หลักสูตร  The Art of Service Excellence and Service Communication  (Workshop 2 days)

หลักสูตร  The Art of Service Excellence

and Service Communication  (Workshop 2 days)

Design by Dr. Taweewan Kamonbutr

การสื่อสารและบริการลูกค้า ในปัจจุบัน เป็นทักษะที่สำคัญและจำเป็นมากสำหรับการบริการลูกค้า เพราะด้วยเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาให้รวดเร็วและดีขึ้น  เชื่… อ่านต่อ

แนวทางการบริการลูกค้าด้วยเทคนิค 3P

แนวทางการบริการลูกค้าด้วยเทคนิค 3P  

Product + Process + People

Product

สินค้าต้องช่วยให้ลูกค้าได้ใช้ประโยชน์และช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้

Process

ขั้นตอนการบริการ ต้องคุณภาพ เป็นการออกแบบบริการที่รวดเร็ว และสะดวก

People

พนักงานพร้อมบริการ ด้วย Service Mind บริก… อ่านต่อ

หลักสูตร Service Mind & Proactive Working for Effective Work

หลักสูตร Service Mind & Proactive Working for Effective Work

ออกแบบหลักสูตร โดยวิทยากร คุณทวีวรรณ กมลบุตร
 
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันการบริการลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญ ที่จะทำให้สร้างรายได้ระยะยาวให้กับองค์กร เพราะการบริการลูกค้าให้น่าประทับใจ จะช่วยสร้างสรรค์รอยยิ้ม อ่านต่อ

SV18 หลักสูตร Service Mind & Positive Thinking to Customer Delight

หลักสูตร Service Mind & Positive Thinking to Customer Delight 
 
ออกแบบหลักสูตร โดยวิทยากร คุณทวีวรรณ กมลบุตร
 
 
หลักการและเหตุผล
การบริการลูกค้า เป็นงานที่มีความสำคัญและมีคุณค่าต่อลูกค้า ต่อองค์กร และต่อความภาคภูมิใจของผู้ให้บริการ ดังนั้น องค์กรธุรกิจ หรือหอ่านต่อ

SV15 หลักสูตร Service Mind & Effective Communication Skill

หลักสูตร Service Mind & Effective Communication Skill

วิทยากร  อาจารย์ทวีวรรณ  กมลบุตร

องค์กรธุรกิจในปัจจุบัน ต่างให้ความสำคัญ ในการพัฒนาพนักงานให้มีความเป็นเลิศในด้านบริการ และการสื่อสารอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถสอ่านต่อ

SV03 หลักสูตร การบริหารจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าและการสื่อสารงานบริการอย่างมืออาชีพ

การบริหารจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าและการสื่อสารงานบริการอย่างมืออาชีพ

(Professional Service Communication & Complaint Management)

ออกแบบหลักสูตรโดย คุณทวีวรรณ กมลบุตร

กลุ่มพนักงานส่วนใหญ่ ที่เพิ่งเข้ามาทำงานบริการ มักกังวลกับข้อร้องเรียนของลูกค้า และบอ่านต่อ

SV16 หลักสูตร Service Mind ปั้นได้ (เสริมสร้างพื้นฐานบริการให้พนักงาน ยิ้มต้อนรับลูกค้าด้วยใจ)

หลักสูตร Service Mind ปั้นได้

วิทยากร     อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร

ระยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน (9.00-16.00 น.)

งานบริการเป็นหัวใจสำคัญของทุกธุรกิจ ทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน “บริการ” เป็นสิ่งที่ลูกค้า ประชาชน หรือผู้บริโภคทุกคนต้องการ ลูกค้าต้องการการเอาใจใส่ ดูแล ช่อ่านต่อ

หลักสูตร การบริการสุดวิเศษ MAGIC SERVICE

หลักสูตร การบริการสุดวิเศษ MAGIC SERVICE

ปัญหาของการบริการ

  • คิดว่าการสร้าง “ความพึงพอใจ” ให้กับลูกค้านั้น สามารถดึงดูดลูกค้าให้อยู่กับเราไปได้นาน
  • คิดว่าการมีจิดใจให้บริการ (Service Mind) นั้นเพียงพอแล้วต่อการให้บริการที่ดี
  • ปฏิบัติต่อลู
อ่านต่อ

Service Essential for Supervisor and Manager

หลักสูตร Service Essential for Supervisor and Manager

 

Trainer & Coach : Taweewan Kamonbutr

หลักสูตรพิเศษ ออกแบบใหม่ ๆ สำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการ ที่ต้องการพัฒนา Service Standard  ของทีมงาน

ให้เป็น Service Excellence ด้วยเครื่องมือของ  Service Essential  จะอ่านต่อ

หลักสูตร Service Excellence in AEC & 10 ways for basic Business English Conversation

หลักสูตร Service Excellence in AEC &

10 ways for basic Business English Conversation

ออกแบบหลักสูตร โดย อ.ทวีวรรณ กมลบุตร
วันอังคาร ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ในปีพ.ศ.  2558 เป็นช่วงเวลาที่เปิดเสรี AEC ที่มีแข่งขันทางด้านธุรกอ่านต่อ