หลักสูตร Facilitating for Meeting (ปี 2020)

หลักสูตร Facilitating for Meeting (ปี 2020)

NEW!! หลักสูตร Learning FLOW and

Facilitating for Meeting (Workshop 2 days)

Design by Dr. Taweewan Kamonbutr

On Monday, 7th October 2019

การดำเนินการประชุมที่ล้มเหลว เพราะขาดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ต่างคน ต่างมีกำแพงพื้นที่ภายในของตัวเองทั้งหน้างานความรับผิดชอบ และความเป็นตัวตนภายในที่มีผลกระทบต่อพื้นที่การประชุมร่วมกันภายในองค์กร

หลักสูตรนี้ ช่วยทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการ ทักษะการเป็น FA และสามารถช่วยสนับสนุนการประชุม สนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนงาน  ได้เรียนรู้เทคนิค แนวทาง ทำอย่างไรให้ห้องประชุมเป็นพื้นที่ปลอดภัย ผู้เข้าร่วมประชุมให้ความร่วมมือ และทำให้การประชุมอยู่ในภาวะลื่นไหลสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้

 

ความสำคัญของหลักสูตรนี้ คือ ช่วยฝึกทักษะพื้นฐานและเรียนรู้เครื่องมือที่ใช้ในการประชุม รวมถึง เรียนรู้การสร้างพื้นที่สำคัญให้เป็นพื้นที่ FLOW สามารถสร้างได้ เริ่มต้นที่การพนักงานทุกคนได้รู้บทบาท ความรับผิดชอบ หน้าที่ของตัวเองอย่างชัดเจน  พร้อมค้นหาความเป็นไปได้ของวงประชุมที่ทุกคนช่วยกันคิดต่อเติมให้กันได้ สุดท้ายได้ฝึกฝนทักษะการประชุม สร้างแผนที่การประชุม จิตวิทยาการสร้างพื้นที่ปลอดภัย และการร่วมส่วนร่วมของทีมได้เป็นอย่างดี

 

 1. เข้าใจถึงหลักการในการ ”ฟา” หรือผู้นำพาให้เกิดการสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ
 2. เข้าใจถึงความสำคัญของการได้รับไอเดียและการระดมสมอง
 3. มีทักษะการฟังและการเชื่อมโยงเพื่อให้กลุ่มทำงานเกิดการตกผลึกไอเดีย

 

 • เนื้อหาการเรียนรู้

Day I

 • Workshop: เรียนรู้จากต้นแบบ การสร้างพื้นที่ FA ในกลุ่มย่อย
 • เรียนรู้ ปัญหาในการประชุมในองค์กร ที่ FA สนับสนุนการประชุม
 • ความหมายและหลักการพื้นฐานของ “ฟา” (Facilitation)
 • คุณสมบัติและทักษะสำคัญของ facilitator
 • พื้นที่การเรียนรู้ FA Experience + Explore + Execute
 • สร้างพื้นที่ปลอดภัย + กระตุ้นแลกเปลี่ยน + ขยับ Process
 • เทคนิคการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กลุ่ม ร่วมมือและสนับสนุนประเด็นการประชุม
 • ทักษะการฟัง 3 แบบในที่ประชุม (ด้านจุดมุ่งหมาย และข้อควรระวัง)
  • การฟังเพื่อตัวเอง
  • การฟังเพื่อคนอื่น
  • การฟังเพื่อกลุ่ม
 • เรียนรู้แนวทางการประชุม ในรูปแบบการพัฒนากลุ่ม
  • ช่วงทักทายและสร้างสัมพันธ์
  • ช่วงสนทนาและขัดแย้ง
  • ช่วงพลังกลุ่ม จริงจัง แตกต่างได้
 • Workshop: ฝึกทักษะ FA การนำประชุมในทีมเล็ก ๆ และสังเกตการณ์
 • Push + Pull การส่งความท้าทายและต่อยอดความคิด
 • ข้อดีของการนำเทคนิคการ “ฟา” มาใช้ในการประชุมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์
 • สรุปให้การเรียนรู้และพร้อมทบทวนเรียนวันที่ 2

Day II

 • Flow พลังของกลุ่ม และข้อควรระวังในบทบาท Facilitating
 • การตั้งคำถาม เครื่องมือพื้นฐานของการเป็น Facilitator คำถามเปิด ให้หัวใจเปิดรับผู้คน
 • เรียนรู้ WHAT WHY HOW
 • Workshop: ฝึกทักษะ FA การนำประชุมในทีมเล็ก ๆ และสังเกตการณ์
 • เรียนรู้ วงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์ (โดยเกิดจากการใช้คำถามมาช่วยเสริม)
  • ลงมือทำ จนเกิดเป็นประสบการณ์
  • ทบทวนประสบการณ์
  • สรุปเป็นหลักการ
  • ประยุกต์ใช้ เพื่อเชื่อมโยงประสบการณ์จริง
 • อำนาจ 3 แบบ ในการสนทนาในองค์กรและการประชุมร่วมกัน (Ref. สตาร์ฮอว์ก)
  • อำนาจเหนือ (ใช้แหล่งอำนาจที่มี เพื่อตัดสินใจและอาจไม่รับฟังผู้คน)
  • อำนาจร่วม (ใช้แหล่งอำนาจที่มีอยู่ภายในตัวเอง เพื่อตัดสินใจร่วมและสนับสนุนกลุ่ม)
  • อำนาจภายใน (แหล่งอำนาจที่มีอยู่ภายในตัวเอง เช่น ทักษะ ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ประสบการณ์)
 • Workshop: ฝึกทักษะ FA การนำประชุมในทีมเล็ก ๆ และสังเกตการณ์
 • ฝึกปฏิบัติการฟัง และการถามคำถาม- เทคนิคการถามเพื่อเปิดประเด็นและการ
 • เชื่อมโยงคำตอบให้ชวนคิดต่อยอด
 • บทสรุป คุณสมบัติและทักษะของ Facilitator
 • สรุปการเรียนรู้ และ Commitment เพื่อนำไปปฏิบัติจริง

 

เรียนรู้ผ่าน Activities  Case Study และ workshop ทุกช่วงการสัมมนา

ดร. ทวีวรรณ  กมลบุตร

 

ทีมงาน Top Service Training

ความตั้งใจและความมุ่งมั่นของเรา คือส่งมอบความรู้ใหม่และประสบการณ์ด้านบวก เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง ในสังคมที่ช่วยต่อยอดและพัฒนาองค์กร ให้แข็งแกร่งและแข่งขันได้อย่างดีเยี่ยม

สามารถติดต่อจองหลักสูตรได้ที่  ทีมงาน Top Service Training

Tel.: 092 952 6290 หรือ 099 296 6224 หรือ 02-926-6886

Email: cs@topservicetraining.com 

www.topservicetraining.comขอขอบคุณมากค่ะ… ที่ให้ความสนใจ และติดต่อสอบถามหลักสูตรกับเรา…ขอขอบคุณจากใจค่ะ…

 

ทีมงาน Top Service Training

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart