SV26 หลักสูตร Proactive Working & Service Excellence for SMART People

SV26 หลักสูตร Proactive Working & Service Excellence for SMART People

หลักสูตร Proactive Working & Service Excellence for SMART People อาวุธด้านบริการลูกค้าที่แตกต่าง และสามารถสร้างคุณค่า ให้ลูกค้าที่น่าประทับใจ

วิทยากร   คุณทวีวรรณ  กมลบุตร
วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2554 / เวลา 09:00 – 12:00 น.
โรงแรม จัสมิน ซิตี้ (Jasmine City)สุขุมวิท 23 สถานีรถไฟฟ้าอโศก

ปัจจุบันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วรอบๆ ตัวเรา ทำให้องค์กรธุรกิจต้องแข่งขันกับคู่แข่งขันที่เข้มแข็งมากขึ้น พนักงานในองค์กรต้องเรียนรู้ เติมเต็ม วิธีคิด วิธีการพัฒนาการทำงานที่แตกต่าง แต่สามารถต่อยอดและขยายผล สร้างผลงานที่ดีขึ้น ที่สำคัญทำให้พนักงานสามารถทำงานร่วมกับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิผล เป็นทีมงานคุณภาพมากขึ้น

หลักสูตร Proactive Working & Service Excellence for SMART People ยังช่วยเสริม ให้อาวุธด้านบริการลูกค้าที่แตกต่างและสามารถสร้างคุณค่าให้ลูกค้าประทับใจ

หัวข้อการสัมมนา 09 : 00 – 12 : 00 น.   ลงทะเบียน

Proactive Working  

  • ทำอย่างไรให้เราสามารถสร้างผลงานเชิงรุก
  • ลักษณะรูปแบบการทำงานเชิงรุก
  • เทคนิคการจุดประกายการทำงานเชิงรุก
  • ความแตกต่างระหว่าง Proactive กับ Reactive ที่เราต้องใช้ทุกวัน

Service Excellence

  • กลยุทธ์ในการบริการลูกค้าในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต
  • วัดคุณภาพบริการและพนักงานของเรา
  • จุดประกายและเสริมอาวุธบริการที่ยอดเยี่ยม
  • วางแผนบริการ วางแผนอนาคต

พิเศษ โปรโมชั่น !!!ในราคาเพียง 1,800 บาท / ที่นั่ง  (ราคาดังกล่าวไม่รวม VAT )

โทร. M: 087-970-1212 / M: 092 9526290 /Office: 02-926-6886

ขอให้เราได้เป็นส่วนหนึ่ง ที่ช่วยพัฒนาพนักงานของคุณ นะคะ…
ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ คุณณภัทร เวียงแก้ว (ปลา) คุณอนงค์นาฏ จันทร์เจิม (ตั๊ก)

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart