หลักสูตร Service Excellence (Upgrade 2017)

หลักสูตร Service Excellence (Upgrade 2017)

เรื่อง เทคนิคการสร้างสรรค์งานบริการให้เหนือความคาดหวังของลูกค้า|
หลักสูตร Key Success of Service Excellence
Trainer ทวีวรรณ  กมลบุตร
Updated : วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2554
ปรับปรุงหลักสูตร : วันพุธ ที่ 10 พฤษภาคม 2560

หลักการและเหตุผล

องค์กรธุรกิจ หรือหน่วยงานต่าง ๆ จึงมุ่งให้ความสำคัญต่อการบริการลูกค้าเพิ่มสูงขึ้นนอกเหนือจากนี้การบริการลูกค้ายังหมายถึง การบริการลูกค้าภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องสร้างทัศนคติที่ดีทั้งต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อหน้าที่และบทบาทการให้บริการ ที่มิใช่เพียงส่วนงาน Customer Service เท่านั้นที่ให้บริการลูกค้า หากว่าทุกคนที่อยู่ในองค์กร ล้วนแต่เป็นผู้ให้บริการอยู่เสมอ ทุกวัน ดังนั้น เพื่อทำให้เกิดการบริการประทับใจต่อลูกค้าเสมอ

ในปัจจุบัน การทำงานบริการ ต้องใช้พลังใจ พลังกาย ความรู้ ความสามารถ มากกว่าในอดีตมาก เพราะลูกค้ามีความต้องการ และมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ในมุมของผู้ให้บริการ ควรสร้างสมดุลชีวิตทำงานอย่างมีความสุข และฉลาดในการใช้ชีวิต เพราะเมื่อพนักงานมีความสุข ลูกค้าก็จะสัมผัสได้ถึงบริการที่ได้สดชื่น พร้อมรอยยิ้มที่สดใสจากพนักงานในองค์กร กุญแจสำคัญในการสร้างบริการที่เป็นเลิศอยู่ในมือคุณแล้ว ปัญหาคือ คุณไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นและสร้างสรรค์บริการดี ๆ ให้ลูกค้าอย่างไร ให้เราช่วยคุณสร้างคุณภาพบริการที่สุขใจทั้งผู้ให้ และชื่นใจทั้งผู้รับ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มทักษะการบริหารบริการอย่างเป็นระบบ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้

2. เพื่อปรับระดับคุณภาพบริการให้เป็นเลิศ เพื่อให้ผู้เข้าเรียนสามารถประยุกต์ความรู้ ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิผล

หลักสูตร เทคนิคการสร้างสรรค์งานบริการให้เหนือความคาดหวังของลูกค้า

1) เรียนรู้ 7 อุปนิสัยสร้างสรรค์งานบริการให้เป็นเลิศ คิดบวกดี+เรียนรู้ดี+สร้างสรรค์ดี+พัฒนาดี+สื่อสารดี+ช่วยเหลือดี+ประสานดี

2)  ทักษะสำคัญในการสร้าง Service Quality

3)  เสริมสร้างและพัฒนา Service Communication

4)  การสร้าง Service Improvement

5)  กุญแจสู่ความสำเร็จในการบริการที่เป็นเลิศ

6)  ค้นหาจุดแข็งและเติมเต็มศักยภาพบริการ

7)  การปรับทัศนคติเพื่อสร้างการบริการให้เป็นเลิศ

8)  การเรียนรู้ เทคนิควิธีพัฒนาและบริหารจัดการอารมณ์ (EQ) ด้วยรอยยิ้ม

9)   Workshop:  คิดเชิงบวก สร้างโอกาสและสร้างความสุขในงานบริการ

10) Work Life Balance สร้างสมดุลชีวิต ทำงานอย่างมีความสุขทุกวัน

11)  ถาม – ตอบจากประสบการณ์จริงของวิทยากร

ผู้ที่สนใจ สามารถจองหลักสูตร ได้ที่  ทีมงาน Top Service Training  พร้อมบริการด้วยใจและรับฟังความต้องการ เพื่อจัดหลักสูตรที่ช่วยคุณได้มากที่สุด
ติดต่อ 092 952 6290 หรือ 02 926 6886  หรือ 087 970 1212
e-mail :  cs@topservicetraining.com ,topsvtraining@hotmail.com

ขอขอบคุณมากค่ะ… ที่ให้ความสนใจ และติดต่อสอบถามหลักสูตรกับเรา…ขอขอบคุณจากใจค่ะ…
ทีมงาน Top Service Training

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart