Service

2 หลักสูตร เรียนรู้ตลาดประสบการณ์และการสร้างสัมผัสบริการให้น่าประทับใจ

เรื่อง เรียนรู้ตลาดประสบการณ์และการสร้างสัมผัสบริการให้น่าประทับใจ (CEM) ธุรกิจบ…

หลักสูตร Service Excellence (Upgrade 2017)

เรื่อง เทคนิคการสร้างสรรค์งานบริการให้เหนือความคาดหวังของลูกค้า| หลักสูตร Key Su…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart