หลักสูตร WINGS to Balance Your BURNOUT หลักสูตร เครื่องมือในการสังเกตและ ดูแลภาวะหมดไฟ เพื่อความสมดุลของชีวิต

หลักสูตร WINGS to Balance Your BURNOUT หลักสูตร เครื่องมือในการสังเกตและ ดูแลภาวะหมดไฟ เพื่อความสมดุลของชีวิต

หลักสูตร WINGS to Balance Your BURNOUT

หลักสูตร  เครื่องมือในการสังเกตและ

ดูแลภาวะหมดไฟ เพื่อความสมดุลของชีวิต

ออกแบบโดย ครู A ทวีวรรณ กมลบุตร  ออกแบบ 9 Jan. 2023

ภาวะหมดไฟ สามารถเกิดได้กับทุก ๆ คน โดยเฉพาะคนทำงานในองค์กรพบความท้าทายที่หลากหลาย ทั้ง งานมากขึ้น งานท้าทายความสามารถมากขึ้น งานที่ต้องเรียนรู้ใหม่ ๆ งานที่ด่วน เร่งรีบ ต้องจัดการให้สำเร็จ  รวมถึงในช่วงเวลาเดียวกันต้องทำหลาย ๆ โครงการ นอกจากนี้ยังมีเรื่องการทำงานกับคนที่ร่วมงานด้วย ทั้งหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน ลูกค้า ที่มีแรงกดดัน ทั้งคำพูด การสื่อสาร ที่ทำให้กระทบใจ รู้สึกสูญเสียพลังในการทำงาน สิ่งเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุก ๆ คน ดังนั้น ขออนุญาตชวนสำรวจตัวเองดังนี้นะคะ ถ้าคุณมีอาการเหล่านี้… ชวนมาแบ่งปัน พูดคุยกันนะคะ

ภาวะหมดไฟในการทำงาน

 • ภาวะหมดไฟในการทำงาน
 • มีอาการเบื่องาน เบื่อคน
 • ความสนุกในการทำงานลดหายไป
 • หมดแรงจูงใจ
 • รู้สึกอึดอัด หดหู่
 • เบื่อหน่ายสิ่งรอบตัว
 • ทำงานที่ไม่ถนัด
 • รู้สึกไร้ตัวตนในที่ทำงาน
 • ไม่เป็นส่วนหนึ่งของทีม
 • ไม่ได้รับการตอบแทน หรือรางวัลที่เพียงพอต่อสิ่งที่ทุ่มเทไป
 • มีปริมาณงานไม่สอดคล้องกับจำนวนบุคลากร

หากมีอาการเหล่านี้ เป็นสัญญาณ ที่ทำให้เราต้องรีบกลับมาดูแลตัวเอง ให้ดีขึ้น ให้สบายใจขึ้น เพื่อให้เรามีพลังกลับมา และเราจะสามารถคืนกลับมาสู่ชีวิตที่สดใส มีพลังได้

ผู้สอนขออนุญาตเรียกตัวเองว่า พี่ A นะคะ มีแรงบันดาลใจ มีความตั้งใจดี ที่ปรารถนาทำหลักสูตร ที่ช่วยให้คนทำงานได้มีแนวทางในการสังเกต ดูแล ช่วยให้สามารถกลับมามีชีวิต ชีวา มีพลังงานดี ๆ สร้างวันดี ๆ ในสดใสได้ให้ในแต่ละวันทำงานได้สนุกมากขึ้น

และแรงบันดาลใจ อยากทำหลักสูตร อีกด้านหนึ่งคือ ที่ช่วยให้คนทำงาน ทั้งที่ตัวเองอาจจะอยู่ในภาวะหมดไฟ  หรือเรา ที่มี เพื่อนอยู่ในภาวะหมดไฟ เราจะพอรู้แนวทางที่จะเคียงข้าง ดูแลเพื่อนเราได้นะคะ 🙂

ชวนนะคะ มาเรียนรู้วิธีกางปีกบินสู่โลกกว้างและวิถีชีวิตที่เราสามารถเลือกเส้นทางที่เป็นชีวิตเราจริง ๆ ได้นะคะ

เครื่องมือนี้ช่วยอะไรได้บ้าง

 • เห็นปัญหา เห็นกำแพง รู้วิธีดูแลและจัดการ
 • เห็นผลกระทบ และเปิดรับการเรียนรู้
 • เห็นว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้น และต่อไปควรทำอะไร
 • เห็นพื้นที่การเติบโต และเริ่มสร้างปีกสู่ชีวิตที่สมดุล
 • เรียนรู้ชีวิตคือฤดูกาล ที่เราสามารถขยับปีกบิน และดูแลชีวิตได้เสมอ

เราเรียนรู้อะไรบ้างในหลักสูตร Burnout to Balance นี้

บทที่ 1 : What “Burnout” คืออะไร?

บทที่ 2 : Why “Burnout” สำคัญต่อเราและคนรอบข้างอย่างไร?

บทที่ 3 : How “เราจะดูแลหัวใจและชีวิตเราอย่างไรให้สมดุล” และรับมือได้

บทที่ 4 : WINGS เครื่องมือในการสังเกตและดูแลภาวะหมด

บทที่ 5 :  W = Wall & How to เรียนรู้ที่สังเกต เห็นกำแพงชีวิต ตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้น เพื่อหาวิธีดูแลหัวใจตัวเอง

บทที่ 6 :  I  = Impact & How to เห็นผลกระทบ พร้อมเปิดรับการเรียนรู้ใหม่ ๆ เพื่อเติบโตและ รู้ได้กว้าง รู้ได้ลึกมากขึ้น

บทที่ 7 : N = NOW N NEXT & How to เห็นว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นและต่อไปควรทำอะไร มีสติ รู้ทันความคิดและอารมณ์

บทที่ 8 : G = Grow & How to เราจะเติบโตในช่วงเวลานี้ได้อย่างไร วิธีการใด ที่เหมาะกับชีวิตเรา

บทที่ 9 : S = Season Shift & How to ชีวิตคือฤดูกาล ที่เราสามารถขยับปีกบิน และดูแลชีวิตได้เสมอที่มีการเปลี่ยนแปลง

บทที่ 10 : สรุปการเรียนรู้ สำรวจความคิด จิตใจ และสร้างสมดุลได้ในทุก ๆ วัน กับ ปีกชีวิต WINGS

ตั้งใจออกแบบหลักสูตรนี้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การเติบโตให้เราทุกคนเป็นคนดี คนเก่ง คนน่ารักในทุก ๆ วันนะคะ 🙂

ขอขอบคุณทุก ๆ คน ที่มาเรียนรู้ด้วยกันนะคะ

ด้วยรักและปรารถนาดี ส่งรักให้นะคะ

ครู A ทวีวรรณ กมลบุตร

#Burnout

#ภาวะหมดไฟ

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart