Listening Keyword and​ Art of Capturing (Communication)

Listening Keyword and​ Art of Capturing

ออกแบบโดย ครู A ทวีวรรณ  กมลบุตร 

หลักสูตร การสื่อสาร หลักสูตร Communication 

ที่ทรงพลังและให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม

พูดให้ได้ยิน ฟังให้ได้ความรู้สึก รับรู้ประเด็นสำคัญ เรื่องถ้อยคำ

อารมณ์ความรู้สึก จับประเด็นงาน จับประเด็นชีวิต

อ่านต่อ

หลักสูตรพิเศษ… “พูดอย่างมั่นใจ… ต้องใช้ Keyword”

หลักสูตรพิเศษ… “พูดอย่างมั่นใจ… ต้องใช้ Keyword”
ออกแบบหลักสูตร โดย ทวีวรรณ กมลบุตร

ทักษะการพูด เป็นทักษะสำคัญมาก ๆ สำหรับพนักงานในองค์กร ที่ต้องนำเสนอไอเดีย โครงการที่น่าสนใจกับผู้บริหาร หรือกับลูกค้าคนสำคัญ การนำเสนอ… คือการสร้างโอกาสให้ตัวเรา อ่านต่อ

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผลสำหรับหัวหน้างาน

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผลสำหรับหัวหน้างาน
ออกแบบโดยคุณทวีวรรณ กมลบุตร

การสื่อสารและการประสานงานในปัจจุบัน เป็นทักษะที่สำคัญและจำเป็นมากสำหรับการเป็นหัวหน้างาน เพราะเราต้องใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ทุก ๆ วันในการทำงาน ดอ่านต่อ

Effective Communication Skill for Supervisor (พิเศษ 2017)

แนะนำหลักสูตร Effective Communication

หลักสูตรนี้… มีจุุดเด่นที่ช่วยทำให้ฝึกง่าย ทำได้ มั่นใจ และได้ผลงาน :

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล

ฝึกง่าย ทำได้ มั่นใจ ได้ผลงาน

ก้าวสู่พื้นที่ของการสื่อสารอย่างมั่นใจ

วิทยากร   อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร

เข

อ่านต่อ

EFFECTIVE COMMUNICATION SKILLS ศิลปะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล

EFFECTIVE COMMUNICATION SKILLS ศิลปะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล

หลายคนมักเข้าใจว่าการสื่อสารเป็นเรื่องที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจาวัน น่าจะเป็นเรื่องง่าย ๆ ไม่ต้องคิด

ไม่ต้องวางแผนการสื่อสาร และไม่ต้องกังวล ในความเป็นจริงนั้น คนส่วนใหญ่มักจะมีปัญหา

เกี่ย… อ่านต่อ