หลักสูตร Effective Coaching & Communication Skill

หลักสูตร  Effective Coaching & Communication Skill
ออกแบบหลักสูตร โดย อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร
Updated: Mon 20th, Dec 2010
ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิผลนั้น เป็นทักษะที่สำคัญ เพราะในชีวิตประจำวัน เรามักจะใช้การสื่อสารอยู่บ่อยครั้ง โดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัว และ… อ่านต่อ

หลักสูตร Coaching Your Subordinates

Coaching Your Subordinates

อาจารย์ทวีวรรณ  กมลบุตร

ขอบพระคุณ พี่อ้อม อาจารย์ทัศนีย์  จารุสมบัติ ที่ช่วยออกแบบหลักสูตรดี ๆ ร่วมกัน

เป็นหลักสูตรหลัก หลักสูตรเด่นที่ผู้จัดการทุกคน ควรได้เข้าเรียน

“หลักสูตร พัฒนาระดับหัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหารระดับกลาง ให้… อ่านต่อ

SMART Leadership and Coaching tools for 3 days

รู้สึกดีและชื่นใจกับหลักสูตรใหม่ พิเศษ ต้อนรับเทศกาลวันสงกรานต์

 

SMART Leadership and Coaching tools for 3 days 

Design by Taweewan Kamonbutr

On Tuesday 16th, April, 2017

 

ภาวะผู้นำเป็นสิ่งสำคัญ การนำที่ยอดเยี่ยมที่สุด คือการนำชีวิตต… อ่านต่อ

Design your way by Success Plan Coaching in One Day

หลักสูตร Design Your Way by Life Succes Plan Coaching in 1 day
(During 1 months)   รุ่นที่ 2 
หลักสูตรพิเศษ 1 วัน (9.00 – 16.00)
Training & Coaching by ทวีวรรณ กมลบุตร
โปรแกรม Training & Coaching พัฒนาศักยภาพคนไทย โปรแกรมออกมาเพื่อสร้างสรรค์ และสร้างเสริมผลงานของคนไทย Li
อ่านต่อ

หลักสูตร Training & Coaching for Life Success Plan & Performance Management in 3 Times (During 3 months)

หลักสูตร
Training & Coaching for Life Success Plan and Performance Management in 3 Times
(During 3 months) รุ่นที่ 1
หลักสูตรพิเศษ 3 วัน (9.00 – 16.00)
โปรแกรมยาวนาน 3 เดือน มกราคม – มีนาคม 2556
Training & Coaching by ทวีวรรณ กมลบุตร
โปรแกรม Training & Coaching พัฒน
อ่านต่อ

SMART COACHING AND DISC Tools (2 Days)

  SMART COACHING AND DISC Tools (2 Days) 

 

ออกแบบโดย  Coach & Trainer  Taweewan Kamonbutr

 

หลักสูตรนี้ ออกแบบมาเพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพของระดับผู้จัดการ ให้สามารถพัฒนาทักษะในการบริหารคน

ให้มีศักยภาพโดยใช้วิธีการโค้ช ในรูปแบบที่มีประสิทธิผล และสา… อ่านต่อ