โปรแกรม Job SHADOWING การถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทักษะ รุ่นสู่รุ่น

โปรแกรม Job SHADOWING การถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทักษะ รุ่นสู่รุ่น

โปรแกรม Job SHADOWING การถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทักษะ รุ่นสู่รุ่น

โปรแกรมใหม่ ที่ออกแบบเพื่อยกระดับการส่งต่อ
และขยายผลความรู้และประสบการณ์ เมื่อผู้บริหารต้องขึ้นตำแหน่งใหม่ เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ล้ำค่า จากผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน โปรแกรมนี้ ตั้งใจทำเพื่อสร้างคุณภาพการทำงานร่วมกัน การสื่อสาร ระหว่างผู้บริหารให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น และมีผลลัพธ์ได้ตามเป้าหมายองค์กร 🍀
ออกแบบโปรแกรม เพื่อช่วยยกระดับการส่งต่อความรู้ ประสบการณ์ ผู้บริหาร ต่อผู้บริหารอย่างมืออาชีพ ตำแหน่งต่อตำแหน่ง ด้วยเทคนิคCoaching Mentoring และ Job Shadowing 🍀
ความสำเร็จขององค์กร คือการสื่อสารและการส่งต่อประสบการณ์ ที่มีคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อเป็นองค์กรที่มีการเติบโตที่แข็งแกร่งและยั่งยืน 🍀
โดยครู A ทวีวรรณ กมลบุตร
สนใจติดต่อ M : 092 952 6290
#Jobshadowing

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart