หลักสูตร Growth Mindset and GREAT Work-Life

หลักสูตร Growth Mindset and GREAT Work-Life

 

หลักสูตร Growth Mindset and GREAT Work-Life

ออกแบบโดย ดร. ทวีวรรณ  กมลบุตร

Friday 6, Nov. 2020

 

Growth Mindset ช่วยให้ชีวิตสุขง่ายขึ้น ประสบความสำเร็จได้ดีขึ้น

ทำให้เกิดการเติบโต แบ่งปัน ช่วยเหลือ พร้อมเรียนรู้กับความผิดพลาด

มองเห็นโอกาสในปัญหา และเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองและคนรอบข้าง

Growth Mindset จะช่วยสร้างบรรยากาศในการทำงานจะช่วยสร้างทีมที่แข็งแรง

ทักษะ  ความสามารถยอดเยี่ยม ไม่สำคัญเท่ากับ Growth Mindset

ที่ดูแลชีวิตให้เติบโตและมีความสุขได้อย่างยั่งยืน

 

เนื้อหาการเรียนรู้ Growth Mindset and GREAT Work-Life

1) เรียนรู้ความสำคัญของ Growth Mindset

2) ทดสอบตัวเรามีแนวคิด Growth หรือ Fixed Mindset อย่างไร

3) ความคิดและความรู้สึกที่ส่งผลต่อ Growth Mindset

4) เรียนรู้แนวคิด GROWTH Mindset และการประยุกต์ใช้

5) G คือ Grow and GREAT

6) R คือ Reskilling & Rethink

7) O คือ Openness & Opportunity

8) W คือ Way to WIN (Ikigai)

9) T คือ Talent and Task

10) H คือ Heart Health Habit

11)  โดยเรียนรู้การใช้สมการ E + R = O

12) เรียนรู้ ตัวฉุด และตัวช่วยการพัฒนา Growth Mind

*** Workshop in Action*** เรียนแล้ว ใช้ได้ง่าย ใช้ได้จริง

ขอบคุณทุกคนที่สนใจและเข้ามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะ

ครู A ทวีวรรณ  กมลบุตร

www.topservicetraining.com

#Growth Mindset

#GREAT

#Work-Life

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart