ชวนคุยกับครู A  เรื่อง Proactive Working : 2022 Feb. 18

ชวนคุยกับครู A  เรื่อง Proactive Working : 2022 Feb. 18

ชวนคุยกับครู A  เรื่อง Proactive Working

เขียน วันศุกร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

เขียนโดย ครู A ทวีวรรณ กมลบุตร

Proactive Working เป็นเรื่องใกล้ตัว ที่ได้ทำวันละนิด ชีวิตมั่นคง สดชื่น และเต็มไปด้วยพลัง ที่สามารถดูแลงานให้ประสบความสำเร็จ และมีพลังในการทำงานได้อย่างสดชื่นในทุก ๆ จังหวะของชีวิต

การทำงานแบบ Proactive เป็นการทำงานเชิงรุก เป็นแนวคิดที่จะช่วยทำให้ทำงานได้สนุก มีเป้าหมาย ได้วางแผน มองไกลไปข้างหน้า ทุกปัญหามีทางออก มองเห็นโอกาสอยู่เสมอ มีการสื่อสารเชิงบวก เพื่อสร้างความร่วมมือในทีม และระหว่างทีมอยู่เสมอ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ กล้าลอง กล้าทำสิ่งใหม่ ๆ เพื่อได้เห็นมุมมองและความคิดสร้างสรรค์ เชื่อว่า “ทุกสิ่งเป็นไปได้” มีความมั่นสัญญา สร้าง Trust สร้างความไว้วางใจกับคนที่ทำงานด้วย และครู A ขอออกแบบมาในคำว่า “ACTIVE” มาแบ่งปัน เพื่อให้มุมมองในการสร้าง การทำงานแบบ Proactive Working กันนะคะ

ACTIVE

A Accountability คืออะไร

คือ มีความรับผิดชอบเต็มที่ในงานที่ทำ ทำเต็มที่ ทำเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมาย และทำให้สอดคล้องกับเป้าหมายหลักขององค์กร มองเห็นความรับผิดชอบร่วมที่จะช่วยสร้างกำไรให้องค์กร ช่วยทำให้แบรนด์ขององค์กรอยู่ในหัวใจลูกค้า ความรับผิดชอบในรูปแบบ Accountability เป็นมากกว่าทำงานตามหน้าที่ เป็นการทำด้วยความมุ่งมั่น และปรารถนาให้องค์กรเติบโต เมื่อเกิดความท้าทาย หรือปัญหาใด ๆ ก็มีความกล้าเข้าไปแก้ไข เข้าไปให้ความร่วมมือ และเชื่อว่าทุกอย่างสามารถดูแล จัดการ ทำให้ราบรื่น เรียบร้อยได้

C Communication คืออะไร

คือ การสื่อสารด้านบวก ที่ยินดีรับฟัง และสื่อสารที่ใช้ภาษาที่กระชับ ชัดเจน ตรงไป ตรงมา แต่อ่อนโยน สุภาพ และให้เกียรติผู้ที่สนทนาด้วย ทั้งการรับฟัง ที่ยินดีรับฟังปัญหา สิ่งที่เกิดขึ้นกับทีม และเมื่อเวลาต้องพูด ต้องสื่อสาร จะปรับโทนเสียง จังหวะ ถ้อยคำ ให้น่าฟัง และสร้างแรงจูงใจ ให้ทีม พร้อมต่อการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ให้ความร่วมมือ ช่วยแก้ปัญหา สนับสนุนแนวทาง หรือวิธีการ ที่ช่วยทำให้เป้าหมายสำเร็จร่วมกัน

T TRUST  คืออะไร

TRUST คือ การสร้างความไว้วางใจ ให้เกิดขึ้นกับตัวเอง และทีม นั่นหมายถึงการทำงานเชิงรุก คือ ทุกครั้งที่ทำงาน ต้องสร้าง TRUST ให้กับทีม หรือคนที่เราทำงานด้วยเสมอ ทั้งเพื่อนร่วมงาน หัวหน้า ทีมงาน น้อง ๆ ในทีม และลูกค้า เพื่อให้วางใจในการทำงานร่วมกัน  และสิ่งนี้ เมื่อสร้างได้แล้ว จะทำให้ง่าย ราบรื่น ในการทำงานร่วมกัน

การสร้าง TRUST ต้องใช้เวลา ดังนั้นการทำงานแบบ Proactive Working ไม่ใช่เพียงให้งานเสร็จ แต่หมายถึงความสำเร็จในการทำงานร่วมกัน ให้เครดิตการทำงานทั้งทีม ที่ได้ร่วมมือและช่วยกันทำงาน ผ่านปัญหา ช่วยกันคิด แก้ไข และทำให้ทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยการทำงานร่วมกัน  การสร้าง TRUST ค่อย ๆ สร้าง สะสม ทีละเล็ก ทีละน้อย ให้ค่อย ๆ เข้าถึงหัวใจของคนที่เราทำงานด้วยทุก ๆ คนนะคะ

