ภัทร กิตติมานนท์

ภัทร กิตติมานนท์ (ครูต้อง)

 Pattara Kittimanon

ภัทร กิตติมานนท์ (ครูต้อง) Pattara Kittimanon ศึกษาวิชากระบวนกร (facilitator) และศิลปศาสตร์แขนงต่างๆในข่ายของการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (transformative learning) ผ่านวิถี Homeschool กับอาจารย์วิศิษฐ์ วังวิญญู (นักคิดนักเขียนอิสระ ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้โลกภายใน และผู้บุกเบิกกระบวนการ dialogue ในประเทศไทย) และชุมชนมูลนิธิสังคมวิวัฒน์ ซึ่งสร้างสรรค์งานการเปลี่ยนแปลงภายในของผู้คนมากว่า 20 ปี ดังสิ่งที่ศึกษาคือวิชาที่มุ่งเน้นการพัฒนามนุษย์ เช่น จิตวิทยาเชิงลึก พุทธธรรม วิทยาศาสตร์กระบวนทัศน์ใหม่ และงานวิจัยทางสมอง

ปัจจุบันทำงานเป็นกระบวนกรอิสระ จัดกระบวนการเรียนรู้ให้องค์กรต่างๆในหัวข้อที่ครอบคลุมกว้างขวาง ทั้งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การสื่อสารและการทำงานเป็นทีมการพัฒนาตนเองสู่ภาวะผู้นำ และการดูแลชีวิตอย่างเป็นองค์รวม

ประวัติโดยย่อ

 • เริ่มเข้าสู่วิถีการเรียนรู้ภายในในปี 2552 เมื่อชีวิตถึงทางตันจากอาการเสพติดที่เกิดขึ้นในช่วงวัยรุ่น ทำให้หลุดออกจากระบบการศึกษา จนได้มาพบมูลนิธิสังคมวิวัฒน์ และอาจารย์วิศิษฐ์ วังวิญญูซึ่งเมตตารับดูแล
 • 2 ปีแรกเป็นช่วงฟื้นฟู ได้สัมผัสกระบวนการเยียวยาภายใน จนสามารถฟื้นตัวเองได้อย่างสมบูรณ์ การผ่านประสบการณ์ตรง ของการเปลี่ยนแปลงตัวเองในระดับลึก ทำให้เกิดศรัทธาในวิถีการเรียนรู้ดังกล่าว
 • 3 ปีต่อมาจึงเริ่มศึกษารายละเอียดของศิลปศาสตร์แขนงต่างๆเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนามนุษย์ทั้งในระดับปัจเจก และระดับกลุ่ม ฝึกปฏิบัติองค์ความรู้นั้นๆ ในชีวิตของตัวเอง พร้อมๆกับการติดตามอาจารย์เข้าไปจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้คนในองค์กร
 • ตั้งแต่ปี 2557 เริ่มรับงานสอนของตัวเองตามองค์กร และจัดกระบวนการเรียนรู้ในหัวข้อต่างๆให้กับกลุ่มคนที่สนใจ

ประสบการณ์การทำงาน

 • เริ่มเข้าสู่วิถีการเรียนรู้ภายในในปี 2552 เมื่อชีวิตถึงทางตันจากอาการเสพติดที่เกิดขึ้นในช่วงวัยรุ่น ทำให้หลุดออกจากระบบการศึกษา จนได้มาพบมูลนิธิสังคมวิวัฒน์ และอาจารย์วิศิษฐ์ วังวิญญูซึ่งเมตตารับดูแล
 • โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ปัจจุบัน อบรมต่อเนื่องมาแล้ว 3 ปี กับกลุ่มพยาบาล ในหัวข้อ “ทีมไร้พรมแดนเพื่อประสิทธิภาพและความสุข” , “ศิลปะในการดูแลพลังชีวิต”, และ “ผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่” เป็นต้น
 • บุคลากรโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ลพบุรี อบรมต่อเนื่องมาแล้ว 2 ปี ทั้งหมด 20 รุ่น ในหัวข้อ “ทีมไร้พรมแดนเพื่อประสิทธิภาพและความสุข”
 • บริษัท สิทธินันท์ จำกัด (วุ้นเส้นต้นสน) อบรมต่อเนื่องมาแล้ว 2 ปี ในหัวข้อ “ผู้นำผู้หล่อเลี้ยง” สร้างกระบวนกร (facilitator) ภายในองค์กร
 • บริษัท พัฒนายนต์ อบรมต่อเนื่อง 6 เดือน ในภารกิจการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 • คณาจารย์ในคณะเศรษฐศาสตร์ มศว.
 • โรงพยาบาลศรีสังวร สุโขทัย
 • สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • โรงพยาบาลอ่างทอง
 • บรรยาย “การเปลี่ยนผ่านจากอาการเสพติด” ให้กรมแพทย์ทหารอากาศ โรงพยาบาลภูมิพล
 • โรงพยาบาลกรุงเทพ พิษณุโลก
 • องค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กอีกหลายแห่ง
 • คอร์สสาธารณะ “องค์กรวิวัฒน์ (reinventing organization)”
 • คอร์สสาธารณะ “เลี้ยงลูกด้วยจิตตื่นรู้”
 • คอร์สสาธารณะ “growing up (การผ่านเปลี่ยนในช่วงวัยรุ่น)
 • คอร์สสาธารณะ “ศิลปะในการดูแลพลังชีวิต”

สุดท้าย ยิ่งได้ศึกษา และคลุกคลีกับวิถีการเรียนรู้ภายในมาระดับหนึ่ง ผมก็ยิ่งเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างยั่งยืนนั้น แท้จริงไม่ใช่ปาฏิหาริย์ในความหมายที่เป็นเรื่องเหนือธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นนั้น ปัจจุบันศาสตร์แขนงต่างๆได้ก้าวหน้าเป็นอย่างยิ่งในการค้นหาแนวทางที่ชัดเจน และปฏิบัติได้ สิ่งนี้ได้กลายเป็นงานของผม คือการนำพาให้ผู้คนได้สัมผัสกระบวนการเรียนรู้ที่แท้จริงและสามารถเปลี่ยนตัวเองเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นได้ในทุกมิติ

เป็นคนที่อ่อนโยน มีความเป็นนักคิด สร้างสรรค์ไอเดียดี ๆ ที่สำคัญและงดงามมาก ๆ คือ มีหัวใจความเป็นครู รักและปรารถนาทำให้ห้องเรียน มีแนวคิดดี ๆ พร้อมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่อบอุ่น ส่งมอบให้ผู้เรียนได้มีพลังชีวิต มีความมั่นคงในการทำงานและใช้ชีวิต

รู้สึกโชคดี ที่ได้น้องชายคนดี ที่มีความรู้ดี ประสบการณ์จริงแท้ และหัวใจอ่อนโยน มาช่วยสอน ในหลักสูตร Coaching for Leader / Communication และ Leaderhip องค์กรที่เราช่วยกันสอน ร่วมกันสองคน ในหลักสูตร Coaching for Leader / Communcation / Leaderhip คือ IRPC  /  CPN / CUEL /  Fitness First /  Thai Bev / Central Marketing Group / ACS Servicing / Sakura / รวมถึงหลักสูตร พ่อแม่คือแสงเทียนของลูก ที่เราทำเพื่อครอบครัวคนไทย

เราสองคนพี่สาวและน้องชาย ครู A และครูต้องพร้อมช่วยกันออกแบบหลักสูตรดี ๆ สร้างสรรค์ห้องเรียนที่ส่งเสริมการเติบโตของผู้เรียนให้รักตัวเอง มองเห็นคุณค่าดี ๆ  พร้อมพัฒนาตัวเองและช่วยจุดประกายความสุข ของผู้เรียน ให้พร้อมส่งต่อคุณค่าให้คนรอบข้างด้วยกันนะคะพนักงานมีความสุข ครอบครัวอบอุ่น องค์กรเติบโต ประเทศชาติแข็งแรง ขอเป็นส่วนเล็ก ๆ ที่ช่วยขับเคลื่อนพลังชีวิตดี ๆ ให้ผู้เรียนทุกคน นะคะ

ด้วยความรักและปรารถนาดี ค่ะ

ครู A และครูต้อง

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart