หลักสูตร People & Task Management for effective work (2 วัน)

หลักสูตร People & Task Management for effective work  (2 วัน)
Updated: on Thursday 30th, August 2012
ในยุคของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การพัฒนาตัวเอง การสร้างสรรค์ผลงาน การพัฒนาทีมงาน เป็นความรับผิดชอบหลักของผู้จัดการ และหัวหน้างาน ที่ต้องช… อ่านต่อ

หลักสูตร SMART Manager & Proactive Working (พิเศษหลักสูตร 2 วัน)

หลักสูตร SMART Manager & Proactive Working
หลักสูตร 2 วัน
สร้างเป้าหมาย สร้างแผน สร้างความสำเร็จ
ในยุคของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การพัฒนาตัวเอง การสร้างสรรค์ผลงาน การพัฒนาทีมงาน เป็นความรับผิดชอบหลักของผู้จัดการ และหัวหน้างาน ที่ต้องช… อ่านต่อ

หลักสูตร Proactive Manager & Effective Working (พิเศษหลักสูตร 2 วัน)

หลักสูตร Proactive Manager & Effective Working 
(ออกแบบพิเศษ จัดหลักสูตร 2 วัน…สร้างสรรค์และสร้าง Professional Manager)
 วิทยากร คุณทวีวรรณ  กมลบุตร
ในยุคของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การพัฒนาตัวเอง การสร้างสรรค์ผลงาน การพัฒนาทีมงาน เป็นค… อ่านต่อ

หลักสูตร Effective Supervisor & Coaching Skill (หลักสูตร 1 วัน เร่งรัดและต่อยอดหัวหน้างาน)

หลักสูตร  Effective Supervisor & Coaching Skill

หลักสูตร 1 วัน เร่งรัด 

พัฒนาและสร้างผลงานคุณภาพให้หัวหน้างาน

ออกแบบหลักสูตร โดยวิทยากร คุณทวีวรรณ กมลบุตร

วันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
www.topservicetraining.com
 
หลักการและเหตุผล
ทักษะการเป็นหัวหน้างาน เป็… อ่านต่อ