หลักสูตร 5C Leadership for NEW MANAGER

หลักสูตร 5C Leadership for NEW MANAGER

หลักสูตร 5C Leadership for NEW MANAGER

Workshop 1 วัน

 

Design by Dr. Taweewan Kamonbutr

Updated: Feb. 21, 2024

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา การทำงานเชิงรุกและพร้อมต่อการพัฒนาตัวเอง เพื่อสร้างผลงาน และพัฒนาองค์กรให้แข็งแรง และให้สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมได้ โดยสามารถดึงศักยภาพของตัวเอง และทีมงาน ให้มาเชื่อมโยงทำงานด้วยกันแบบเป็นทีม

โดยมีเทคนิคการสื่อสารอย่างมีกลยุทธ์ เพื่อให้งานสำเร็จ และจำเป็นต้องมีการสื่อสารส่งต่อไปยังทีมงาน เพื่อโน้มน้าวและสร้างพลังของทีมงานอย่างมีประสิทธิผล วิธีการสื่อสารทีดี เป็นพื้นฐานสำคัญ และการพูดคุย สนทนาในภาษาของการโค้ช ช่วยทำให้เกิดพื้นที่ปลอดภัย สร้างพลังชีวิตให้มีความสุข สร้างผลงานให้ยอดเยี่ยม ได้เป้าหมายที่ภาคภูมิใจ มีพื้นที่ความสุขทั้งที่บ้านและที่ทำงาน การเดินทางสู่บทสนทนาการโค้ช จำเป็นต้องเรียนรู้ว่า การโค้ชคืออะไร มีภาษาของโค้ชอย่างไรบ้าง เรียนรู้บทบาทของโค้ชและผู้ได้รับการโค้ช เรียนรู้การได้รับการโค้ช ส่งผลต่อชีวิตอย่างไร เรียนรู้วิธีการสนทนา และการนำแนวคิดและวิธีการไปปรับใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตให้ได้อย่างสมดุลและเกิดคุณค่าในการดำเนินชีวิต สามารถวางแผนการสื่อสาร การสอนงาน เรียนรู้การรับฟังอย่างเข้าอก เข้าใจ และพร้อมให้การสะท้อน Feedback ผลงานการทำงาน เพื่อช่วยสร้างแรงจูงใจให้ผู้ได้รับ Feedback รู้สึกอยากพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในทุก ๆ วัน

 

เรียนจบสามารถนำไปปรับใช้ได้ทันที

สอนโดย ครู A ทวีวรรณ กมลบุตร ผู้เชี่ยวชาญการสอนหลักสูตรการสื่อสารและการบริหารคนในองค์กร ที่มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 12 ปี และสอนมากกว่า 100 องค์กร

 

เนื้อหาการเรียนรู้

 1. Adaptive Leadership and Ready to Change
 2. ความท้าทายของผู้จัดการมือใหม่ และเครื่องมือการพัฒนาตัวเองและพัฒนาทีม
 3. เรียนรู้ 5C for Manager Roles
 4. Communication เรียนรู้ทักษะการฟังและวิเคราะห์ท่าทางของผู้คนและสื่อสารได้อย่างมีพลัง
 5. Coordination สร้างการประสานงาน ที่สร้างความร่วมมือของทีมที่ต่างกัน
 6. Coaching เรียนรู้ SMART Coaching and 7C Model
 7. Competence เรียนรู้และสร้างความสามารถที่สำคัญในการบริหารงาน บริหารคน
 8. CARE เรียนรู้ในการดูแลคน พัฒนาคน มอบหมายงานให้ทีม
 9. SMART Goal and Effective Action Plan
 10. Workshop: ทักษะการฟังและเคล็ดลับการสะท้อนถ้อยคำ
 11. Workshop: เรียนรู้และเทคนิคการให้ Feedback ในรูปแบบ VIP Model
 12. อุปสรรคและหลุมพรางการฟัง ที่ช่วยขยายพื้นที่ Leadership
 13. สรุปการเรียนรู้และมอบหมายงาน เพื่อพัฒนาต่อยอดทักษะการบริหารงาน บริหารคน เพื่อนำไปใช้ได้จริง

 

ดร. ทวีวรรณ  กมลบุตร

ทีมงาน Top Service Training

ความตั้งใจและความมุ่งมั่นของเรา คือส่งมอบความรู้ใหม่และประสบการณ์ด้านบวก เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง ในสังคมที่ช่วยต่อยอดและพัฒนาองค์กร ให้แข็งแกร่งและแข่งขันได้อย่างดีเยี่ยม

สามารถติดต่อจองหลักสูตรได้ที่  ทีมงาน Top Service Training

Tel : 092 952 6290 หรือ 02-926-6886     Email: kamonbutr@hotmail.com

Email : cs@topservicetraining.com 

www.topservicetraining.com

ขอขอบคุณมากค่ะ… ที่ให้ความสนใจ และติดต่อสอบถามหลักสูตรกับเรา…ขอขอบคุณจากใจค่ะ…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart