หลักสูตร การบริการสุดวิเศษ MAGIC SERVICE

หลักสูตร การบริการสุดวิเศษ MAGIC SERVICE

หลักสูตร การบริการสุดวิเศษ MAGIC SERVICE

ปัญหาของการบริการ

 • คิดว่าการสร้าง “ความพึงพอใจ” ให้กับลูกค้านั้น สามารถดึงดูดลูกค้าให้อยู่กับเราไปได้นาน
 • คิดว่าการมีจิดใจให้บริการ (Service Mind) นั้นเพียงพอแล้วต่อการให้บริการที่ดี
 • ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกท่านในรูปแบบเดียวกันโดยไม่ได้คิดว่าลูกค้ามีหลายประเภท และลูกค้าแต่ละประเภทต้องการการดูแลเอาใจใส่ที่ไม่เหมือนกัน
 • คิดว่าการสื่อสารกับลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ คือ การให้ข้อมูลให้มากที่สุดในการตัดสินใจ
 • ไม่มี#รูปแบบการบริการที่เป็นมาตรฐาน ไม่มีขั้นตอนการบริการที่บ่งบอกถึงความเป็นมืออาชีพในการบริการ
 • พนักงานไม่มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงานบริการ
 • คิดว่าการบอกเหตุผลที่ดีกับลูกค้า เป็นวิธีการจัดการกับคำร้องทุกข์ (Complaint) ของลูกค้าได้ดีที่สุด
 • ไม่ได้นำข้อมูลของลูกค้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์

 

พบกับหลักสูตร การบริการสุดวิเศษ MAGIC SERVICE ที่จะทำให้ท่าน

 • เป็นเลิศด้านการบริการด้วยองค์ประกอบทั้งสองประการ คือ จิตใจให้บริการ (Service Mind) และ เทคนิคในการส่งมอบการบริการ (Service Delivery Techniques)
 • มีบุคลิกภาพที่ดูดีเหมาะสมกับงานบริการ ทั้งการแต่งกาย ท่วงท่าอิริยาบถ การสนทนา เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจให้กับลูกค้าที่มีต่อสินค้าหรือบริการของเรา (SMART Personality)
 • สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการฟังด้วยหัวใจ และการพูดหรือบทสนทนาที่แสดงให้เห็นถึงความละเมียดละไมในการบริการ (Effective Communication in Service)
 • แยกแยะความแตกต่างของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง เพื่อส่งมอบการบริการและดูแลเอาใจใส่กับลูกค้าแต่ละประเภทได้อย่างแม่นยำ (Customer Uniqueness)
 • สามารถสร้างรูปแบบและขั้นตอนในการส่งมอบการบริการที่เป็นมาตรฐาน แสดงถึงความเป็นมืออาชีพในการให้บริการ(Service Design for MAGIC Service)
 • ครองใจลูกค้าให้กลับมาใช้บริการเราอีก และที่สำคัญ บอกต่อความประทับใจให้กับลูกค้าในอนาคตด้วยเคล็ดลับ “การบริการให้เป็นตำนาน” (Legendary Service)
 • จัดการกับข้อมูลของลูกค้าและนำข้อมูลที่มีค่านั้นกลับมาใช้เพื่อรักษาลูกค้าไว้กับเราอย่างยั่งยืน (Customer Profile )
 • จัดการกับคำร้องทุกข์ (Complaint) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นขั้นเป็นตอน รับอารมณ์และตอบสนองลูกค้าได้อย่างเข้าอกเข้าใจ ฝึกใช้ประโยคทองที่สามารถสะกดลูกค้าแบบอยู่หมัด เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส (Handling Complaint)

 

หัวข้อการฝึกอบรม

 • Service Mind ตระหนักก่อนปรับเปลี่ยน
 • Smart Personality มาดต้องตา วาจาต้องใจ ภายในต้องเยี่ยม
 • Communication for Magic Service สื่อสารอย่างไรให้ตราตรึง
 • DISC เพราะลูกค้าไม่เหมือนกัน
 • Service Design เพื่อการบริการดีเลิศเสมอต้นเสมอปลาย
 • Legendary Service บริการอย่างไรให้เป็นตำนาน
 • Customer Profile มัดใจลูกค้าให้กลับมาหาเราอีก
 • Complaint Handling พลิกวิกฤติพิชิตใจ

 

รูปแบบการฝึกอบรม

ในการฝึกอบรมด้านการบริการนั้น ทฤษฎี ประสบการณ์ แนวความคิด หรือรูปแบบการสอนแบบทั่วไป ไม่สามารถทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึมซับ ตระหนักรู้ และเข้าถึงแก่นเพื่อปรับทัศนคติก่อนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เราได้ออกแบบรูปแบบการสอนที่สะท้อนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถตระหนักรู้และปรับทัศนคติได้ด้วยตัวเอง เพื่อที่จะเปิดรับข้อมูลและฝึกปฏิบัติเทคนิคต่าง ๆ ผ่าน Workshop และกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

ร้องเรียนลูกค้า
บริการให้เหนือความคาดหมาย
บริการอย่างไรให้ Proactive
การสร้างวัฒนธรรมบริการ
สุดท้าย.. เราจะสร้าง Service Mind ที่ตัวเราและทีมบริการได้อย่างไร
สรุป อภิปราย และซักถามปัญหา

Workshop :
แน่นไปด้วยสาระ ความรู้ รอยยิ้ม ความสุข ให้ผู้เข้าสัมมนานำกลับบ้านได้เต็มกระเป๋า

 

ทีมงาน Top Service Training
มีความตั้งใจและมุ่งมั่น ส่งมอบความรู้ใหม่และประสบการณ์ด้านบวก เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง ในสังคม สามารถช่วยต่อยอดและพัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่งได้มากขึ้น

ขอขอบคุณมากค่ะ… ที่ให้ความสนใจ และติดต่อสอบถามหลักสูตรกับเรา…ขอขอบคุณจากใจค่ะ… ทีมงาน Top Service Training

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart