หลักสูตร First Time Manager “CUPS and CARE” ผู้จัดการมือใหม่ บริหารคน บริหารงาน

หลักสูตร First Time Manager “CUPS and CARE” ผู้จัดการมือใหม่ บริหารคน บริหารงาน

 

หลักสูตร First Time Manager  “CUPS and CARE”

ผู้จัดการมือใหม่ บริหารคน บริหารงาน

ออกแบบโดย ครู A ทวีวรรณ กมลบุตร  ออกแบบ 9 Jan. 2023

การขึ้นตำแหน่งงานที่สูงขึ้น เป็นเรื่องที่น่ายินดีในการเติบโตของทุกตำแหน่งงาน ทุกสายงานและหลายครั้งก็พบว่า หลายตำแหน่งงานที่ได้เลื่อนตำแหน่ง โดยเฉพาะตำแหน่งผู้จัดการ ส่วนใหญ่จะขึ้นมาจากความสามารถที่เชี่ยวชาญในงาน แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบที่ยอดเยี่ยมที่ทำงานได้สำเร็จ มีผลงานที่แสดงให้เห็นได้ชัดเจนก่อนขึ้นตำแหน่งงาน

สิ่งที่น่าสนใจและเป็นความท้าทายมาตลอดของการขึ้นตำแหน่งผู้จัดการคือ เมื่ออยู่ในตำแหน่งนี้แล้ว ไม่ใช่เพียงการบริหารงานให้สำเร็จ มีความรับผิดชอบในงานอย่างเต็มที่ แต่ยังต้องเพิ่มในการบริหารคน ดูแล สนับสนุน พัฒนาให้คนในทีมเป็นคนเก่ง คนดี มีความสามารถในการทำงานร่วมกัน และสิ่งนี้เป็นหลุมพราง ที่ท้าทายความสามารถของผู้จัดการมือใหม่หลายคน ที่ไม่ได้เตรียมความพร้อมในด้านนี้ มาก่อน

ทำให้หลายคนที่ขึ้นตำแหน่งมาแล้ว มีผลงานลดลง มีปัญหากับทีมงาน มีความเครียดที่ค่อย ๆ สะสม และทำให้เกิดความไม่มั่นใจในตัวเอง ไม่มั่นใจในการทำงานร่วมกับทีม ส่งผลให้การขึ้นตำแหน่งผู้จัดการเกิดผลลัพธ์ในการทำงานที่ลดลง ที่ส่งผลกระทบมากขึ้นเรื่อย ๆ

ในหลักสูตรนี้ First Time Manager CUPS and CARE ได้ออกแบบแนวทางการเติบโต การพัฒนาตัวเอง พัฒนาทีม พัฒนางาน เพื่อช่วยเป็นเครื่องมือให้ผู้จัดการมือใหม่ ที่เพิ่งได้รับตำแหน่ง ได้เรียนรู้ทัศนคติในบทบาทความรับผิดชอบใหม่ ที่ไม่ใช่เพียงการทำงาน แต่ยังต้องดูแลความสัมพันธ์ การมอบหมายงาน การให้ Feedback กับทีมงาน เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์

โดยสรุป ทุกคนจะเคล็ดลับการบริหารงาน บริหารคน บริหารทีม พร้อมการสื่อสาร ที่ช่วยให้การทำงานราบรื่น และได้รับความร่วมมือดีมากขึ้นนะคะ

ที่พิเศษ ในหลักสูตรนี้จะให้พื้นที่การพัฒนา Soft Skills ที่สำคัญสำหรับผู้จัดการมือใหม่ทุกคนนะคะ

เพราะการขึ้นตำแหน่ง เป็นเรื่องสำคัญ นั่นคือโอกาส และส่วนใหญ่ของผู้ที่ขึ้นตำแหน่ง First Time Manager

หรือ ก้าวแรกของผู้จัดการ นั้น

 • เราจะมุ่งบริหารทำงานให้สำเร็จ โดยไม่รู้ว่า งานสำคัญคือ การบริหารคน รองลงมาคือ การบริหารงาน บริหารเวลา บริหารทีม บริหารทรัพยากรที่เรามีในทีม
 • ส่วนใหญ่ ไม่มีพี่เลี้ยงสอนงานให้เราเข้าใจ บทบาท หน้าที่สำคัญของผู้จัดการ ที่ต้องสร้างผลงานร่วมกัน และการดูแลคน การอ่านคน การมอบหมายงาน การสื่อสาร เป็นกุญแจสำคัญของผู้จัดการทุกคน
 • หลายครั้งผู้จัดการได้เลื่อนขั้นเพราะว่ามีความเชี่ยวชาญในสายงานตัวเอง
 • ผู้นำที่ประสบความสำเร็จในอดีตมาก และขยันตั้งใจทำงาน มักจะคาดหวังสูงกับคนอื่น ทำให้สร้างความเครียดและความกดดันกับทีม
 • Soft Skills เป็นทักษะสำคัญที่จำเป็นต้องเรียนรู้ของผู้จัดการ ในการดูแลทีม ดูแลพลังให้ทีม มีพลัง มีความสนุกในการทำงาน สามารถลดภาวะ Burnout ในการทำงานได้

 

ประโยชน์ที่พวกเราจะได้รับ คือ…

 1. ได้เข้าใจและเรียนรู้ความรับผิดชอบสำคัญของ Manager และสามารถพัฒนาไปใช้งานได้จริง
 2. ได้เรียนรู้วิธีการสื่อสาร และองค์ประกอบการสื่อสารที่สำคัญ Communication
 3. ได้เข้าใจวิถีการทำงาน การสร้างเป้าหมาย และเข้าใจคน Understanding (Goals and People)
 4. ได้เรียนรู้ กุญแจสำคัญที่ช่วยบริหารและดูแลทีม Potential + Performance + Proactive
 5. ได้เคล็ดลับการใช้ Strategy + System + Staff เพื่อบริหารงาน บริหารคนอย่างมีกลยุทธ์

 

สิ่งที่จะได้รับ เมื่อเรียนหลักสูตรนี้จบแล้วคือ มีวิธีการดูแลตัวเอง  ทั้งการสร้างความตั้งใจดี ในการเตรียมตัวในการทำงาน

เคล็ดลับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ    เพื่อนร่วมงาน

 • CUPS
 • Communication
 • Understanding (Goals and People)
 • Potential + Performance + Proactive
 • Strategy + System + Staff
 • CURE
 • CARE (Self and Others)
 • Attitude
 • Relationship
 • Empathy and Environment

ตั้งใจออกแบบหลักสูตรนี้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การเติบโตให้เราทุกคนเป็นคนดี คนเก่ง คนน่ารักในทุก ๆ วันนะคะ 🙂

ขอขอบคุณทุก ๆ คน ที่มาเรียนรู้ด้วยกันนะคะ

ด้วยรักและปรารถนาดี ส่งรักให้นะคะ

ครู A ทวีวรรณ กมลบุตร

#FirstTimeManager

#ผู้จัดการมือใหม่

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart