เทคนิคการบริการด้วยหัวใจ
 5. The Right Mindset: E+R =O
 6. Emotion and Intelligence
 7. Service Mind สร้างได้ทุกวัน
 8. ค้นหาสาเหตุของความไม่พอใจของลูกค้าและสร้างประสบการณ์ดี ๆ ให้ลูกค้าสัมผัสและรับรู้ด้านบวก
 9. เทคนิคการดูแลอารมณ์ของเรา ให้พร้อมต่อการบริการลูกค้า และทำให้ทุกวันเป็นวันดี ๆ
 10. การพัฒนา EQ และการสร้างทัศนคติเชิงบวก
 11. เรียนรู้คุณค่าดี ๆ ในตัวคุณ Value In YOU

เรียนรู้ผ่าน Activities  Case Study และ workshop ทุกช่วงการสัมมนา
ครู A  ทวีวรรณ  กมลบุตร
Dr. Taweewan  Kamonbutr

ทีมงาน Top Service Training

ความตั้งใจและความมุ่งมั่นของเรา คือส่งมอบความรู้ใหม่และประสบการณ์ด้านบวก เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง ในสังคมที่ช่วยต่อยอดและพัฒนาองค์กร ให้แข็งแกร่งและแข่งขันได้อย่างดีเยี่ยม

สามารถติดต่อจองหลักสูตรได้ที่  ทีมงาน Top Service Training

Tel:  092 952  6290,  087 970 1212  หรือ 02-926-6886
Email: cs@topservicetraining.com 
www.topservicetraining.com

 

ขอขอบคุณมากค่ะ… ที่ให้ความสนใจ และติดต่อสอบถามหลักสูตรกับเรา…ขอขอบคุณจากใจค่ะ…
ทีมงาน Top Service Trainin

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart