หลักสูตร Proactive Working & Service Excellence for SMART People (V.2)

หลักสูตร Proactive Working & Service Excellence for SMART People (V.2)


หลักสูตร Proactive Working & Service Excellence for SMART People อาวุธด้านบริการลูกค้าที่แตกต่าง และสามารถสร้างคุณค่า ให้ลูกค้าที่น่าประทับใจ

Pro. Trainer   คุณทวีวรรณ  กมลบุตร

Updated: วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2554

ปัจจุบันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วรอบๆ ตัวเรา ทำให้องค์กรธุรกิจต้องแข่งขันกับคู่แข่งขันที่เข้มแข็งมากขึ้น  การทำงานที่รวดเร็วและเป็นมืออาชีพของพนักงาน สำคัญมากต่อการพัฒนาผลการทำงาน สร้างบริการที่น่าประทับใจให้ลูกค้า 

หลักสูตร Proactive Working & Service Excellence for SMART People จะช่วยให้พนักงานในองค์กรได้เรียนรู้ เติมเต็ม วิธีคิด วิธีการพัฒนาการทำงานที่แตกต่าง แต่สามารถต่อยอดและขยายผล สร้างผลงานที่ดีขึ้นได้

ที่สำคัญทำให้พนักงานสามารถทำงานร่วมกับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิผล เป็นทีมงานคุณภาพมากขึ้น

ที่สำคัญหลักสูตร Proactive Working & Service Excellence for SMART People ยังช่วยเสริม ให้อาวุธด้านบริการลูกค้าที่แตกต่างและสามารถสร้างคุณค่าให้ลูกค้าประทับใจ และสามารถขยายผลต่อโอกาสทางธุรกิจ ที่ทำให้องค์กรได้พัฒนาก้าวสู่แถวหน้าเหนือคู่แข่ง

หัวข้อการสัมมนา    09 : 00 – 16 : 00 น.   ลงทะเบียน

Proactive Working  

 • การทำงานเชิงรุกมีคุณค่าต่อการพัฒนาตัวเองและผลงานอย่างไร
 •  ทำอย่างไรให้เราสามารถสร้างผลงานเชิงรุก
 •  ลักษณะรูปแบบการทำงานเชิงรุก
 •  เทคนิคการจุดประกายการทำงานเชิงรุก
 •  ความแตกต่างระหว่าง Proactive ที่เราต้องใช้ทุกวัน
 •  เทคนิคการสร้างผลงานเชิงรุกร่วมกับทีมงาน

Service Excellence

 • กลยุทธ์ในการบริการลูกค้าในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต
 • วัดคุณภาพบริการและพนักงานของเรา
 • จุดประกายและเสริมอาวุธบริการที่ยอดเยี่ยม
 • วางแผนบริการ ช่วยวางแผนอนาคต
 • เทคนิคการสร้าง Service Mind ให้กับพนักงาน ช่วยสร้างบริการที่ยอดเยี่ยม

ขอให้เราได้เป็นส่วนหนึ่ง ที่ช่วยพัฒนาพนักงานของคุณ นะคะ…

ผู้ที่สนใจ สามารถจองหลักสูตร ได้ที่  ทีมงาน Top Service Training

ติดต่อ 092 952 6290 หรือ 02 926 6886  หรือ 087 970 1212

 
ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน (9.00-16.00 น.)
 
Workshop : แน่นไปด้วยสาระ ความรู้ รอยยิ้ม ความสุข ให้ผู้เข้าสัมมนานำกลับบ้านได้เต็มกระเป๋า

For Better Life… You Better Change.. 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart