Job SHADOWING คืออะไร

Job SHADOWING คืออะไร

Job SHADOWING คืออะไร

 

Top Service Training โดย ดร. ทวีวรรณ กมลบุตร ได้ออกแบบโครงการทำ JOB SHADOWING สำหรับผู้บริหาร

Job SHADOWING เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการถ่ายทอดงาน หน้าที่สำคัญ ที่ผู้บริหารระดับสูง หรือระดับผู้จัดการ

ที่ต้องการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ วิธีคิด ทักษะที่จำเป็น สำหรับผู้บริหาร ที่ขึ้นตำแหน่ง

มาทำงานในบทบาทหน้าที่นี้ โดยมีระยะเวลาสั้น ๆ เพียง 30-60 วันในการเรียนรู้งาน

โครงสร้างของการทำ Job Shadowing มีอยู่ 4 ส่วนสำคัญ ขอให้คำจำง่าย ๆ คึอคำว่า SOME Model (SOMEONE)

 

SHADOW หรือ Receiver

คือ ผู้ที่ได้รับตำแหน่งานในบทบาทใหม่ และยังไม่มีประสบการณ์ในงานด้านนี้มาก่อน

OWNER หรือ Sender

คือ ผู้สอนงาน ผู้ส่งต่อ หรือผู้ถ่ายทอดงาน

EXPERIENCE หรือ MESSAGE

คือ การถอดประสบการณ์ของ OWNER มีอะไรที่เป็นทัศนคติที่สำคัญในการทำงาน

มีอะไรที่เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเรียนรู้ มีอะไรที่เป็นทักษะสำคัญที่ต้องทำได้ มีอะไรที่เป็นเรื่องสำคัญที่่ต้องตัดสินใจ

มีอะไรที่ Do and Don’t ที่ต้องดูแล

METHOD 

คือ วิธีการถ่ายทอด่ของ OWNER ทำอย่างไรให้ SHADOW เข้าใจง่าย เรียนรู้ได้ และมีความมั่นใจ

มีความพร้อมสำหรับตำแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย

 

Top Service Training โดย ดร. ทวีวรรณ กมลบุตร ได้ออกแบบโครงการทำ JOB SHADOWING สำหรับผู้บริหาร

ที่ต้องการการพัฒนาด้านการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ตรง สำหรับผู้บริหารกับผู้บริหาร

สามารถติดต่อให้เราเข้าไปช่วยทำโปรแกรม JOB SHADOWING สำหรับผู้บริหาร

ในเวลา 2 เดือน ที่จะช่วยให้การทำงานสานต่อได้อย่างราบรื่น

ยินดีมาก ๆ นะคะ

ครู A ทวีวรรณ กมลบุตร

ติดต่อ 092 952 6290

บันทึก วันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2565

 

 

 

 

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart