Service Mind 2559/1 “เรียบง่าย” แต่ได้ใจ รอยยิ้มจริงใจ ส่งให้ได้ง่าย ทำได้ทุกคน

สวัสดีค่ะ ทุก ๆ คน

 

ปีนี้ ตั้งใจส่งมอบแนวคิดดี ๆ ด้านบริการ และการพัฒนาตัวเองให้คนไทย

ในทุก ๆ เช้าของทุก ๆ วัน

 

Service Mind 2559/1  

 

เรียบง่าย แต่ได้ใจ รอยยิ้มจริงใจ ส่งให้ได้ง่าย ทำได้ทุกคน

ความเรียบง่าย ทำให้เรามองเห็นได้ไกล และชัดเจน

สิ่งทีอ่านต่อ

Good Morning วันเสาร์ 09 ธันวาคม 2560

Happiness Moment

ช่วงเวลาแห่งความสุข สร้างรัก สร้างสุข สร้างชีวิต Happiness Moment เป็นช่วงเวลาดี ๆ ของชีวิต และเราสามารถสร้างช่วงเวลาดี ๆ ให้ชีวิตได้ ในทุก ๆ ขณะของปัจจุบัน ที่เราเลือกสำหรับตัวเองแล้ว ชีวิตที่มีความหมาย เป็นชีวิตที่มีคุณค่าและให้พอ่านต่อ