หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ Train The Trainer for AEC

In-House Training

หลักสูตรวิทยากร  เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

Passion and Powerful

Train The Trainer 

เปิดรับเพียง 12 ท่าน เท่านั้นค่ะ หลักสูตรวิทยากร เพื่อประสิทธิผลในการเพิ่มทักษะฝึกสอนด้วยตัวเอง

การถ่ายทอดความรู้ เป็นสิ่งที่สร้างคุณค่าให้กับกลุ่มผู้เรียน ให

อ่านต่อ

หลักสูตร Train The Trainer (Basic) 1 วัน

หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ  (หลักสูตร 1 วัน) 
 
หลักสูตรนี้ ออกแบบมาสำหรับผู้ที่เริ่มต้น หรือ ต้องการเรียนรู้เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ  โดยรวบรวมเกร็ดความรู้ที่สำคัญ รวบรัดพิเศษเป็นหลักสูตร 1 วัน
 
การถ่ายทอดความรู้ เป็นสิ่งที่ส

อ่านต่อ

หลักสูตร Train The Trainer (สำหรับมือใหม่ 2 วัน)

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผลสำหรับหัวหน้างาน
ออกแบบโดยคุณทวีวรรณ กมลบุตร

การสื่อสารและการประสานงานในปัจจุบัน เป็นทักษะที่สำคัญและจำเป็นมากสำหรับการเป็นหัวหน้างาน เพราะเราต้องใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ทุก ๆ วันในการทำงาน ดอ่านต่อ