Good Morning วันเสาร์ 09 ธันวาคม 2560

Good Morning วันเสาร์ 09 ธันวาคม 2560

Happiness Moment

ช่วงเวลาแห่งความสุข สร้างรัก สร้างสุข สร้างชีวิต Happiness Moment เป็นช่วงเวลาดี ๆ ของชีวิต และเราสามารถสร้างช่วงเวลาดี ๆ ให้ชีวิตได้ ในทุก ๆ ขณะของปัจจุบัน ที่เราเลือกสำหรับตัวเองแล้ว ชีวิตที่มีความหมาย เป็นชีวิตที่มีคุณค่าและให้พลังงานความสุขที่ไหลเวียนในความคิดและจิตใจชีวิตที่มีความหมาย คือชีวิตเราเลือกสิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เรารัก สิ่งที่เราทำ สิ่งที่เราให้ความหมายของชีวิตของตัวเอง คือ การนำสิ่งล้ำค่าในชีวิต ที่เป็นความรู้ ประสบการณ์ชีวิตมาช่วยพัฒนาคน มาช่วยแบ่งปันสิ่งดี ๆ มาช่วยโอบกอดผู้คนให้แข็งแรง และเติบโตพร้อมเดินทางไปกับชีวิตได้อย่างมั่นคงกับทุก ๆ จังหวะการก้าวเดิน สิ่งที่ปรารถนา ที่เป็นความหมายของชีวิตเป็นผลลัพธ์ที่อยากเห็นคือ อยากเห็นผู้คนมีรอยยิ้มอยากเห็นผู้คนมีความสุข อยากเห็นผู้คนมองเห็นกันและกันอยากช่วยยืนเคียงข้าง โอบกอด ดูแล ใส่ใจ ห่วงใยเป็นคนที่ยื่นมือ และให้อ้อมแขนที่อบอุ่นกับผู้คนดังนั้นคุณค่าและความหมายของการเป็นผู้ให้สิ่งดี ๆเป็นพลังภายใน ที่ไหลเวียนอยู่ในความคิด จิตใจเสมอมีความตั้งใจดี ปรารถนาให้จิตใจ จิตวิญญาณการมีชีวิตของตัวเอง สามารถนำสิ่งล้ำค่าในชีวิตมาเป็นของขวัญให้ผู้คนได้รับสิ่งดี ๆ ได้ส่งมอบสิ่งล้ำค่าจากตัวเองให้กับผู้คน หวังว่าความปรารถนาดีนี้จะสามารถทำได้บ่อยครั้ง เท่าที่หัวใจต้องการ

A ค่ะ 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart