หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


7 Tools for Service Excellence: (หลักสูตร 1 วัน)

 
สัมมนา วันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 สมัครหลักสูตรสัมมนานี้


 7 Tools for Service Excellence:  (หลักสูตร 1 วัน)

หลักสูตรนี้ ออกแบบมาเพื่อมอบเครื่องมือสำคัญสำหรับทีมบริการ ที่ต้องการพัฒนาทีมบริการ พัฒนาขั้นตอนการทำงาน พัฒนาวิธีคิด พัฒนาการเรียนรู้ พัฒนาทักษะและพัฒนาความสามารถ ให้ทีมบริการเข้มแข็ง พร้อมบริการลูกค้าด้วย Service Mind ที่เต็มเปี่ยม 

 หลักสูตรนี้ เหมาะกับใครบ้าง :
 
-          ผู้ที่ทำงานด้านบริการ มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
-          ผู้ที่ต้องการเครื่องมือเพื่อพัฒนาบริการให้มีคุณภาพให้เกิดขึ้นทั้งกลุ่มพนักงานและกลุ่มลูกค้า
 
สิ่งที่จะได้รับในหลักสูตร:  
 
- เครื่องมือในการพัฒนาบริการที่สร้างสรรค์ด้วยวิธีการและมุมมองใหม่ ๆ
- เรียนรู้และพัฒนาการคิดบวก ให้กับตัวเองและพัฒนาทีมบริการ
- เรียนรู้ กลยุทธ์และปัจจัยความสำเร็จของงานบริการ และนำมาพัฒนาองค์กร
- สร้างเครื่องมือและเริ่มต้นจัดทำ KM ที่ง่าย ๆ
- เรียนรู้วิธีการจัดการบริการผ่าน CEM ที่สร้างประสบการณ์ด้านบวกให้ลูกค้า
- เรียนรู้วิธีเปิดความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองและกลุ่มพนักงาน
 
ผู้เข้าอบรมจะได้รับ:  
 
-เอกสารประกอบการสอน และตัวอย่างกรณีศึกษา
-ไฟล์เนื้อหาเพื่อทบทวนหรือสอนต่อในองค์กร
-ไฟล์โปรแกรม EQ เพื่อใช้ทดสอบ EQ
-ไฟล์ตัวอย่างรายงานการจัดการข้อร้องเรียน
 
เนื้อหาหลักสูตร:     
  • EQ & Positive Thinking
-   ค้นหาจุดแข็งและเต็มเต็มศักยภาพบริการ
-   เทคนิคการพัฒนาและบริหารจัดการอารมณ์ (EQ)
-   เริ่มต้นคิดบวก ช่วยทำให้บริการง่ายขึ้น
-   การตั้งคำถามที่ดี...เราก็จะได้แนวทางบริการที่ดี
  • Service QIC   (เรียนภาพรวมและวิธีการนำไปใช้)
-   Service Quality สร้างคุณภาพบริการทุกระดับในองค์กร
-   Service Improvement ปรับปรุงและพัฒนาบริการให้ดีขึ้นเสมอ
-   Service Communication สร้างช่องทางการสื่อสารงานบริการทุกระดับในองค์กร
  • Triple C: เรียนรู้กลยุทธ์ Triple C ที่สร้างได้ง่ายๆ (อย่างย่อ)
-   เรียนรู้ concept ภาพรวมกลยุทธ์ Tiple C : CRM CEM CSR
  • ต้นไม้ความคิดสร้างสรรค์ & BEPS
-   เรียนรู้การระดมสมองที่สนุก ดึงความคิดของทีมงานออกมาได้ง่ายๆ สบายๆ และอารมณ์ดี
-   BEPS เป็นการจัดเรียงข้อมูลที่ได้จากการระดมสมอง มาจัดใหม่ ให้สามารถหยิบใช้งานได้ง่าย พร้อมทุกสถานการณ์
  • The 7 Key Commitments
-   เป็นการสร้างคำมั่นให้กับตัวเอง เพื่อพัฒนา และสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้เกิดขึ้น
-   มีการติดตามผล ให้ผู้เรียนนำคำมั่น หรือ Commitment ไปทำ Action Plan และทำจริงจัง 2 สัปดาห์
  • KM: Knowledge Management
-   เทคนิคการทำ KM อย่างง่าย ๆ
-   การทำ Top 20 Questions และตัวอย่าง
  • Training & Coach
-  เรียนรู้การ Coach ทีมงานที่เป็น STAR หรือ คนเก่งในองค์กรให้มีศักยภาพโดดเด่นในงานบริการ เพื่อสร้างศักยภาพคนในองค์กร  

กิจกรรมการเรียนรู้ตลอดวัน

-   คิดเชิงบวก สร้างโอกาสและสร้างความสุขในงานบริการ
-   ชื่นชมและขอบคุณ
-   เขียน Commitments
-   Work Life Balance สร้างสมดุลชีวิต ทำงานอย่างมีความสุขทุกวัน
-   ปลูกต้นไม้ระบายสี
-   ถาม – ตอบจากประสบการณ์จริงของวิทยากร
 
ติดต่อจองสัมมนา คุณกัน M : 087-970-1212
 
สมัครหลักสูตรสัมมนานี้
จำนวนผู้เข้าชม: 155 ท่าน