หลักสูตร Train The Trainer (สำหรับมือใหม่ 2 วัน)

หลักสูตร Train The Trainer (สำหรับมือใหม่ 2 วัน)

ออกแบบโดยคุณทวีวรรณ กมลบุตร

การสื่อสารและการประสานงานในปัจจุบัน เป็นทักษะที่สำคัญและจำเป็นมากสำหรับการเป็นหัวหน้างาน เพราะเราต้องใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ทุก ๆ วันในการทำงาน ดังนั้น เพื่อให้เราสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิผล การให้ความสำคัญ เพื่อเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของการสื่อสารและการประสานงาน จะช่วยเป็นเครื่องมือดี ๆ ที่ช่วยผู้จัดการหรือหัวหน้างาน ได้เป็นอย่างดี
หัวหน้างาน ผู้จัดการ จำเป็นมีการวางแผน มีเป้าหมาย และต้องสื่อสารส่งต่อไปยังทีมงาน เพื่อโน้มน้าวและสร้างพลังของทีมทำงานอย่างมีประสิทธิผล วิธีการสื่อสารทีดี เป็นพื้นฐานต่อจากนั้น คือการพัฒนาคน และบริหารคน ซึ่งหัวหน้างานแต่ละคนจะมีวิธีการดูแลและบริหารที่แตกต่างกันการที่จะดูแลลูกน้องให้ได้ทั้งใจ… ได้ทั้งงาน ขึ้นอยู่กับวิธีการของแต่ละคน คนที่รู้จักใช้จุดแข็งของตัวเองและพนักงาน จะช่วยสร้างกลยุทธ์การบริหารที่ยอดเยี่ยมได้ ที่สำคัญ คนที่เป็นหัวหน้างาน ต้องรู้จักใช้จุดแข็งและหมั่นพัฒนาศักยภาพของตนอยู่เสมอเหมือนเรามีอาวุธ ที่พร้อมใช้ได้ทุกสถานการณ์ ใช้เมื่อใด ก็ได้ผล

เนื้อหาการเรียนรู้

5C for Supervisory Skill

 • Communication
 • Coordination
 • Coaching
 • Creativity
 • Commitment

เทคนิคการสื่อสาร

 • การฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อสร้างประสิทธิผลในงาน
 • เครื่องมือการสื่อสารของผู้นำ
 • การให้รางวัลและแรงจูงใจ
 • การโน้มน้าวสร้างพลัง
 • การสื่อสารอย่างผู้นำ
 • เทคนิคการฟังเชิงรุก

เทคนิคการประสานงาน

 • การประสานงานที่มีประสิทธิผล ช่วยทำให้งานง่ายขึ้น
 • อุปสรรคในการประสานงาน สามารถจัดการได้
 • การประสานงานที่ดี คือการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • กำหนด OLA ในการทำงานร่วมกันภายในองค์กร
 • กำหนด การเลื่อนระดับการตัดสินใจให้หัวหน้า หรือผู้มีอำนาจตัดสินใจ
 • กำหนด ให้การประสานงาน มีผู้รับผิดชอบในสายงานอย่างชัดเจน
 • การประสานงาน สร้างรอยต่อการประสานงานที่ราบรื่นระหว่างทีมงาน

เทคนิคการสื่อสารและประสานงานสำหรับการบริหารจัดการ

 • การมอบหมายงาน
 • การปรึกษาหารือ
 • การสอนงาน
 • การสั่งงาน
 • เทคนิคการติดตามงานที่มีประสิทธิภาพ

เรียนรู้ผ่าน Case Study และ workshop ทุกช่วงการสัมมนา

ทวีวรรณ กมลบุตร

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart