ติดต่อเรา

December 6th, 2011
ทวีวรรณ กมลบุตร

Mobile Phone : 08-9920-1312
e-mail : kamonbutr@hotmail.com

59-313 หมู่บ้านลลิล หมู่ 1
ถนนกาญจนาภิเษก ตำบล เสาธงหิน
เขตบางใหญ่ นนทบุรี 11140

  1. July 14th, 2009 at 16:31 | #1

    บริษัท ซี-โพส จำกัด มีสำนักงานอยู่ จ.นนทบุรี ต้องการจัดอบรมพนักงานประมาณ 70 คน ในเรื่องเกี่ยวกับ Problem Solving ประมาณวันที่ 25-26/09/52 หรือ 2-3/10/52 ที่ต่างจังหวัด (ระยอง หรือ ประจวบ)ปกติบริษัทฯ จัดให้พนักงานไปสัมมนาต่างจังหวัดปีละ 1 ครั้ง(ไปพร้อมกันทุกคน)ในลักษณะ Walk rally แต่ปีนี้ต้องการเปลี่ยนกิจกรรมไม่จัด Walk rally เพราะพนักงานเริ่มเบื่อ และในปีนี้ บริษัทฯ จัดสัมมนาเรื่อง QCC.และนำเสนอผลงานในปัญหาด้านการทำงานกันมาแล้ว ผู้บริหารจึงต้องการให้จัดสัมมนาในหัวข้อ Problem Solving แต่ขอให้ไม่เครียดมากหรือมีการทำ Workshop ด้วย หรือคล้าย ๆ Relax ที่ไม่ต้องเป็นวิชาการมากนัก
    จึงเรียนมาเพื่อให้ อ.ทวีวรรณ ช่วยนำเสนอด้วยค่ะ

  1. No trackbacks yet.
Comments are closed.