I Idea คืออะไร

Idea คือ การคิดอย่างสร้างสรรค์ คิดต่อยอด คิดเชื่อมโยง ตัดทอน ปรับเปลี่ยน จากเดิมของสิ่งที่มีอยู่แล้ว ค่อย ๆ ปรับ ค่อย ๆ ทำ ลองดูผลลัพธ์เป็นอย่างไร ค่อย ๆ เรียนรู้ เป็นเหมือนนักวิทยาศาสตร์ ที่ทดลองวิธีการใหม่ ๆ ในการทำงาน ให้ผลงานค่อย ๆ ดีขึ้นอยู่เสมอ งานเร็วขึ้น ยอดขายมากขึ้น ค่าใช้จ่ายลดลง กำไรมากขึ้น ลูกค้าจดจำแบรนด์องค์กรได้มากขึ้น การทำงานเป็นทีมดีขึ้น จากวิธีการใหม่ ๆ ที่ค่อย ๆ ทดลองหยอดลงไปในการทำงานแต่ละ Process ของการทำงานต่าง ๆ

ชวนมาหา Idea ที่มาจากความรู้ในงาน และมาเชื่อมโยงเป็นวิธีการใหม่ ๆ สร้างสรรค์ สร้างผลลัพธ์ดี ๆ ทั้งสนุก และทดลองกับเรื่องใหม่ ๆ ได้ในทุก ๆ วันนะคะ

V Value คืออะไร

Value คือ คุณค่า สิ่งดี ๆ ที่มีอยู่ในตัวเรา และเป็นสิ่งดี ๆ ที่มีอยู่ในตัวของทุกคน ที่เป็นเพื่อนร่วมงาน หรือคนที่เราทำงานด้วย คุณค่าในที่นี้หมายถึงอะไรบ้าง  เช่น ความรับผิดชอบ รักครอบครัว มีวินัย รักการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ชอบคิดวิเคราะห์ เป็นนักกลยุทธ์ ชอบยกระดับทำงานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ ชอบแข่งขัน มีน้ำใจ เห็นอกเห็นใจ รักตัวเอง รักธรรมชาติ รักศิลปะ ความมุ่งมั่น เป็นนักริเริ่ม เป็นคนที่ชอบสร้างความกลมเกลียวให้ผู้คน ไว้วางใจคน ให้โอกาสคน ชอบช่วยเหลือ รักสงบ ศรัทธา มีความเชื่อในตัวเอง ชอบเก็บข้อมูล เป็นคนที่เชื่อมโยง มีจินตนาการ ชอบเรียนรู้เชิงลึก ชอบปรัชญา ชอบทำงานเป็นทีม ให้เกียรติผู้คน

Value เป็นคุณสมบัติ เป็นคุณค่า ที่มีอยู่ในตัวเราทุกคน เพียงแต่หลาย ๆ ครั้ง ผู้คนไม่ได้ให้ความสนใจ หรือมองเห็นสิ่งดี ๆ ที่อยู่ในตัวเอง หรือคนรอบข้าง

การทำงานแบบ Proactive Working คือการที่มองเห็นคุณค่าในตัวเอง และสามารถมองเห็นคุณค่าของเพื่อนร่วมงาน ที่ทำงานด้วย และสามารถดึงศักยภาพของตัวเอง และเพื่อนร่วมงาน มาทำงานร่วมกันได้อย่างสร้างสรรค์

E Education คืออะไร

Education คือการทำให้ตัวเอง ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้ทุก ๆ วัน แม้เป็นเพียงเรื่องเล็ก ๆ หากเราสังเกตให้ดี เราจะได้เรียนรู้ได้ทั้งจากตัวเราเอง จากเพื่อนร่วมงาน จากงานที่หัวหน้ามอบหมายเข้ามาเพิ่มขึ้น จากลูกค้า จากปัญหา ที่เราพบเจอในแต่ละวัน หรือจากข่าวสาร ที่เราได้รับในแต่ละวัน ให้เลือกเรียนรู้ที่เชื่อมโยงต่อการเติบโต การพัฒนาตัวเอง

การเรียนรู้ในที่นี้ ยังหมายถึง การเรียนรู้ตัวเอง รู้จักตัวเอง รู้จักงานตัวเอง และยังสามารถเชื่อมโยงขยายความรับผิดชอบได้มากขึ้น เป็นรูปแบบการทำงานแบบ Proactive Working ที่เราสามารถทำได้ทุก ๆ วัน

แต่ดีมากไปกว่านั้นคือ การนำความรู้ที่เรามี หรือทักษะบางอย่าง หรือวิธีคิดดี ๆ ที่เราใช้ในการพัฒนาตัวเอง มาแบ่งปันให้กับทีมงาน เป็นการสร้างพลังของทีมในการเรียนรู้ร่วมกันนะคะ เพราะครู A เชื่อว่า ทุกความรู้ ทุกทักษะ ทุกวิธีคิด ทุกประสบการณ์ของทุก ๆ คน เป็นขุมทรัพย์ที่มีคุณค่าในตัวของทุกคน ที่เราสามารถเรียนรู้และเชื่อมโยง เพื่อการเติบโตของเราและทีมงานได้ในทุก ๆ วันนะคะ

หวังว่า ACTIVE คำชุดนี้ จะมีประโยชน์ช่วยให้มุมมองในการทำงานได้สนุกมากขึ้น เติบโตมากขึ้นในทุก ๆ วันนะคะ

จะเขียนบทความทุก ๆ สัปดาห์ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ชีวิต การทำงานในองค์กร มาแบ่งปันให้บ่อย ๆ นะคะ

ครู A ทวีวรรณ กมลบุตร

www.topservicetraining.com

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart