หลักสูตร อบรมออนไลน์ Effective Manager

หลักสูตร อบรมออนไลน์ Effective Manager

ชวนเรียนหลักสูตร  “อบรมออนไลน์”  “e-Learning”

หลักสูตร อบรมออนไลน์ Effective Manager

หลักสูตรผู้จัดการที่มีประสิทธิผล หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรที่ช่วยสร้างคุณภาพผู้จัดการ

ให้สามารถบริหารงาน บริหารคน ให้มีประสิทธิผล

ได้เรียนรู้แนวคิดการบริหารงาน ที่สามารถบริหารเวลา
และจัดลำดับการทำงานได้อย่างดี
ได้เรียนรู้การบริหารคน ที่ทำให้มีวิธีการบริหารคน
การสื่อสาร การมอบหมายงาน และการให้ Constructive Feedback
ที่ทำให้ทีมงานพร้อมพัฒนาตัวเอง พัฒนาผลงาน
เป็นทีมงานคุณภาพให้องค์กร
ชวนมาร่วมเรียนรู้ กับ หลักสูตร อบรมออนไลน์ ที่เสมือนจริง อยู่บ้านก็เติมความรู้ 🙂
________________________
สนใจสมัครเรียนได้ทางทีมงาน Top Service Training
ติดต่อ 092 952 6290
เพราะการเปิดรับการเรียนรู้ใหม่ ๆ ทำให้เราเติบโต
ทั้งความคิด จิตใจและสร้างคุณภาพชีวิตให้มีพลังได้ทุก ๆ วัน
________________________

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart