Effective Communication Skill for Supervisor (พิเศษ 2017)

Effective Communication Skill for Supervisor (พิเศษ 2017)

แนะนำหลักสูตร Effective Communication

หลักสูตรนี้… มีจุุดเด่นที่ช่วยทำให้ฝึกง่าย ทำได้ มั่นใจ และได้ผลงาน :
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล ฝึกง่าย ทำได้ มั่นใจ ได้ผลงาน ก้าวสู่พื้นที่ของการสื่อสารอย่างมั่นใจ

วิทยากร   อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร
เขียนหลักสูตร: วันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม  2554
ปรับปรุงหลักสูตร: วันพุธ ที่ 10 พฤษภาคม 2560

หลายคนมักเข้าใจว่าการสื่อสารเป็นเรื่องที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันน่าจะเป็นเรื่องง่าย ๆ ไม่ต้องคิดไม่ต้องวางแผนการสื่อสาร และไม่ต้องกังวล ในความเป็นจริงนั้น คนส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสาร ทั้งการพูด ฟัง อ่าน และเขียน ดังนั้น  การสื่อสารที่มีประสิทธิผลจึงเป็นเรื่องที่จาเป็นและสาคัญอย่างยิ่ง

หลักสูตร Effective Communication Skills ได้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้การสื่อสารของคุณมีประสิทธิผล สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้อื่น เทคนิคในการสื่อสารที่จะช่วยเป็นเครื่องมือ ทำให้การสื่อสารของคุณมีความชัดเจน กระชับ และน่าสนใจมากขึ้น โลกของธุรกิจมีการแข่งขันสูงและต้องการคนทำงานที่เป็นมืออาชีพในตำแหน่งต่าง ๆ ไม่ว่าของหน่วยงานหรือองค์กรใด ๆ ก็ตาม หากท่านมีความรู้ ความสามารถและชำนาญการ ในหน้าที่ความรับผิดชอบของ ตนเอง ย่อมเป็นสิ่งที่ดีสำหรับท่านและองค์กร นอกจากนี้ การนำเสนอสินค้า ผลงาน หรือแนวความคิด ที่มีความน่าเชื่อถือ ด้วยทักษะการนำเสนอ และความชำนาญของท่านผสมผสานเทคนิคการนำเสนลูกค้าจะช่วยสร้างความมั่นใจและได้เปรียบทางธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ

หัวข้ออบรม
 • ความสำคัญของการสื่อสารในบทบาทต่าง ๆ ในองค์กร
 • การสื่อสารเชิงบวก… คุณทำได้ไหม?
 • การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
 • ค้นหาจุดแข็งและต่อยอดความสำเร็จของพนักงาน
 • เคล็ดลับการสื่อสารอย่างมืออาชีพด้วย Think & Speak
 • ต้นไม้ความคิดสร้างสรรค์
 • หลุมพรางของการสื่อสารที่ด้อยประสิทธิผล
 • การวิเคราะห์ผู้ฟัง ผู้รับสารให้ได้รับข้อมูลอย่างมีประสิทธิผล
 • เทคนิคการนาเสนอและจูงใจผู้ร่วมงาน
 • Positive Feedback สร้างมิตรภาพในองค์กร
 • ลักษณะบุคลิกภาพของแต่ละคนในการสื่อสาร
 • เทคนิคการออกแบบการสื่อสารให้เข้าใจง่ายทั้งผู้ส่งและผู้รับ
 • การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความประทับใจ
Workshop ที่หลากหลาย สร้างมุมคิด และวิธีการนำไปใช้จริงได้ง่ายขึ้น
 1. ชมวีดีโอ ปัญหาของการสื่อสาร
 2. ทำโจทย์ กระตุ้นความคิด เพื่อพัฒนาการสื่อสาร
 3. ต้นไม้ความคิดสร้างสรรค์ ออกแบบการสื่อสารที่น่าประทับใจ
 4. ทำความรู้จักตัวเองด้วยแบบทดสอบจิตวิทยา
 5. เขียนแผนพัฒนาการสื่อสารในรูปแบบของตัวเอง ที่สร้างจุดแข็งและพัฒนาให้ดีขึ้น

 

ขอให้เราได้เป็นส่วนหนึ่ง ที่ช่วยพัฒนาพนักงานของคุณ นะคะ…
ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ทีมงาน Top Service Training
ติดต่อ Hot Line 092 952 6290 หรือ 02 926 6886  หรือ 087 970 1212

 

                                                        

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart