หลักสูตร Service Excellence in AEC & 10 ways for basic Business English Conversation

หลักสูตร Service Excellence in AEC & 10 ways for basic Business English Conversation

หลักสูตร Service Excellence in AEC & 10 ways for basic Business English Conversation

ออกแบบหลักสูตร โดย อ.ทวีวรรณ กมลบุตร
วันอังคาร ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ในปีพ.ศ.  2558 เป็นช่วงเวลาที่เปิดเสรี AEC ที่มีแข่งขันทางด้านธุรกิจและการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างเข้มข้นมากขึ้น ศักยภาพและทักษะที่สำคัญ ที่ควรเตรียมพร้อมคือการบริการที่ยอดเยี่ยมและทักษะกรใช้ภาษาอังกฤษในงานบริการ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของธุรกิจที่เตรียมพร้อม สำหรับการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นในช่วงระยะเวลา 2 ปี เป็นช่วงเวลาสำคัญที่เราจะได้พัฒนาทักษะบริการให้ยอดเยี่ยมครองตลาด และเสริมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ ให้มีความมั่นใจ พร้อมสื่อสาร สนทนากับชาวต่างชาติได้อย่างมืออาชีพ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วรอบ ๆ ตัวเรา ทำให้องค์กรธุรกิจต้องแข่งขันมากขึ้น  และพนักงานในองค์กรต้องเรียนรู้ เติมเต็ม วิธีคิด วิธีการพัฒนาการทำงานที่แตกต่าง แต่สามารถต่อยอดและขยายผล สร้างผลงานที่ดีขึ้น ที่สำคัญทำให้พนักงานสามารถทำงานร่วมกับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิผล เป็นทีมงานคุณภาพมากขึ้น หลักสูตร Service Excellence in AEC & 10 ways for basic Business English Conversation ยังช่วยเสริมให้อาวุธด้านบริการลูกค้า ที่แตกต่างและสามารถสร้างคุณค่าให้ลูกค้าที่น่าประทับใจมากขึ้น

เนื้อหาการเรียนรู้

Service Excellence

 • กลยุทธ์บริการลูกค้าในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต
 • วัดคุณภาพบริการและพนักงานของเรา
 • 7S สำหรับบริการที่น่าประทับใจ
 • ลักษณะรูปแบบของการทำงานเชิงรุก
 • ความแตกต่างของ Proactive กับ Reactive ที่เราต้องใช้ทุกวัน
 • เทคนิคการสร้างสรรค์บริการที่น่าประทับใจด้วย GATE
 • เทคนิคการสื่อสารกับลูกค้า แบบ A B C D E

10 ways for basic Business English Conversation

 • Introduce your self formally
 • Reply to a formal introduction
 • Ask for additional information
 • Ask for an explanation
 • Ask for confirmation
 • Ask someone to answer questions
 • Ask for permission
 • Ask for solutions
 • Offer help formally
 • Thanking

วิธีการฝึกอบรม:

 • กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน การบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 60%
 • เรียนรู้และฝึกสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ใช้ในงานบริการ40%
 • สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ นำให้ค้นหา คิด สนทนา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • ใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เล่าเรื่อง บทเรียนจากผู้นำ
 • อภิปราย ระดมสมอง

 

ทีมงาน Top Service Training
มีความตั้งใจและมุ่งมั่น ส่งมอบความรู้ใหม่และประสบการณ์ด้านบวก เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง ในสังคม สามารถช่วยต่อยอดและพัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่งได้มากขึ้น

ผู้ที่สนใจ สามารถจองหลักสูตร ได้ที่ทีมงาน Top Service Training

ติดต่อ 092 952 6290 หรือ 02 926 6886  หรือ 087 970 1212
E-mail : cs@topservicetraining.comtopsvtraining@hotmail.com
www.topservicetraining.com

For Better Life… You Better Change..
ขอขอบคุณมากค่ะ… ที่ให้ความสนใจ และติดต่อสอบถามหลักสูตรกับเรา…ขอขอบคุณจากใจค่ะ…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart