หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ Train The SMART Trainer

 
สัมมนา วันพฤหัสบดี ที่ 21 และวันศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 สมัครหลักสูตรสัมมนานี้


 

 หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

 

Train The SMART  Trainer  

 

 
 
 หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ Train The SMART Trainer  

 

 

เปิดรับเพียง 7 ท่าน เท่านั้นค่ะ เพื่อประสิทธิผลในการเพิ่มทักษะฝึกสอนด้วยตัวเอง

  

สวัสดีค่ะ ทุก ๆ คน

ใครที่มีฝันอยากเป็น Trainer  อยากเป็นวิทยากรอาชีพ และสามารถพัฒนาตัวเอง

ให้สามารถเป็นวิทยากร ที่เติบโตได้ในยุค AEC การเตรียมตัวในปี  2016

เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า สำหรับการพัฒนาตัวเอง ที่เราต้องมีเส้นทางที่ช่วยเรา วิธีการที่ช่วยเรา

แนวทางดี ๆ ที่ช่วยเรา เดินสู่อาชีพวิทยากร  หัวใจของการเป็นครู ต้องรักที่จะสอน รักที่จะแบ่งปัน 

 

รักอาชีพการสอน รักอาชีพ Trainer ต้องการพัฒนาความสามารถและสร้างเส้นทางวิทยากรของตัวเอง

 

ชีวิตดี ๆ สร้างได้  อนาคตดี ๆ ออกแบบได้ 

 

 อยากเป็นวิทยากร ต้องเรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง

 

1) การสร้างแบรนด์ Trainer ของตัวเอง ในสไตล์ของเราเอง

 

2) การสร้างหลักสูตร ที่ช่วยเสริมแบรนด์ของเราให้แข็งแรง

 

3) การเตรียมตัวออกแบบเขียน Profile ลงสู่ตลาด Trainer

 

4) ออกแบบเป้าหมาย เส้นทางวิทยากร ที่เสริมสร้างความแข็งแรงสู่ยุค AEC

 

5) การต่อยอดหลักสูตร ระดับนานาชาติของ Trainer เพื่อเสริมศักยภาพพร้อมสอนเป็นภาษาอังกฤษ

 

6) การพัฒนาทักษะการสอน การลองสอน  และรับ Positive Feedback สำหรับลงสอนจริง

 

ขอเชิญเข้าโปรแกรมหลักสูตร Train The Trainer  ด้วยระยะเวลา 2 วัน   

 

ครู A จะช่วยพัฒนาคุณ และช่วยกันออกแบบการเดินทางไปสู่ความสำเร็จ ด้วยเป้าหมายที่ชัดเจน แน่วแน่

 

สร้างอนาคตของตัวเองในปี 2014 กับโปรแกรม Train The Trainer นะคะ

 

สนใจติดต่อโปรแกรม Train The Trainer  ที่ M: 087 - 970 - 1212

 

หรือ M: 089 - 920 - 1312  หรือ เมล cs@topservicetraining.com

 

การถ่ายทอดความรู้ เป็นสิ่งที่สร้างคุณค่าให้กับกลุ่มผู้เรียน ให้ได้รับความรู้ใหม่

มีทักษะและมีทัศนคติเชิงบวกเพิ่มมากขึ้น การเรียนรู้ที่ดี

ต้องทำให้เกิดการปฏิบัติ ยินดีนำไปใช้ นำไปฝึกฝน

โดยไม่ต้องมีใครมาบังคับ ที่สำคัญผู้ที่ถ่ายทอดความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ ต้องมีเทคนิค

ต้องเข้าใจพฤติกรรมของกลุ่มผู้เรียนรู้ที่แตกต่างกัน มีไหวพริบ การเตรียมพร้อม

และเครื่องมือการถ่ายทอดความรู้ที่พร้อมต่อยอดในการสร้างศักยภาพของการเป็น

วิทยากรมืออาชีพได้อย่างต่อเนื่อง

และหลักสูตรนี้ได้ออกแบบมาช่วยสร้างอาวุธสำหรับอาชีพวิทยากรให้กับทุกท่านค่ะ

 

ครู A มีหลักสูตรพิเศษ Train The Trainer ที่เชื่อมโยงการพัฒนาเทคนิคดี ๆ

ที่ได้รับการยอมรับระดับ International  โดยนำแนวคิดการพัฒนาคนด้านสมองของ Dr. David Rock 

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

 

ผู้ที่สนใจต้องการเริ่มต้นอาชีพวิทยากร

ผู้ที่เป็นวิทยากรภายในและต้องการสร้างศักยภาพให้กับตัวเอง

ผู้ที่ต้องการเรียนรู้และเพิ่มเทคนิคการเป็นวิทยากร

พนักงานที่เป็นวิทยากรภายในขององค์กร

 

 สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับเป็นพิเศษจากหลักสูตรนี้ 

 

รู้จุดเด่นและจุดแข็งของตัวเองได้ชัดเจนมากขึ้น

พัฒนา ทักษะและเพิ่มเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

สร้างหลักสูตรการสอนที่ตัวเองได้ถนัดได้อย่างมืออาชีพ

ได้รับหนังสือและชุดเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับวิทยากรมืออาชีพ

 

สิ่งที่องค์กรจะได้รับเป็นพิเศษจากหลักสูตรนี้ 

 

องค์กรจะได้พนักงานที่มีทัศนคติด้านบวก มีแรงจูงใจในการพัฒนาตัวเองและเพื่อนร่วมงานดีขึ้น

 

พนักงานจะมีแนวทางในการพัฒนาตัวเอง และวิธีเพิ่มศักยภาพให้ตัวเองและทีมงานดีขึ้น

 องค์กร จะได้องค์ความรู้ที่ถ่ายทอดและแบ่งปันกันในกลุ่มพนักงานให้เกิดความรู้ใหม่

เพื่อช่วยในการพัฒนางาน พัฒนาคน และส่งมอบบริการที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าครู A

มีหลักสูตรพิเศษ Train The Trainer ที่เชื่อมโยงการพัฒนาเทคนิคดี ๆ 

มาผสมผสานรูปแบบความคิดและเทคนิ

การพัฒนาคนด้วยการเข้าใจสมองที่เชื่อมโยงกับพฤติกรรมคน

 

  ความรู้และทักษะเด่น ๆ ที่ได้รับ

เทคนิคการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้

การใช้ Flip Chart การดึงความสนใจ ส่วนร่วมของผู้เรียน

การออกแบบหลักสูตร

การออกแบบกิจกรรมระหว่างการสอน

การใช้คำถาม

การตอบคำถาม

วิธีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของเราให้เป็นที่รู้จัก

แหล่งความรู้ดี ๆ ที่เป็นห้องสมุดของวิทยากร ที่ต้องพัฒนาทุกวัน

เทคนิคการพัฒนาตัวเองของวิทยากรให้เป็นมืออาชีพอย่างยั่งยืน

    

วันที่ 1

คุณสมบัติของการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

จุดแข็งของวิทยากรที่ควรมีและจำเป็นต้องมี

เทคนิคการจัดการความตื่นเต้นของวิทยากร

หัวใจของการทำงานวิทยากร

บทบาทของวิทยากรสำคัญต่อความสำเร็จของใครบ้าง

ภาพรวมและกระบวนการฝึกอบรม

วิทยากร ต้องทำอะไรบ้าง

การเตรียมพร้อมของวิทยากร

เทคนิคสำคัญของวิทยากรมือใหม่

ขั้นตอนการออกแบบและวางแผนหลักสูตรการสอน

กิจกรรมการเรียนรู้และฝึกฝน (ฝึกการนำเสนอ / การสอน คนละ 7-10 นาที) 1 รอบ

 

 วันที่ 2

เคล็ดลับการออกแบบและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้

เรียนรู้เทคนิควิทยากรยุคใหม่ ที่สอนให้เกิดประสิทธิผล

เทคนิคการใช้น้ำเสียง ภาษากาย และจิตวิทยาในการสอน

เครื่องมือสำคัญของวิทยากรมืออาชีพ

การใช้เกมและกิจกรรมในการฝึกอบรม

กิจกรรมการเรียนรู้และฝึกฝน (ฝึกการนำเสนอ / การสอน คนละ 7-10 นาที) 2 รอบ

My Commitments & Positive Feedback Book

กิจกรรมต่อเนื่องอีกสัปดาห์ให้โครงงานผู้เข้าร่วมสัมมนา

นำไปปฏิบัติให้เกิดผลจริงในองค์กรโดยวิทยากรยินดีให้คำปรึกษาต่อเนื่องสัปดาห์

 

 มีกิจกรรมเดี่ยวและกลุ่มเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ร่วมกัน

 

ทฤษฎี 40 %  +  เรียนรู้ผ่านกิจกรรม 60 % 

 

กิจกรรมที่ทำให้ผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่ให้มุมมองด้านบวกที่สร้างความประทับใจ

 

วิธีการออกแบบหลักสูตร และฝึกเตรียมการสอน

 

ฝึกการตั้งคำถามกับผู้เรียนรู้ และบริหารจัดการห้องเรียนรู้

 

ทีมงาน Top Service Training

 

ความตั้งใจและความมุ่งมั่นของเรา คือส่งมอบความรู้ใหม่และประสบการณ์ด้านบวก

 

เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง ในสังคมที่ช่วยต่อยอด

และพัฒนาองค์กร ให้แข็งแกร่งและแข่งขันได้อย่างดีเยี่ยม

 

หากสนใจหลักสูตร กรุณาติดต่อ ทีมงาน Top Service Training

 

โทร. 089-920-1312, 080-183-9090, 087-970-1212, 02-926-6886

 

e-mail : cs@topservicetraining.com

www.topservicetraining.com 
 
 

สมัครหลักสูตรสัมมนานี้
จำนวนผู้เข้าชม: 171 ท่าน