วัตถุประสงค์

December 11th, 2008
ความตั้งใจดี

เราทุกคน มีความฝันของเรา และหลาย ๆ ความฝันของเรานั้น จะช่วยทำให้เรามีความสุข มีรอยยิ้ม สามารถภาคภูมิใจได้กับความสำเร็จที่เกิดขึ้น  นอกจากนี้ บางครั้งความฝันของคนบางคน อาจจะสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสดี ๆ เพื่อสร้างอาชีพ เพื่อหารายได้ เพื่อทำให้ชีวิตของตัวเองมีคุณค่า

วันนี้ ดิฉันมีความฝัน ที่ไม่ใหญ่โตมากนัก และเป็นฝันที่ทำให้ตัวเองมีความสุข นอกจากนี้ก็เชื่อมั่นว่าจะทำให้คนรอบข้างมีความสุขด้วย  หลาย ๆ คน ไม่กล้าที่จะเริ่มต้นคิด เริ่มต้นทำ ความใฝ่ฝันของตัวเองให้เป็นจริง อาจจะเป็นเพราะด้วยความไม่มั่นใจในตัวเอง ไม่เชื่อมั่น

ตอนนี้ วันนี้ เราทุกคนสามารถเริ่มต้นง่าย ๆ ด้วยหนึ่งสมอง สองมือของตัวเราเอง ทำบางสิ่งที่เรารัก ด้วยรอยยิ้ม ด้วยความสุข ด้วยความรัก ศรัทธา เชื่อมั่น และมุ่งมั่นต้องการทำให้สำเร็จ

มาเริ่มต้นสานฝันให้เป็นจริง ตั้งแต่วันนี้กันเถอะค่ะ….
 

 

ความฝันที่สวยงาม

ตอนนี้ดิฉันมีความฝันที่สวยงาม สามารถสร้างคุณค่าต่อคนส่วนรวม ที่จะนำความรู้ที่ได้เรียนรู้จากรั้วมหาวิทยาลัย ความรู้จากประสบการณ์การทำงานมากกว่า 20 ปี  ที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง เรียนรู้กับเพื่อนร่วมงาน  เรียนรู้จากหัวหน้า เรียนรู้จากลูกน้อง และเรียนรู้จากลูกค้า มาเรียบเรียงเป็นเรื่องราวถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เป็นแนวทางให้คนไทยทุกคน  ที่ต้องการพัฒนาตัวเอง ต้องการค้นหาจุดแข็งของตัวเองให้พบ และนำมาสร้างแผนที่ให้กับชีวิตของตัวเองอย่างชัดเจน เพื่อเดินทางสู่ความฝัน ความสำเร็จ ความสุข ที่เป็นจุดหมายปลายทางของชีวิต

ถ้าตอนนี้ คนไทยหนึ่งคนคิดดี ทำดี เริ่มต้นทีละคน ทีละคน จากจุดเล็ก ๆ ช่วยกันทำให้สังคมไทยของเราเริ่มคิดเป็น เริ่มทำเพื่อคนอื่น เริ่มเป็นผู้ให้ แม้เพียงน้อยนิด แค่เพียงเราเริ่มต้นเท่านั้น  สังคมไทยเราก็จะดีขึ้น น่าอยู่มากขึ้น สวยงามมากขึ้น  มีมิตรภาพกันมากขึ้น  มีรอยยิ้มกันมากขึ้น สามารถส่งยิ้มให้ได้แม้แต่คนที่เราไม่เคยรู้จัก เราสามารถให้ข้อมูลเพื่อกันและกันได้เพื่อให้อีกคนทำงานได้ง่ายขึ้น เราสามารถทำให้สังคมเล็ก ๆ ที่ตัวเรา  สังคมเล็ก ๆ ที่บ้านของเรา สังคมที่ทำงานของเรา สังคมรอบตัวของเราในทุก ๆ ที่มีมิตรภาพ มีรอยยิ้มได้
เพียงแค่เริ่มต้นที่ตัวเรา… เท่านั้น คุณพร้อมหรือยังที่จะเป็นผู้ให้และผู้เริ่มต้นทำสิ่งดี ๆ

ดังนั้น สิ่งที่ทำได้ตอนนี้คือการถ่ายทอดความรู้ โดยออกแบบมาเป็นหลักสูตรการสอนสำหรับผู้ทำงานและต้องการพัฒนาทักษะความสามารถของตัวเองให้ดีขึ้น ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมากขึ้น  ต้องขอออกตัวก่อนนะคะ… ดิฉันไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญที่เก่งกาจในเรื่องการบริหารจัดการหรือประสบความสำเร็จในธุรกิจถึงขนาดร่ำรวยเป็นเศรษฐี

แต่โดยปกติแล้วจะใช้ชีวิตธรรมดาให้เรียบง่ายและทำให้งานที่เรารับผิดชอบประสบความสำเร็จได้อย่างงดงาม ด้วยความร่วมมือเป็นทีมงานที่แข็งแกร่งในองค์กร เพราะเราไม่สามารถใช้ความเก่งกาจของตัวเองเพียงคนเดียวทำงานให้สำเร็จได้  สิ่งที่เราทำได้คือการดึงความโดดเด่นของทีมงานแต่ละคน ความแตกต่างที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ มาร่วมงานกันทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มมากกว่าธรรมดา เพราะเราช่วยเหลือกัน พึ่งพากัน เรายอมรับความสามารถในกันและกัน  

 

เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ

ถ้าคุณต้องการเรียนรู้เรื่องธรรมดา ที่คุณคิดว่าไม่สำคัญ แต่จริง ๆ แล้วคือเคล็ดลับสำคัญสู่ความสำเร็จ ดิฉันก็มีหลักสูตรดี ๆ ที่ได้ออกแบบมาเพื่อทำให้คุณรู้จักตัวเอง

 • ทำให้คุณคิดสร้างสรรค์งานได้ง่ายขึ้น
 • ทำให้คุณสามารถดึงความคิดสร้างสรรค์ของทีมงานเข้ามามีส่วนร่วมในงานด้วยความเต็มใจได้มากขึ้น
 • ทำให้คุณบริหารจัดงานในมือได้ง่ายขึ้น
 • ทำให้คุณบริหารคนได้ทั้งใจ ได้ทั้งงานของคนทั้งองค์กร
 • ทำให้คุณสามารถพัฒนาทักษะการสื่อสาร ที่เป็นหัวใจของความสำเร็จได้ด้วยตัวคุณเอง

วันนี้ หากคุณต้องการเริ่มต้น ต้องการเปลี่ยนแปลง ต้องการทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และที่สำคัญต้องการมีเพื่อนร่วมงานที่มีมิตรภาพร่วมกันทุกวัน เรามีหลักสูตรที่ได้ออกแบบไว้เพื่อช่วยคุณคิด ช่วยคุณสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้เกิดขึ้นได้ง่าย ๆ ด้วยตัวคุณและทีมงานของคุณ

นอกจากนี้ ยังมีผลงานที่ภูมิใจ ที่ได้เริ่มต้นทำเมื่อปี 2007 และยังคงทำต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน คือการขอเข้าไปให้ความรู้กับนักศึกษาปี 4 ที่กำลังจะจบการศึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เลย ต้องการถ่ายทอดความรู้ ต้องการกระตุ้นเยาวชนคนไทยให้มีวิธีการคิด วางแผนชีวิตเพื่อให้ประสบความสำเร็จในอนาคตภายใน 1 ปี  อีก 3 ปี และอีก 5 ปีข้างหน้า เพื่อให้เยาวชนคนไทย ได้เรียนรู้วิธีการคิดเพื่ออนาคต ไม่ใช้ชีวิตเพียงวันต่อวัน ไม่มีแผนที่ชีวิตของตัวเอง เพราะหากวันนี้เราทุกคนต่างมีแผนที่ชีวิตอย่างชัดเจน และพยายามพัฒนาตัวเองเพื่อให้ถึงเป้าหมายปลายทางของชีวิต รวมทั้งได้สามารถสร้างคุณประโยชน์กับสังคมส่วนรวม กับแผ่นดินไทยได้ เมืองไทยของเราก็น่าอยู่มากขึ้น มีเยาวชนรุ่นใหม่เป็นผู้ให้กันมากขึ้น ช่วยเหลือพึ่งพากันและกันได้มากขึ้น

นี่ไง… คือความใฝ่ฝันที่ยิ่งใหญ่ของฉัน ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่ใช้ความธรรมดาของวิถีชีวิตของมนุษย์ มาเรียนรู้และปรับตัวให้เป็นคนช่างคิดกับหลาย ๆ เรื่องแบบนี้

 • ทำเรื่องธรรมดาให้ไม่ธรรมดา
 • ทำเรื่องที่ดีธรรมดา ทำให้เป็นดีเลิศ
 • สร้างแรงบันดาลไม่เพียงแต่สร้างให้ตัวเอง แต่สร้างให้ทีมงานด้วย
 • เรียนรู้ข้อผิดพลาด เป็นบทเรียน และเดินหน้าต่อไป เพราะความสำเร็จอยู่แค่เอื้อม
 • เรียนรู้วิธีดึงความคิดสร้างสรรค์ของตัวเอง และไม่ลืมที่จะช่วยกระตุ้นความคิดทีมงานด้วย
 • เรียนรู้ที่จะรู้จักจุดแข็งของตัวเอง และค้นหาจุดแข็งของทีมงานแต่ละคน
 • เรียนรู้ที่จะฟังความคิดเห็นคนอื่น และเรียนรู้ที่จะเชื่อมั่นในความคิดของตัวเอง
 • เรียนรู้ว่าคนเราทุกคน ต่างก็มีปัญหาและอุปสรรค แต่มีสิ่งหนึ่งที่เป็นชัยชนะเสมอสำหรับนักสู้ คือ เมื่อล้มเหลว เมื่อพบกับปัญหา คนเหล่านั้นจะไม่ยอมแพ้จะลุกขึ้นสู้และเผชิญกับปัญหาด้วยสติและปัญญาที่ชาญฉลาดทุกครั้ง
 • เรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้ และมีความสุขในบทบาทของผู้รับ

 

“มันจะดีแค่ไหน… ถ้ามีคนคิดดี ทำดี เพิ่มขึ้นทีละคน และทำดีเพิ่มขึ้นทีละนิดในทุก ๆ วัน…”
 

 

Comments are closed.